Voor schoolleiders en teamleiders

Verberg alles / Toon alles

 • Workshop lekker in je loopbaan

  Het ‘goede gesprek’ voeren, dat doet toch iedereen? Maar waar begin je dan mee en hoe kun je je medewerkers op hun gemak stellen en laten inzien dat het gaat over hun eigen loopbaan? En dan? Het gesprek is van start gegaan en hoe kun je je medewerker nu een stap verder helpen. In het gesprek, in zijn gedrag na het gesprek en in zijn verdere loopbaan?

  Inhoud workshop lekker in je loopbaan

  In deze workshop, bedoeld voor HR adviseurs, P&O medewerkers en teamleiders, gaan we aan de slag met het loopbaanankersspel. Met behulp van onze kaartenset kun je op een luchtige wijze het gesprek openen, uitgaande van de talenten en vaardigheden, motieven en behoeften van de medewerker zelf! Door meer zelfinzicht in de belangrijke waarden in een loopbaan, kunnen medewerkers de eerste stap nemen om zelf regie te voeren op hun loopbaan. Het is geen test, brengt geen verborgen talenten aan het licht, maar biedt een structuur in een gesprek dat vaak alle kanten op kan gaan!

  In deze workshop geven we je ook een stevige basis voor het kunnen coachen van je medewerkers ná het loopbaangesprek. Want zelfinzicht is één, maar er actief mee aan de slag gaan is minstens zo belangrijk. Jij kunt ze na onze workshop het juiste duwtje in de rug geven. Na afloop ga je naar huis met een rugzak vol coachingstips én het loopbaanankersspel.

  Voor wie?
  HR adviseurs, P&O medewerkers en teamleiders

  Waar en wanneer?
  Datum: 28 november 2017
  Tijd: 9.30 tot 12.30 uur
  Locatie:  CNV Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht

  Kosten
  € 110,- voor leden van CNV en € 210,- voor niet-leden

  Aanmelden workshop lekker in je loopbaan

  Meld je direct aan voor de workshop lekker in je loopbaan of bel met (030) 751 1785.

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders
 • Training Verzuim en Re-integratie in relatie tot Duurzame Inzetbaarheid

  Duurzame inzetbaarheid is voor veel bedrijven en organisaties in Nederland een belangrijk thema. Verzuim en re-integratie spelen daarbij een grote rol. Omdat de impact op de organisatie groot is maar de beheersbaarheid juist vaak heel lastig is. Bovendien hebben veel factoren invloed op verzuim en integratie maar zijn ze niet altijd even zichtbaar en herkenbaar.

  Hoe is dat voor uw bedrijf of organisatie? Heeft uw bedrijf of organisatie zicht én grip op verzuim en re-integratie? Heeft u als medewerker voldoende zicht op verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid? En beschikt u over voldoende kennis om de knelpunten rondom verzuim re-integratie en duurzame inzetbaarheid aan te kaarten of aan te pakken? Dan is de “Training Verzuim en Re-integratie in relatie tot Duurzame Inzetbaarheid” iets voor u!

  Doel van de verzuimtraining

  De deelnemer heeft na afloop inzicht in de diverse beleids- of wetterreinen die elkaar vaak (ongemerkt) overlappen en wat daar het effect is op duurzame inzetbaarheid. De deelnemer heeft een beter inzicht in de kosten, de soms tegengestelde belangen, signalen die wijzen op complexe bedrijfskundige verzuimgerelateerde vraagstukken en weet deze te agenderen.

  Inhoud verzuimtraining

  Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: signalen die wijzen op complex verzuim, juridische uitgangspunten, bedrijfsbelangen, diverse organisatiemodellen, start in berekening loonwaarde en wat dat zegt over inzetbaarheid en effect op collega’s/team prestaties, kosten van langdurig verzuim, analyseren van verzuimpercentages.

  Hoe werkt het en wat kost het?

  Wij kunnen deze training verzorgen als incompany training en we bieden de training aan als open inschrijving. De duur van de training is twee dagen.
  Open inschrijving:
  Data: maandag 25 september en donderdag 5 oktober 2017
  Tijd: 9.30-16.30 uur
  Locatie: CNV kantoor, Tiberdreef 4 in Utrecht
  Kosten: € 780,-
  Speciale korting: leden van CNV krijgen 50% korting en betalen € 390,-
  Voorwaarde: de training gaat door bij voldoende aanmeldingen

  Aanmelden verzuimtraining

  Meld je direct aan voor de verzuimtraining.


  Incompany training

  Wij kunnen de training incompany, dus binnen uw eigen bedrijf of organisatie, verzorgen. De training wordt gegeven door een Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur. Data en tijden plannen we in overleg. Het maximum aantal deelnemers voor de training is 12. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

  Meer weten?

  Neem contact op met Jacqueline van Grevengoed van CNV Academie:
  tel. 030-751 1785 of mail naar aanvraagacademie@cnv.nl

   

   

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders, Onderwijsgevenden en oop
 • Gespreksbegeleiders voor teams

  Zoekt u een gespreksbegeleider voor sessies met uw team?
  Daar hebben wij de juiste mensen voor.
  Wij begeleiden op professionele wijze:

  • Gesprekken met (een deel van) het team over onderliggende spanningen of beginnende conflicten
  • Gesprekken met het team over communicatie en hoe men met elkaar om wil gaan
  • Werksessies met teams, bijvoorbeeld een sectie in het VO of een team onderbouwdocenten, om hen te begeleiden in het maken van bijvoorbeeld een verbeterplan of jaarplan. Wij helpen het team om tot hun doel te komen en doorbreken patronen die een team soms in de weg zitten om tot resultaat te komen. We gebruiken hier diverse actieve werkvormen bij en geven het team terug wat we observeren aan gedrag en patronen.

  Voor wie?
  Voor teams in het primair- en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo.

  Aanmelden?
  De invulling en de duur is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven wat het doel is en waar je de nadruk op wilt leggen. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

  Klik hier voor het informatieformulier 'maatwerk'.

  Meer informatie?Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders, Onderwijsgevenden en oop
 • Werkdruk, werkplezier, timemanagement en administratie en planlast

  CNV Connectief Academie helpt jou en je team bij de aanpak van werkdruk. Dat kan variëren van een workshop tijdens een studiedag tot een structureel begeleidingstraject. De duur en vorm hangen af van de mogelijkheden en wensen van jouw school.
  Klik hier voor het overzicht van alle mogelijkheden. 

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders, Onderwijsgevenden en oop
 • Uitleg nieuwe cao voor directeuren po en vo

  Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs werden overeenstemmingen bereikt tussen werkgevers en werknemers.

  Maar welke gevolgen hebben deze cao's op de werkvloer? Wat is er veranderd ten opzichte van de oude cao's en wat betekent dat? Welke specifieke gevolgen zijn er voor werknemers? En wat betekent dat voor de werkgever? 
  Tijdens de uitleg over de cao krijg je uitleg en kun je al je vragen stellen.

  Voor wie?
  Deze uitleg is voor directeuren in het po en het vo. 

  Praktische informatie
  De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur is ca. 1,5 uur. In een telefonische intake kun je aangeven welke specifieke vragen er zijn. De trainer stemt daar het programma op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. 

  Klik hier voor het informatieformulier 'maatwerk'.

  Meer informatie?
  Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders
 • Cao en taakbeleid : training voor het directeurenberaad

  De cao bepaalt een aantal zaken, die je als directeur met en voor je team moet regelen. Over welke zaken gaat dat nu eigenlijk en wat daarvan moet je doen en wat is facultatief. Een van de hoofdonderwerpen hierbij is het taakbeleid. Hoe verdeel je de beschikbare tijd over de beschikbare taken of hoe verdeel je de noodzakelijke taken over de beschikbare medewerkers. Deze en andere vragen kunnen aan bod komen bij de training cao en taakbeleid voor jouw directeurenberaad. Vanuit onze kennis van de cao en van de praktijk kunnen we samen zoeken naar oplossingen voor de problemen, waar je als directeur tegenaan loopt. Natuurlijk kunnen we ook assisteren bij het formuleren van taakbeleid voor jouw school of scholen.

  Voor wie?
  Deze uitleg is voor directeuren in het po. 

  Praktische informatie
  De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur is een dagdeel. In een telefonische intake kun je aangeven welke specifieke vragen er zijn. De trainer stemt daar het programma op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. 

  Klik hier voor het informatieformulier 'maatwerk'.

  Meer informatie?
  Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders
 • EHBM voor directies (Eerste Hulp Bij Medezeggenschap)

  MR trainingen voor directeuren? Die kennen de regels en het spel toch? Bestuurders willen op basis van de "Code goed bestuur" en het "Advies goede medezeggenschap" ouders en personeel (en leerlingen in het VO) serieus betrekken bij het spel van de balans. De balans tussen de belangen van een ieder in de school.

  Trainers van CNV Connectief Academie horen van (G)MR-leden die deelnemen aan een basistraining vaak: "Zou onze directeur dit ook weten?". Daarom biedt CNV Connectief Academie een speedtraining EHBM (Eerste hulp bij medzeggenchap). Naast kennis van de bevoegdheden is er ook aandacht voor verwachte houding en professioneel medezeggenschapsgedrag.

  Voor wie?
  Voor leidinggevenden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

  Aanmelden?
  De training heeft een duur van 1,5-2 uur en kan bijvoorbeeld worden ingepland tijdens een directeurenberaad. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. 

  Klik hier voor het informatieformulier 'maatwerk'.

  Meer informatie?
  Wil je meer weten of heb je andere vragen? Kijk op www.cnvs.nl, stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders, Specifieke onderwerpen MR, Medezeggenschap
 • Heeft mijn team professionele ruimte, of weet ik wat goed voor ze is?

  In het onderwijs is een onbalans ontstaan tussen vertrouwen en controle. Zo veel mogelijk vastleggen en zo weinig mogelijk aan de werkers in het veld overlaten, is een tijd lang de voornaamste beleidslijn geweest. En nu komt dan de aandacht voor de professionele ruimte van de leraar opeens in de actualiteit. Leraren zouden zelf vorm moeten kunnen geven aan het onderwijs en aan hun eigen professionalisering.
  Hoe verhoudt de sterke nadruk op vertrouwen en verantwoorden zich met het zelf vormgeven van het onderwijs. En wat betekent het vergroten van de professionele ruimte voor de leraar voor de schoolleider. Hoe doe je dat? En hoe houd je dan toch nog zicht op wat gebeurt? En waarom is loslaten zo belangrijk in dit kader?

  In de workshop verkennen we de dilemma's waar schoolleiders tegenaan lopen bij het vergroten van de professionele ruimte van de leraren. 

  Voor wie?
  Voor leidinggevenden in het primair- en voortgezet onderwijs.

  Aanmelden?
  De workshop wordt op maat op jouw eigen locatie aangeboden, bijvoorbeeld als onderdeel van een directeurenberaad. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

  Klik hier voor het informatieformulier 'maatwerk'.

  Meer informatie?
  Wil je meer weten of heb je andere vragen? Kijk op www.cnvs.nl, stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders, Functioneringsgesprekken
 • Professionele ruimte en de schoolleider

  Leuk professionele ruimte, maar hoe neem je die? Professionele ruimte is de ruimte voor de leidinggevende om zijn expertise te benutten ten gunste van het onderwijs en de eigen professionalisering. Tijdens de workshop staat centraal hoe professionele ruimte kan bijdragen aan jouw professionaliteit en aan de kwaliteit van het onderwijs.

  We leiden onze leerlingen op met het oog op het belangrijkste uitgangspunt van het onderwijs: ‘een leven lang leren’. Dit geldt ook voor onszelf en voor het team (schoolteam, managementteam, directeurenberaad) waarvan we deel uit maken. Ook schoolleiders leren hun leven lang en geven daar op verschillende wijzen vorm aan. De professionele ruimte van een schoolleider kan daarmee een middel zijn om de eigen professionalisering en die van het team vorm te geven.
  Landelijk wordt gewerkt aan het vastleggen van de professionele ruimte in een professioneel statuut, een verzameling regels. Maar het gaat natuurlijk vooral over gedrag. Hoe kun jij jouw professionele ruimte vormgeven in relatie tot je omgeving. En hoe kun jij de verantwoordelijkheid nemen om je beroep op jouw wijze uit te voeren, binnen de afspraken die je er met je collega's over maakt.

  In de workshop verkennen we de uitgangspunten van professionele ruimte en leggen we de relatie met de eigen ideeën en ontwikkelingen.

  Voor wie?
  Voor leidinggevenden in het primair- en voortgezet onderwijs.

  Aanmelden?
  De workshop wordt op maat op jouw eigen locatie aangeboden, bijvoorbeeld als onderdeel van een directeurenberaad. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. 

  Klik hier voor het informatieformulier 'maatwerk'.  

  Meer informatie?
  Wil je meer weten of heb je andere vragen? Kijk op www.cnvs.nl, stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders
 • Hoe ga je om met werkdruksignalen van de werkvloer

  Werkdruk is een veelbesproken onderwerp op scholen. Als school-of teamleider herken je dit vast wel. Ook is natuurlijk bekend dat werknemers of teamgenoten hier verschillend mee omgaan. De een heeft er meer last van dan de ander. Een van de uitdagingen van het leidinggeven is natuurlijk ook om hier goed mee om te kunnen gaan. Hoe haal je ervaren en feitelijke werkdruk van een werknemer nu uit elkaar? Hoe pik je vroegtijdig werkdruksignalen op waardoor iemand op een later tijdstip mogelijk kan uitvallen? Hoe voer je nu goede gesprekken hierover? En hoe hou je de balans tussen meevoelen en begrip tonen, en tegelijkertijd redelijke eisen blijven stellen? 

  CNV Onderwijs geeft hier trainingen over, speciaal gericht op leidinggevenden. In deze trainingen staan een aantal elementen centraal:

  • Vergroten van kennis over werkdruk, actuele feiten
  • Vergroten van kennis over werkdruk- en stress signalen en deze hierdoor beter leren herkennen
  • Vergroten van de vaardigheden in (oplossingsgerichte) gesprekstechnieken om hierover met werknemers in gesprek te gaan. 
  • Delen van ervaringen en good practices met andere cursisten: hoe doe jij dat nou? Grijp je in, neem je over, hoe ondersteun je een werknemer op zo’n manier dat deze wel zelf verantwoordlijk blijft? Wanneer roep je externe hulp in?
  • Kennis maken met diverse werkvormen die beschikbaar zijn gemaakt via het project Voortgezet Werkplezier (speciaal voor VO, ook bruikbaar in andere sectoren) waarmee u werkdruk en werkplezier makkelijk op teamniveau bespreekbaar maakt en aan concrete oplossingen werkt.
  • Kennis maken met handige en relevante literatuur over dit onderwerp.

  Voor wie?
  Leidinggevenden in het PO, VO en MBO.

  Aanmelden?
  De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

  Klik hier voor het informatieformulier 'maatwerk'.

  Meer informatie?
  Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

  Categorie: Schoolleiders en teamleiders, Timemanagement, Werkdruk, Ziekte en reïntegratie


Staat de training die u zoekt hier niet bij neem dan contact met ons op via 030-7511785 of aanvraagacademie@cnv.nl.