• 13-01-2017
  Doorstroom naar havo versoepeld
  Naar het hele bericht

  De doorstroom van vmbo'ers naar de havo wordt versoepeld. Dit liet staatssecretaris Dekker woensdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Hij past de wet zo aan dat leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken, zonder voorwaarden kunnen...

 • 12-01-2017
  Definitief akkoord bereikt over CAO SBB 2017
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de werkgever SBB hebben een definitief akkoord bereikt over de nieuwe CAO SBB 2017. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

  In deze cao is geregeld dat de vrijval van pensioenpremie op grond van het Loonruimteakkoord over 2016 als een...

 • 12-01-2017
  Oproep: wie heeft ervaringen met schaduwonderwijs?
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs heeft aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de toename van schaduwonderwijs en de effecten die scholen hiervan ondervinden. Schaduwonderwijs is het commerciële aanbod van huiswerkbegeleiding, bijles, particuliere remedial teaching, particuliere klassen voor hoogbegaafden en toets-...

 • 12-01-2017
  Belastingaangifte met hulp van CNV
  Naar het hele bericht

  In het nieuwe jaar staat de belastingaangifte weer snel voor de deur. Steeds vaker zal de overheid digitaal met u communiceren: de blauwe envelop van de belastingdienst zal op termijn waarschijnlijk verdwijnen. Dit jaar ontvangt u in elk geval nog zowel per post als digitaal een oproep. Mensen die...

 • 12-01-2017
  Veilige praktijklokalen
  Naar het hele bericht

  Honderd procent veilig bestaat niet, maar er zijn veel mogelijkheden om de risico’s in  praktijklokalen zo klein mogelijk te maken.  Vanuit deze visie geeft de site www.veiligepraktijklokalen.nl/bwi advies aan docenten werkzaam in vmbo Bouwen, Wonen en Interieur. Op de site staan praktische tips om...

 • 11-01-2017
  Basisschool is wachten op ambtenaren beu
  Naar het hele bericht

  De Sint Maartenschool in Nijmegen wacht nog steeds op ambtenaren van het ministerie van Onderwijs en is het wachten inmiddels zat. Staatssecretaris Dekker deed de belofte om ambtenaren langs te sturen tijdens een commissievergadering over de wet Passend Onderwijs op 15 december. De bewindsman...

 • 03-01-2017
  ABP verlaagt pensioenen niet
  Naar het hele bericht

  Pensioenfonds ABP hoeft de pensioenen voor onderwijzers en ambtenaren niet te verlagen. Dat heeft het ABP dinsdagochtend bekendgemaakt.

  Volgens het ABP zat de dekkingsgraad op 31 december “ruim boven” de kritische grens van ongeveer 90 procent. Het ABP-bestuur stelt de definitieve cijfers eind...

 • 03-01-2017
  Contactgegevens voor vragen werk en inkomen gewijzigd
  Naar het hele bericht

  Per 1 januari is de inbox IB Belangenbehartiging opgeheven voor leden. Vragen over werk en inkomen kunnen in het vervolg worden gemaild naar cnvinfo@cnv.nl Heb je eerder als zzp’er een vraag naar het adres van Belangenbehartiging of naar Rechtshulp Werk en Inkomen gestuurd? Ook deze kun je sturen...

 • 23-12-2016
  Informatiebijeenkomsten over lente- en zomerscholen
  Naar het hele bericht

  Lente- en zomerscholen zijn effectief gebleken om zittenblijven van leerlingen tegen te gaan. Dit project van de VO-raad en CNV Onderwijs wordt ook komend jaar weer gesubsidieerd. Op 10 en 12 januari 2017 organiseren de VO-raad en CNV Onderwijs een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling...

 • 22-12-2016
  Verwarring over toekomst Vervangingsfonds (primair onderwijs)
  Naar het hele bericht

  In het primair onderwijs zijn alle schoolbesturen verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds betaalt (onder voorwaarden) de kosten van de vervangers van personeel dat afwezig is wegens ziekte. Het fonds is opgericht omdat sociale partners en het ministerie het belangrijk...

 • 19-12-2016
  Passend onderwijs is nu worsteling voor leraren
  Naar het hele bericht

  De leraar is cruciaal bij het laten slagen van passend onderwijs. Dat ziet het ministerie te weinig, stelt Loek Schueler vast. Leerlingen worden de dupe.
  Vooral de 'gemiddelde leerling' is volgens leraren de dupe van passend onderwijs. 'Elke dag voel ik dat ik tekortschiet', antwoordt een docent op...

 • 16-12-2016
  Onderwijsbonden akkoord met tijdelijke oplossing invallers
  Naar het hele bericht

  Om een oplossing te bieden voor de invallersproblematiek in basis- en speciaal onderwijs, zijn de onderwijsbonden bereid om van januari tot en met maart 2017 de ketenbepaling van de WWZ tijdelijk buiten werking te stellen. Hierdoor hoeven geen kinderen naar huis gestuurd te worden bij een griepgolf....

 • 16-12-2016
  Presentaties landelijke OOP-dag 2016
  Naar het hele bericht

  Op 15 november, vond in Ede de Landelijke OOP-dag 2016 plaats.
  Het thema was dit jaar ‘Bouwen aan je toekomst’. Het programma bestond uit onderdelen waar je in je ontwikkeling verder mee kunt komen; op het persoonlijke vlak, of verdere ontwikkeling in je werk.

  Via de presentaties die in de...

 • 16-12-2016
  Belangrijke mededeling leden CNV Onderwijs
  Naar het hele bericht

  Bij het drukken van de laatste editie van Schooljournaal was het niet mogelijk om de berichten op bijgaande flyer mee te nemen in het magazine. Daarom hebben we ervoor gekozen langs deze weg de veranderingen voor je rechtsbijstand privéverzekering en de schadeverzekeringen bij Centraal Beheer Achmea...

 • 16-12-2016
  Hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte?
  Naar het hele bericht

  Binnenkort moet je er weer aan geloven en is het tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Ben je lid van het CNV? Je kunt ervoor kiezen om je belastingaangifte zelf in te vullen of dit samen te doen met een deskundige van het CNV. Ieder jaar organiseert het CNV zittingen voor het invullen van de...

 • 15-12-2016
  Kamer bezorgd over passend onderwijs
  Naar het hele bericht

  ‘Alleen kinderen die in coma liggen, en dus echt niet leerbaar zijn, zouden een vrijstelling van leerplicht moeten krijgen’, zei Loes Ypma (PvdA) vandaag in een Tweede Kamerdebat over passend onderwijs. Het illustreert de zorgen die er zijn over de verdubbeling van het aantal leerlingen met een...

 • 15-12-2016
  Denk mee en bepaal de kwaliteitseisen van het Lerarenregister
  Naar het hele bericht

  Telt leren van elkaar en zelfstudie mee voor het Lerarenregister? Doe mee aan online brainstorm of ontwerpsessies en bepaal de kwaliteitseisen van het Lerarenregister.

  Als leraar weet je wat er nodig is om je bekwaamheid te onderhouden. Daarom heb jij samen met je collega's de belangrijkste stem bij...

 • 15-12-2016
  Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het voortgezet onderwijs
  Naar het hele bericht

  Voor pabo-gediplomeerden in het voortgezet onderwijs komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstel waarmee een oplossing wordt geboden voor leraren die met een...

 • 15-12-2016
  Passend onderwijs: nog niet te laat, maar leden hebben het zwaar
  Naar het hele bericht

  De leraar moet aan zet als het gaat om passend onderwijs. Dat is het uitgangspunt van CNV Onderwijs in een brief aan de Kamercommissie Onderwijs, die vandaag hierover vergadert. Het is nog niet te laat voor passend onderwijs. Maar onze leden hebben het wel zwaar. CNV Onderwijs ziet nog steeds...

 • 08-12-2016
  Vacature: Medewerker programmateam LerarenOntwikkelFonds (LOF)
  Naar het hele bericht

  Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) zoekt een programmateammedewerker. Het LOF is een fonds waar leraren met een goed idee een beroep op kunnen doen, opdat ze hun idee verder kunnen uitwerken en in praktijk kunnen brengen. Een jury van leraren beoordeelt het idee. Het LOF ondersteunt leraren met het...