Praktische informatie over onderwijs aan vluchtelingenkinderen

CNV Onderwijs heeft een succesvolle bijeenkomst georganiseerd op 29 februari 2016 op de school voor vluchtelingen in Heumensoord in Nijmegen (Lees hier een verslag uit Schooljournaal 5 over de bijeenkomst in Heumensoord). Meer dan negentig mensen waren aanwezig om te leren van de ervaringen van deze beide scholen voor primair- en voortgezet onderwijs voor vluchtelingenkinderen van 5 tot 18 jaar. Deze bijeenkomst heeft een vervolg gekregen op 6 juni. Tijdens deze bijeenkomst zijn zowel leerkrachten, schoolleiders als onderwijsadviseurs bij elkaar gekomen om meer kennis op te doen over het lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Gedurende deze bijeenkomst werd de grote handelingsverlegenheid wederom zichtbaar, bij zowel leraren en schoolleiders. De bijeenkomst was een succes en heeft tot uitwisseling van kennis en ervaringen geleid.  De presentaties die gegeven werden door Lowan (onderwijsondersteuning nieuwkomers) en professor Maaike Hajer (taalwetenschapper met veel kennis op het gebied van NT2-onderwijs) zijn als waardevol ervaren. Omdat er nog altijd een grote behoefte onder leraren en schoolleiders is aan het uitwisselen van informatie en kennisdeling over de aanpak van goed onderwijs voor deze kinderen, staat hieronder een overzicht van de presentaties die gegeven zijn op 6 juni en relevante links naar informatie over onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

•    Presentatie Lowan gegeven op 6 juni 2016
•    Presentatie Maaike Hajer gegeven op 6 juni 2016
•    Informatiedocument ministerie van Onderwijs m.b.t. asielzoekers en nieuwkomers
•    Augeo biedt een gratis online cursus aan voor leerkrachten in het primair onderwijs die werken met vluchtelingenkinderen.
•    KPC Groep biedt verschillende middelen aan:
Draaiboek vluchtelingenkinderen op school & Gesprekmodellen voor het eerste individuele gesprek met een leerling en een groepsgesprek in de klas.
Klik hier voor verdere ondersteuning die KPC Groep aanbiedt.
•    Deisbo geeft in deze brochure praktische tips voor het omgaan met vluchtelingenkinderen en welke uitdagingen dit meebrengt voor schoolleiders in de opvang van deze leerlingen.
•    Een overzicht van projecten en initiatieven op het gebied van participatie van vluchtelingen.
•    Asielkind leert onder zijn niveau.
•    Kamerbrief met nadere informatie over asielzoekerskinderen in het onderwijs.
•    Lowan biedt diverse vormen van ondersteuning aan, waaronder de samenstelling van een team van vliegende keeps om besturen en gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van onderwijs. En hebben ze een leskist samengesteld met materialen die bruikbaar zijn bij het onderwijs aan nieuwkomers. De inhoud van de leskist vind je hier. Je ontvangt de leskist als je in de database van www.lowan.nl staat.
•    De actie Zwerfboek. Kinderen kunnen een sticker downloaden op www.kinderzwerfboek.nl. Zij kunnen dan hun boek achterlaten bij een kinderzwerfboekstation. De boeken worden daar verzameld en naar scholen gebracht die in de database van Lowan staan.
Leerlijnen voor voortgezet onderwijs.
•    De PO-Raad heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs een handreiking voor onderwijs aan nieuwkomers opgesteld (maart 2017). Twee kernpunten:
1. Maak op je school een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen en
2. Gebruik de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van Nederlands én andere vakken. 
Download hier de handreiking.

Lees hier wat CNV Onderwijs doet omtrent vluchtelingenonderwijs