• 29-04-2016
  Doe de scan passend onderwijs
  Naar het hele bericht

  Het Steunpunt Passend Onderwijs VO heeft samen met onder andere CNV Onderwijs een scan passend onderwijs gemaakt. Bedoeld om het gesprek op je school, in je team, op je afdeling over passend onderwijs te ondersteunen. Je kunt ook individueel de scan invullen. De scan is digitaal beschikbaar en...

 • 28-04-2016
  Akkoord over nieuwe cao voor het primair onderwijs
  Naar het hele bericht

  In de Koningsnacht van 27 april hebben CNV Onderwijs, de PO-Raad en de andere bonden een onderhandelaarsakkoord gesloten over de nieuwe cao voor het primair onderwijs. De onderhandelingen over die cao hebben 22 maanden geduurd. Voorzitter (a.i.) Helen Adriani: “We zijn blij dat het is gelukt om ook...

 • 27-04-2016
  Voorlopig cao-akkoord primair onderwijs
  Naar het hele bericht

  'Het is mooi dat er een voorlopig cao-akkoord voor het primair onderwijs is bereikt, dat we aan onze leden kunnen voorleggen', zegt Helen Adriani, voorzitter a.i. van CNV Onderwijs. 'Er zijn betere afspraken gemaakt voor invallers, waardoor zij meer zekerheid hebben op werk en een inkomen en scholen...

 • 25-04-2016
  ‘Zwabberend beleid rond Citotoets’
  Naar het hele bericht

  ‘Het is belangrijk voor leraren dat minister Bussemaker duidelijk en consistent is in haar beleid en dat ze niet binnen twee jaar vraagtekens zet bij haar eigen beslissingen. Niemand heeft wat aan een minister met een zwabberend beleid’, aldus Helen Adriani voorzitter CNV Onderwijs a.i.. Ze reageert...

 • 25-04-2016
  Oproep voor leden met bovenwettelijke werkloosheidsuitkering
  Naar het hele bericht

  Onlangs zijn er juridische procedures gevoerd over de einddatum van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. De uitspraken in deze procedures maken het mogelijk om in sommige situaties de einddatum van de bovenwettelijke uitkering te verlengen tot een datum na de 65-jarige leeftijd en mogelijk...

 • 25-04-2016
  Lerarenregister: Leraren bepalen zelf wat goed leraarschap is
  Naar het hele bericht

  Leraren zelf meer zeggenschap geven over de kwaliteit van hun beroepsgroep, dat is het belangrijkste doel van het wetsvoorstel dat de Staatssecretaris van Onderwijs vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.  Het lerarenregister maakt deel uit van dit wetsvoorstel. Helen Adriani, voorzitter CNV Onderwijs:...

 • 22-04-2016
  Koningsspelen op ruim 5000 basisscholen
  Naar het hele bericht

  AMSTERDAM (ANP) - Meer dan vijfduizend basisscholen met in totaal 1,2 miljoen leerlingen doen vrijdag mee aan de Koningsspelen. De dag begint met een ontbijt, en daarna is het dansen en sporten geblazen. Het koningspaar opent de spelen in Amsterdam.

  De Koningsspelen zijn voor het eerst georganiseerd...

 • 22-04-2016
  CNV-voorzitter: 'Politiek beken kleur over koopkrachtbehoud senioren'
  Naar het hele bericht

  'De kans groeit dat de pensioenen van veel ouderen in 2017 echt omlaag gaan', aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. Hij zegt dit naar aanleiding van de gisteren bekendgemaakte financiële positie van de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen, die in het eerste kwartaal van dit jaar verder is...

 • 20-04-2016
  Arboscan-VO vernieuwd
  Naar het hele bericht

  Sinds vorige week is de geactualiseerde versie van de Arboscan-VO beschikbaar. Ook deze versie van de Arboscan-VO is door steunpunt RI&E erkend als branche RIE.

  Wat betekent dat?
  Voor bestaande RI&E’s verandert niets. Deze blijven beschikbaar en je kunt daarmee blijven werken.
  Als je een nieuwe RI&E...

 • 19-04-2016
  Meer scholen experimenteren met flexibele lestijden
  Naar het hele bericht

  ‘Innovatie in het onderwijs is prima, zolang het idee gesteund wordt door de MR en de cao wordt nageleefd.’ Dat zegt CNV Onderwijs-voorzitter Helen Adriani, als reactie op het plan van staatssecretaris Dekker om de pilot voor flexibele lestijden te verruimen met twintig scholen.  

  Schooltijden...

 • 19-04-2016
  Een op de negen jongeren gepest op school
  Naar het hele bericht

  Van de jongeren op het voortgezet onderwijs geeft 11 procent aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. In een klas van 27 kinderen worden dus gemiddeld drie kinderen gepest, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Het RIVM voerde samen met de GGD's een groot onderzoek uit...

 • 18-04-2016
  Cao voor 90.000 werknemers voortgezet onderwijs
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs heeft samen met AOb, FNV Overheid, FvOv en de VO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Naast een loonsverhoging van 3%, die al eerder in de Loonruimteovereenkomst van juli 2015 stond, zijn afspraken gemaakt over de gevolgen van de in 2015 ingevoerde Wet Werk en...

 • 13-04-2016
  Reactie op de Staat van het Onderwijs: Onderwijs moet gelijke kansen bieden aan elk kind
  Naar het hele bericht

  'Onderwijs moet gelijke kansen bieden aan elk kind, de school moet zich daarbij richten op de didactische en pedagogische ontwikkeling. Maar we moeten er voor waken dat alle problemen van een kind die buiten het onderwijs spelen ook door de school moeten worden opgelost', zegt Helen Adriani,...

 • 12-04-2016
  Hoe zit het met de rekenrente van pensioenfondsen?
  Naar het hele bericht

  Pensioenfondsen hebben enorm last van de lage rente. Tegelijk hoor je kritiek dat de rekenrente voor pensioenfondsen eigenlijk nog kunstmatig hoog wordt gehouden, waardoor jongeren zouden worden benadeeld. Hoe zit dat nou?

  De financiële positie van pensioenfondsen, die bepaalt of ze mogen indexeren...

 • 12-04-2016
  Staat van de Leraar 2016: Ondersteuning vaak gemist bij professionalisering leraren
  Naar het hele bericht

  Leraren werken graag aan verdere ontwikkeling van hun vak, maar missen daarbij vaak ondersteuning vanuit de school. Dat blijkt uit het rapport Staat van de Leraar 2016 dat de Onderwijscoöperatie woensdag 13 april presenteert op het congres Staat van het Onderwijs. CNV Onderwijs maakt deel uit van de...

 • 11-04-2016
  Minder geld voor achterstandsleerling
  Naar het hele bericht

  DEN HAAG (ANP) - Komend jaar kan er 10 miljoen euro af van de pot van 361 miljoen voor het wegwerken van leerachterstanden bij met name de kleinste kinderen. Er zijn niet alleen minder kinderen, kinderen hebben ook vaker beter opgeleide ouders waardoor ze een eventuele achterstand eerder...

 • 08-04-2016
  'Voorlichting over LHBT's aan leraren nodig'
  Naar het hele bericht

  AMSTERDAM (ANP) - Mensen die het onderwijs in willen, zouden op de docentenopleiding verplicht voorlichting moeten krijgen over seksuele diversiteit. Nu geeft het COC die lessen aan leerlingen, maar de belangenvereniging voor homoseksuelen wil dat ook docenten die voorlichting krijgen. Dat schrijft...

 • 06-04-2016
  Meldpunt Regeldruk primair onderwijs geopend
  Naar het hele bericht

  Ook zo’n last van regeldruk en registratieverplichtingen? Vanaf nu kun je je ei kwijt op het Meldpunt Regeldruk primair onderwijs. Tot 31 mei kan iedereen die in het primair onderwijs werkt hier klachten kwijt over registratieverplichtingen. Het meldpunt maakt deel uit van de Regeldrukagenda...

 • 05-04-2016
  Sociale partners primair onderwijs besluiten tot bemiddelaar voor cao-onderhandelingen
  Naar het hele bericht

  De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

  Vakbonden en PO-Raad kwamen gistermiddag bij elkaar om te bespreken hoe er ondanks de...

 • 31-03-2016
  Meest gestelde vragen over het cao-conflict in het primair onderwijs
  Naar het hele bericht

  Wat betekent het afbreken van het overleg voor mijn huidige arbeidsvoorwaarden?
  Eigenlijk niets. In de cao staat een artikel waarin is geregeld dat de lopende cao van kracht blijft zolang er nog geen nieuwe cao is. Overigens is dat wel een van de artikelen die de PO-Raad zou willen afschaffen. Het...