Werkdruk

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Dit geldt voor iedereen: leraren, ondersteunend personeel en leidinggevenden. CNV Onderwijs zet zich in om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten.

Plezier in het werk is erg belangrijk. Maar door de toenemende werkdruk neemt het werkplezier voor een groot deel van het onderwijspersoneel af. Dit kan leiden tot overbelasting en stress. Ook kan de werkdruk invloed hebben op het privéleven.

Oorzaken werkdruk
De oorzaken van de hoge werkdruk in het onderwijs zijn divers en verschillen per sector. Duidelijk is wel dat de maatschappij steeds weer nieuwe eisen stelt aan het onderwijs. Ook is er een gebrek aan ondersteuning en vaak sprake van een hoge administratieve druk. Er bestaan ook oorzaken op schoolniveau. Zo is er vaak sprake van een veelheid aan taken buiten het lesgeven om. En is de wijze van vergaderen en communiceren niet altijd optimaal. Naast dit alles kunnen ook individuele factoren een rol spelen. 


Ondersteuning CNV Onderwijs
CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat mensen hun werk met plezier kunnen uitvoeren. Daarom wil de bond het onderwijspersoneel graag ondersteunen om het werkplezier te vergroten, onder meer door afspraken te maken in de cao die de werkdruk tegengaan. Ook dringt CNV Onderwijs er bij de politiek op aan om in actie te komen. Daarnaast kunnen we zowel leidinggevenden als de medezeggenschapsraad ondersteunen om de werkdruk te verminderen. CNV Onderwijs beschikt over jarenlange ervaring met het begeleiden van scholen op dit terrein.

Cursus werkdruk en balans
Voor individuele werknemers biedt CNV Connectief Academie een cursus om de werkdruk te verminderen en de balans tussen werk en privé te verbeteren. Deze cursus is ook te verzorgen voor een heel team, bijvoorbeeld tijdens een studiedag.

Onderzoeken naar regeldruk

Onderzoeken onder de leden van CNV Onderwijs wijzen uit dat er hoge tot zeer hoge werkdruk wordt ervaren in het onderwijs. Opvallend is dat deze werkdruk wordt veroorzaakt door de extra taken naast het lesgeven.

Onderzoek naar werkdruk, 14 oktober 2016: Leraren doen dringende oproep: meer handen in de klas
Onderzoek naar werkdruk en taken, 7 juni 2013
Persbericht 
Achtergrond artikel Schooljournaal, juni 2013
Samenvatting onderzoek regeldruk, 2010 (PDF).
Onderwijspersoneel ervaart voortdurend tekort aan tijd, 2010.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over werkdruk.