• 29-03-2017
  Manifest #POinactie ondertekend
  Naar het hele bericht

  ‘Meer loon en minder werkdruk. Met deze handtekeningen bundelen we onze krachten en laten we een duidelijke boodschap horen aan het nieuwe kabinet: investeer in het basisonderwijs’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs. Zij zette samen met de andere bonden en de PO-Raad haar handtekening...

 • 29-03-2017
  Samenwerking school en opvang
  Naar het hele bericht

  Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, onder die titel presenteerde de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang op 27 maart zijn advies over het gelijknamige onderwerp.

  Het rapport, geschreven op verzoek van de demissionaire bewindslieden Asscher en...

 • 29-03-2017
  Gaat jouw school goed om met seksuele diversiteit? Laat het weten
  Naar het hele bericht

  De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (OSD), waar CNV Onderwijs onderdeel van uitmaakt, zoekt goede voorbeelden van hoe scholen aandacht besteden aan seksuele diversiteit. Hoe heeft jouw school bijgedragen aan een betere sfeer rondom gender en seksuele diversiteit? Heb je een goede les of...

 • 28-03-2017
  Zittingsperiode mag beperkt worden in MR-reglement
  Naar het hele bericht

  In de vorige MR-nieuwsbrief meldden wij u de uitspraak van de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs over het al dan niet mogen beperken van het aantal zittingsperiodes in het eigen MR-reglement. De geschillencommissie was van mening dat dat niet mocht. De Ondernemingskamer is tot de slotsom...

 • 27-03-2017
  Hbo wisselt expertise uit met Projectbuiten.nl
  Naar het hele bericht

  Met de lancering van www.projectbuiten.nl zetten hogescholen vanaf vandaag hun deuren open voor elkaars medewerkers. Het doel is kennis en ervaring delen en het plezier in werk te verhogen.

  Project Buiten is een online platform waarop deelnemende hogescholen projectopdrachten en meeloopstages...

 • 24-03-2017
  Scan het meerjarenformatiebeleidsplan als bestuur en (G)MR
  Naar het hele bericht

  Onder leiding van het arbeidsmarktplatform primair onderwijs en Infinitebv hebben PO-Raad, vakbonden en zo’n 35 schoolbesturen samen gekeken naar een scan – model - handleiding waarmee je het formatiebeleid van elk PO-schoolbestuur kunt toetsen en verbeteren.

  Als schoolbestuur en P(GMR) samen kun je...

 • 23-03-2017
  Werkdrukverlichting en meer handen in de klas
  Naar het hele bericht

  Werkdrukverlichting in het onderwijs moet het komende jaar absolute prioriteit krijgen van de vakbond. Daarnaast moeten er onderwijsondersteuners komen op elke school en is het belangrijk dat er geld gereserveerd wordt zodat leraren en onderwijsondersteuners zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit...

 • 21-03-2017
  Groen onderwijsinstellingen Aeres en Wellant willen fuseren
  Naar het hele bericht

  Aeres en AOC Wellantcollege, instellingen voor groen onderwijs, hebben aangekondigd te onderzoeken of een besturenfusie op 1 januari 2018 tot de mogelijkheden behoort. AOC Groenhorst en de Aeres Hogeschool Vilentum maken onderdeel uit van Aeres. Als de fusie doorgaat gaat het nieuwe bestuur...

 • 20-03-2017
  Principeakkoord: verlenging cao-hbo met een jaar
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs en andere vakbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een concept-principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao-hbo. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over looptijd, salarisontwikkeling, sociale zekerheid en bovenwettelijke werkloosheidsregeling (BWRHBO) en een aantal...

 • 17-03-2017
  Onderzoek toont aan dat zomerschool werkt
  Naar het hele bericht

  Onderzoek laat wederom zien dat zomerscholen effect hebben: 87%  van de leerlingen ging na deelname toch nog over. Het instituut TIER, van de Universiteit Maastricht, onderzocht vorig jaar het effect van de lente- en zomerscholen. Uit het onderzoek kwam een direct verband naar voren tussen...

 • 14-03-2017
  Meld je aan als spreker voor het Lerarencongres 2017
  Naar het hele bericht

  Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie (waar CNV Onderwijs onderdeel van is) het Lerarencongres bij ROC Midden Nederland in Amersfoort. Twee dagen vol inspirerende workshops en activiteiten.

  Geef jij (of geeft iemand die je kent) workshops waar je collega’s het een week...

 • 14-03-2017
  Wie is volgens jou de Leraar van het Jaar?
  Naar het hele bericht

  De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, waar ook CNV Onderwijs deel van uitmaakt. Jaarlijks kunnen leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren hun favoriete leraar opgeven. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van...

 • 14-03-2017
  Schaal LB voor alle leerkrachten primair onderwijs
  Naar het hele bericht

  Schaal LB voor alle leerkrachten in het primair onderwijs. Dat wil CNV Onderwijs. Al in 2001 ging de vakbond met die boodschap de barricaden op richting politiek, maar toen was de leuze nog: schaal 10 voor het basisonderwijs. Met de functiemix is een deel van de leerkrachten in schaal LB...

 • 09-03-2017
  ‘Verkiezingsprogramma’s opsteker voor onderwijs’
  Naar het hele bericht

  ‘Alle lijsttrekkers spreken waardering uit voor onderwijspersoneel. Ik ervaar dat als een enorme erkenning en opsteker voor iedereen die werkt in het onderwijs’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs.’ Zij zegt dit in reactie op de interviews met lijsttrekkers in het Schooljournaal.

  Loek...

 • 08-03-2017
  Jan de Vries nieuwe voorzitter CNV Connectief
  Naar het hele bericht

  ‘De medewerkers in de zorg, het onderwijs, de overheid en andere publieke diensten verdienen onze waardering en vertrouwen. Ik wil mij daarom graag met hart en ziel voor hen inzetten.’  Lovende en inspirerende woorden van Jan de Vries, de nieuwe voorzitter van CNV Connectief. Volgens het voormalig...

 • 07-03-2017
  Goed idee voor het lerarentekort in jouw regio? Vraag een tegemoetkoming aan!
  Naar het hele bericht

  Heb je een goed idee om het aantal toekomstige leerkrachten te vergroten of hun kwaliteit te verbeteren? Of wil je de organisatie van de aanpak van het groeiend lerarentekort veranderen en bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen werven? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor een financiële steun in de...

 • 07-03-2017
  Cao Dyade 2017 definitief
  Naar het hele bericht

  Op maandag 6 maart is de cao Dyade 2017 (Onderwijsdienstverlening) ondertekend. Daarmee is definitief een einde gekomen aan de cao-loze periode bij Dyade. De vorige cao liep in 2012 af. De tekst van de cao Dyade 2017 vind je hier. Werkgever en bonden zijn al begonnen aan het overleg over de cao na...

 • 07-03-2017
  ‘Blij met aandacht voor salarissen leraren’
  Naar het hele bericht

  ‘We zijn blij met de aandacht voor de salarissen van leraren in het basisonderwijs. Een goede ontwikkeling, die zeker onze aandacht krijgt en verdient!’ zegt Loek Schueler over het initiatief PO in actie op Facebook. Inzet van de actie: hogere salarissen in het primair onderwijs en kleinere klassen....

 • 03-03-2017
  Subsidie korte opleidingen vmbo-leraren 2017
  Naar het hele bericht

  In het vmbo zijn sinds begin van dit schooljaar beroepsgerichte profielen in de bovenbouw ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de vakinhoud is aangepast en een deel van de bevoegde leraren bijgeschoold moet worden. Ook zijn er onbevoegde leraren werkzaam in de beroepsgerichte vakken of leraren met...

 • 27-02-2017
  CNV Onderwijs betreurt uitstel aanpak lerarentekort
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijsvoorzitter Loek Schueler vindt het jammer dat geen haast wordt gemaakt met het terugdringen van het lerarentekort. Dat zegt ze naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, waarin ze aangeven hoe ze uitvoering willen geven aan de...