• 26-05-2015
  Lerarenbeurs nog aan te vragen tot eind juni
  Naar het hele bericht

  Tot en met 30 juni 2015 kunnen leraren een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. Voor uitgebreide informatie verwijzen we je door naar www.delerarenbeurs.nl. Als leraar in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo kun je gebruikmaken van de regeling. Je bepaalt...

 • 18-05-2015
  Van de cao Kenniscentra naar de cao SBB
  Naar het hele bericht

  Dit nieuwsbericht is bestemd voor de werknemers van de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB), die overgaan naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) per 1 augustus 2015.

  Bezuinigingen kabinet

  Per 1 augustus 2015 houdt het ‘publieke deel’ van de Kenniscentra op te...

 • 18-05-2015
  Lesmethode over vooroordelen wint LHBT-prijs
  Naar het hele bericht

  De LHBT-Innovatieprijs 2015 voor grensverleggende initiatieven op het gebied van homo-emancipatie gaat naar het project Gelijk = Gelijk? In het lesprogramma leren scholieren uit de hoogste groepen van de basisschool over discriminatie en vooroordelen en hoe je die kunt voorkomen.

  Minister Jet...

 • 18-05-2015
  Honderden nieuwe docenten voor hoger onderwijs
  Naar het hele bericht

  Er komen vele honderden nieuwe docenten bij in het hoger onderwijs de komende jaren. Dat zei minister Jet Bussemaker van Onderwijs zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

  Precieze aantallen maakt ze binnenkort bekend bij de presentatie van haar 'strategische agenda', waarin de hoofdlijnen staan...

 • 13-05-2015
  SP wil aandacht voor spelling in eindexamen
  Naar het hele bericht

  De SP vindt het ,,te gek voor woorden'' dat spelling en taalvaardigheid geen rol meer spelen in het centraal eindexamen Nederlands op havo en vwo. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP heeft daarover dinsdag opheldering gevraagd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  Van Dijk heeft...

 • 12-05-2015
  Vijf tips tegen eindexamenstress
  Naar het hele bericht

  Slapeloze nachten, zweethanden, bibberknieën, braken en paniekaanvallen. Een op de tien leerlingen ervaart flinke examenstress. De Universiteit Tilburg heeft een speciale webpagina voor eindexamenstudenten gelanceerd met tips en oefeningen om de examenzenuwen de baas te blijven. Vijf tips voor je...

 • 08-05-2015
  Sander Dekker: ik zou nu zakken voor examens
  Naar het hele bericht

  Spannende tijden voor ruim 200.000 middelbare scholieren, want maandag beginnen de eindexamens. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs deed in 1993 zelf vwo-eindexamen aan het Oranje Nassau College in Zoetermeer. ,,Het was een ontzettend spannende en bijzondere tijd. Ik leef mee met iedereen...

 • 06-05-2015
  Veel scholen moeten rekenlessen verbeteren
  Naar het hele bericht

  Veel scholen in het voortgezet onderwijs moeten er nog hard aan trekken om hun rekenlessen te verbeteren. Dat is nodig omdat veel leerlingen vorig jaar matig scoorden op de nieuwe rekentoets. Nu telt dat cijfer nog niet mee voor het diploma, maar vanaf komend schooljaar wel.

  Staatssecretaris Sander...

 • 01-05-2015
  Nieuwsbrief Stuurgroep Passend Onderwijs
  Naar het hele bericht
 • 01-05-2015
  Nu geen nieuwe cao, maar wel enkele afspraken
  Naar het hele bericht

  De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad hebben gezamenlijk geconstateerd dat het niet is gelukt om vóór 1 mei 2015 een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe cao.

  Desondanks zijn er wel afspraken gemaakt. Eén van de afspraken is dat de vrijval van de pensioenpremie in 2015 wordt...

 • 24-04-2015
  Nieuwe lesmethode
  Naar het hele bericht

  Er wordt op een basisschool een nieuwe lesmethode ingevoerd. Heeft de MR daar iets over te zeggen?
  Vooropgesteld: lesgeven is een vak. Van een docententeam mag je verwachten dat er professionele keuzes gemaakt worden als het gaat om leermiddelen en methoden. Dat neemt niet weg dat de keuze voor een...

 • 24-04-2015
  Hoe kom je tot een activiteitenplan van de MR?
  Naar het hele bericht

  Begin met het vergaderrooster
  April is de maand waarin het handig is om bovenschools de vergaderroosters weer te maken voor toezicht, bestuur, directies, MR'en en GMR. Het heeft de voorkeur als deze op elkaar aansluiten in een logische volgorde van doorloop van beleid. Als die data in de gele vakken...

 • 21-04-2015
  CNV: Eerste Kamer, wijs versnelde verhoging AOW-leeftijd af!
  Naar het hele bericht

  Het CNV heeft, samen met de andere vakcentrales, de Eerste Kamer met klem opgeroepen het sneller verhogen van de AOW-leeftijd te verwerpen. De vakcentrales stellen in hun brief dat mensen zich onvoldoende kunnen voorbereiden op deze onverhoedse verdere verhoging van de AOW-leeftijd, die niet getuigt...

 • 20-04-2015
  Overleg nieuwe CAO MBO verloopt constructief
  Naar het hele bericht

  De nieuwe CAO MBO
  De huidige cao mbo heeft een looptijd tot 1 juli 2015. CNV Onderwijs heeft zijn leden in het MBO eind 2014 gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe cao. Een meerderheid van de leden gaf aan loonontwikkeling van groot belang vinden. Verder dient de positie van flexwerkers en...

 • 17-04-2015
  Meldpunt Flexwet
  Naar het hele bericht

  Met de nieuwe Wet werk en zekerheid verandert er veel voor werknemers en werkgevers. Per 1 juli gaat met de zogenoemde flexwet, de volgende fase in. Nu die datum dichterbij komt, stijgt het aantal vragen van o.a. onderwijsprofessionals met een flexibel contract. Helaas stijgt ook het aantal...

 • 16-04-2015
  Achtergrondinformatie cao voortgezet onderwijs
  Naar het hele bericht

  Wat is het belang van een cao?
  Het arbeidsrecht geeft regels om werknemers te beschermen tegen willekeur van werkgevers. De verhouding tussen werkgever en werknemer is immers per definitie niet gelijkwaardig. In het Burgerlijk Wetboek staan daarom minimumbepalingen over vakantie en verlof en de...

 • 16-04-2015
  Wil jij een bijdrage leveren aan het Lerarencongres 2015?
  Naar het hele bericht

  Op woensdag 7 oktober vindt voor de derde keer het Lerarencongres plaats. Noteer deze datum in je agenda, bespreek dit met je collega’s en schoolleider. De bijeenkomst vindt plaats in Den Bosch. Het Lerarencongres is van, voor en door de leraar. We zijn daarom op zoek naar leraren die bereid zijn om...

 • 15-04-2015
  Reactie CNV Onderwijs op de Staat van het Onderwijs
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs herkent de drie trends die de Onderwijsinspectie afgeeft in het de Staat van het Onderwijs: een sterkere focus op kwaliteitsborging en kwaliteitszorg, de druk op de schoolloopbaan en overgangen en de grote verschillen tussen scholen in het realiseren van kwaliteit. ‘Ruimte en...

 • 13-04-2015
  Nieuwsbrief Stuurgroep Passend Onderwijs
  Naar het hele bericht
 • 10-04-2015
  Goede scholen mét visie zónder groepsplannen
  Naar het hele bericht

  Scholen hoeven écht niet bang te zijn voor de Inspectie, zo bezwoer hoofdinspecteur primair onderwijs Arnold Jonk onlangs in Schooljournaal. Maar ze moeten wel visie hebben en kunnen uitleggen wat ze doen en waarom ze dat doen. In het nieuwe Schooljournaal getuigen twee basisscholen van die vise:...