• 29-11-2016
  Maak gebruik van invalopties
  Naar het hele bericht

  'Maak gebruik van de mogelijkheden die de cao primair onderwijs biedt', zegt Loek Schueler. Zij zegt dit in een reactie op het bericht van de PO-Raad dat het tekort aan invalkrachten wordt veroorzaakt door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

  'Als het gaat om vervanging van ziek en piek, dan biedt de cao...

 • 29-11-2016
  Arbeidsmarktpositie jonge leraren nog onvoldoende verbeterd
  Naar het hele bericht

  De arbeidsomstandigheden van jonge leraren moeten worden verbeterd, zo schrijven CNV Onderwijs en andere werknemersorganisaties aan de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer. In de gezamenlijke brief wordt onder meer gepleit voor het verhogen van het salaris vanwege de toegenomen complexiteit van de...

 • 25-11-2016
  Pensioenpremie ABP gaat omhoog
  Naar het hele bericht

  Vanaf volgend jaar moet ABP de pensioenpremie een flink stuk verhogen. Verreweg de belangrijkste reden voor deze verhoging is dat ABP rekening moet houden met lagere rendementen in de komende tijd. Dit heeft vooral te maken met de extreem gedaalde rente. De ingelegde premies zullen hierdoor naar...

 • 24-11-2016
  Boek over onderwijs aan vluchtelingenkinderen verschenen
  Naar het hele bericht

  Hoe geven we goed onderwijs aan kinderen van immigranten en bieden we hen op school het startpunt voor een betere toekomst? Het boek Nieuwkomers op school gaat in op deze vraag en biedt praktische tips en adviezen over financiën, lesgeven aan getraumatiseerde kinderen en taalmethodes (NT2). Meer dan...

 • 24-11-2016
  Kinderen weten raad
  Naar het hele bericht

  Veel vragen en ideeën waren er vandaag bij CNV Connectief, tijdens het bezoek van de Raad van Kinderen. Een twintigtal kinderen van de 1e Montessorischool uit Hoofddorp bezocht het CNV-kantoor. Ze vonden de mensen aardig, het kantoor niet zo saai als ze van tevoren dachten en de lunch veel lekkerder...

 • 24-11-2016
  Deel succesverhalen over verminderen regeldruk!
  Naar het hele bericht

  Afgelopen week is de aftrap gegeven voor de Operatie Regels Ruimen. In dit project van het ministerie worden 5 basisscholen en 1 middelbare school ondersteund bij de aanpak van de regeldruk. Naast scholen die hiermee aan de gang gaan, zoeken we ook nog scholen die de regeldruk al verminderd hebben....

 • 24-11-2016
  Formeel overleg nieuwe cao SBB gestart
  Naar het hele bericht

  Op 31 december 2016 loopt de huidige CAO SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) af. Nadat in oktober een verkennende bespreking heeft plaatsgevonden, zijn op woensdag 23 november de onderhandelingen voor de nieuwe CAO SBB formeel van start gegaan. Dit eerste cao-overleg verliep...

 • 23-11-2016
  Vanaf 1 januari: invloed (G)MR op bestuur en toezicht wordt versterkt
  Naar het hele bericht

  De wet versterking bestuurskracht geeft naast de wijzigingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen ook wijzigingen in de onderwijswetten. Zo is in de WPO (Wet op het Primair Onderwijs), de WVO en de WEC opgenomen dat er voor benoeming van bestuurders nieuwe regels gelden:
  •    De (G)MR heeft...

 • 23-11-2016
  Aandacht voor seksuele diversiteit
  Naar het hele bericht

  Sinds 2012 is voorlichting over seksuele diversiteit op scholen verplicht. Recent onderzoek laat zien dat slechts een kwart van de leerlingen daadwerkelijk die voorlichting krijgt. Het werkt uiteraard het beste als zulke voorlichting past binnen het beleid en de afspraken over hoe je op school met...

 • 23-11-2016
  Doe mee aan de ontwerpsessies en bepaal de kwaliteitseisen van het Lerarenregister
  Naar het hele bericht

  In december en januari kunnen leraren po, vo, mbo en (v)so meedoen aan ontwerpsessies voor herregistratiecriteria en validering van het aanbod voor het Lerarenregister. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leraren meepraten, want alleen dan houden leraren de regie over hun eigen...

 • 23-11-2016
  Feiten en fabels over regels invallen
  Naar het hele bericht

  Invallers zijn moeilijk te vinden in het onderwijs, zo bleek onlangs uit het Meldpunt Geen Invaller van CNV Schoolleiders, een onderdeel van CNV Onderwijs. Oorzaken: gebrek aan invallers, maar ook onduidelijkheden over de nieuwe regels rond min/max- en bindingscontracten. Tijd voor een overzicht van...

 • 21-11-2016
  Vakcentrales: pensioenkortingen voorkomen
  Naar het hele bericht

  CNV, FNV en VCP vragen de Tweede Kamer om duidelijk uit te spreken dat ze kortingen op de pensioenen wil voorkomen. Dat zeggen de vakcentrales in reactie op de aankondiging van vrijdag dat het kabinet nu nog geen maatregelen neemt om kortingen te voorkomen. Volgens de bonden is ingrijpen nodig als...

 • 17-11-2016
  Leraren willen hoofdrol in curriculumontwikkeling
  Naar het hele bericht

  Geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat van onderop een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep.

  D...

 • 16-11-2016
  'Het woord zittenblijven past niet bij kleuteronderwijs'
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs vindt het absurd dat de staatssecretaris blijft vasthouden aan doelstellingen om het aantal  ‘zittenblijvers’ in het kleuteronderwijs te verminderen. De term ‘zittenblijven’ zou je überhaupt niet mogen gebruiken als het gaat om kleuters, vindt CNV Onderwijs.

  Bij kleuters is naast de...

 • 16-11-2016
  Medewerkers primair onderwijs vaak tevreden over hun baan
  Naar het hele bericht

  Bijna tachtig procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Zij zijn het meest te spreken over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. Aspecten die minder goed...

 • 16-11-2016
  Mediacampagne vraagt aandacht voor belang mbo-leerbanen
  Naar het hele bericht

  Haal de toekomst in huis is de naam van een campagne van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) waarin het CNV deelneemt. De bedoeling is dat het belang van opleidingsplaatsen bij een leerbedrijf onder de aandacht wordt gebracht. CNV Vakcentrale-voorzitter Maurice Limmen:...

 • 16-11-2016
  CNV Onderwijs voorstander van verkenner invallersproblematiek
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs vindt het positief als er een verkenner wordt aangesteld voor de invallersproblematiek in het onderwijs. Voorzitter Loek Schueler: 'Wij nodigen de verkenner van harte uit om met ons in gesprek te gaan en ervaringen te delen.' De afgelopen weken zijn veel meldingen gekomen van...

 • 16-11-2016
  Vakbekwaamheid: de leraar bepaalt
  Naar het hele bericht

  Met de wet Beroep Leraar, inclusief het Lerarenregister, bepalen leraren welke leeractiviteiten er echt toe doen om hun vak goed uit te kunnen oefenen. Wat is belangrijk voor professionalisering en waar moeten leeractiviteiten aan voldoen om mee te tellen voor herregistratie? Denk daarbij...

 • 15-11-2016
  Expertteams moeten scholen helpen met onnodig papierwerk
  Naar het hele bericht

  Operatie Regels Ruimen, zo heet het programma van het ministerie van Onderwijs waarin op een aantal voorbeeldscholen wordt ‘gesneden in oerwouden van zelfopgelegde regels’. Een team van experts (bestaande uit een leraar en schoolleider van een andere school, een inspecteur en een expert op het...

 • 14-11-2016
  Werkstress, burn-out en verzuim in cijfers
  Naar het hele bericht

  Het is de Week van de Werkstress. Maar hoe groot is dat probleem eigenlijk? Bekijk hieronder de cijfers:

   


  Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

  Zie ook: Leden CNV Onderwijs: kwaliteit onderwijs onder druk (september 2016)
  Leden van CNV Onderwijs maken zich zorgen over de kwaliteit van het
  ...