• 18-10-2016
  Tegemoetkoming Onderwijsmasters uitgebreid
  Naar het hele bericht

  Vanaf nu kun je ook voor de master Talentontwikkeling en diversiteit een tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen aanvragen, waarmee je recht hebt op een eenmalige vergoeding van €3.000,-.

  De masteropleiding is in maart 2016 positief geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse...

 • 18-10-2016
  Informatiebijeenkomst Promotiebeurs
  Naar het hele bericht

  Op 9 november organiseert NWO een informatiebijeenkomst over de Promotiebeurs, van 12.30-16.30 uur, met aansluitend een borrel. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor leraren die meer informatie willen over de Promotiebeurs en geeft daarnaast ook praktische informatie over de procedures rondom de...

 • 14-10-2016
  Leraren doen dringende oproep: meer handen in de klas
  Naar het hele bericht

  ‘Meer handen in de klas, dat is voor mij wel een van de belangrijkste conclusies van onze enquête’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs. De werkdruk bij leraren in het primair onderwijs blijft onverminderd groot, bijna 80% ervaart dit als een probleem. Dat blijkt uit een onderzoek van...

 • 13-10-2016
  Vakmanschap voortdurend in beweging
  Naar het hele bericht

  Vandaag presenteerde de Onderwijsraad het advies over de aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt. Door de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt is het voor middelbaar opgeleiden moeilijker om duurzaam inzetbaar te blijven. Mbo-instellingen doen veel om de ontwikkelingen bij te houden,...

 • 13-10-2016
  Klassen naar huis sturen is niet nodig
  Naar het hele bericht

  'In de cao hebben we juist afspraken gemaakt om invallers aan scholen te binden', zegt Loek Schueler van CNV Onderwijs. 'Natuurlijk vinden wij dat een school vooral mensen aan zich moet binden met vaste of langdurige tijdelijke contracten. Om ook bij ziek en piek voldoende invallers te hebben,...

 • 12-10-2016
  Kleuteren
  Naar het hele bericht

  “Wij kijken of een kleuter er sociaal emotioneel aan toe is om naar groep drie te gaan”, zegt Femke Goedendorp, lerares van een kleutergroep in IJsselstein en actief lid van CNV Onderwijs. Donderdag 13 oktober debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van staatssecretaris Dekker om kleuters...

 • 12-10-2016
  De Onderwijscoöperatie gaat verder met verdiepingsfase Onderwijs2032
  Naar het hele bericht

  De discussie over een nieuw onderwijsprogramma gaat alle leraren aan. Daarom is de Onderwijscoöperatie bezig met een verdiepingsfase naar aanleiding van het voorstel Onderwijs2032. Gezien het belang van die discussie, gaat de Onderwijscoöperatie daarmee door, ook nu Beter Onderwijs Nederland zich...

 • 11-10-2016
  Tweede Kamer stemt in met Lerarenregister
  Naar het hele bericht

  De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Beroep Leraar, waarin onder andere het Lerarenregister wordt geregeld. Vorige week, toen de Kamer sprak over de plannen, bleek al dat een meerderheid positief over de wetsvoorstellen was.

  Er is veel discussie over het Lerarenregister...

 • 11-10-2016
  Nieuwe leden gezocht voor de werkgroep Levensbeschouwelijke Identiteitsbegeleiders
  Naar het hele bericht

  Heeft het aandachtsgebied identiteit en levensbeschouwing voor jou een belangrijke waarde? En vind je het belangrijk om de belangen van dit vakgebied te behartigen voor jezelf en vakgenoten? De werkgroep Levensbeschouwelijke Identiteitsbegeleiders (LIB) van CNV Onderwijs zoekt nieuwe leden. Als je...

 • 07-10-2016
  Koopkracht senioren blijft in 2017 opnieuw achter
  Naar het hele bericht

  De “mediane” (de helft is beter af, de andere helft slechter) koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden in 2017 wordt door het Centraal Planbureau (CPB) geraamd op 0,7 procent. Daarbij gaat het CPB ervan uit dat de aanvullende pensioenen niet of nauwelijks geïndexeerd zullen worden. Die 0,7 procent...

 • 06-10-2016
  Meerderheid Tweede Kamer positief over wetsvoorstel Lerarenregister
  Naar het hele bericht

  De Tweede Kamer heeft gisteren, op de Dag van de Leraar, gesproken over het wetsvoorstel op het Lerarenregister. Een meerderheid van de Tweede Kamer is positief omdat de positie van leraren hiermee wordt versterkt. Het wetsvoorstel omvat namelijk ook een omschrijving van het beroep en erkent de...

 • 06-10-2016
  Wetsvoorstel structurele bekostiging GVO/HVO
  Naar het hele bericht

  In de week van 31 oktober staat de behandeling in de Tweede Kamer gepland van het wetsvoorstel dat structurele bekostiging regelt voor GVO/HVO (Godsdienstig VormingsOnderwijs/Humanistisch VormingsOnderwijs in het openbaar basisonderwijs. Om dat wetsvoorstel te ondersteunen is bijgevoegde brief aan...

 • 05-10-2016
  ‘Lerarenregister borgt onze beroepskwaliteit’
  Naar het hele bericht

  ‘Vandaag is niet alleen de dag van de leraar, maar ook de dag dat de Tweede Kamer debatteert over het wetsvoorstel ‘Beroep Leraar.’ Als docent in het mbo en ambassadeur van de Onderwijscoöperatie sta ik voor professionalisering en erkenning voor het vak van leraar. Ik ben dan ook positief over het...

 • 30-09-2016
  Kinderombudsvrouw: ‘Leraren discrimineren niet, ze voorspellen’
  Naar het hele bericht

  ‘Leraren discrimineren niet, ze voorspellen’, zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zaterdag 1 oktober in Schooljournaal, het vakblad van CNV Onderwijs. Ze vindt die kansenongelijkheid in het onderwijs ‘vreselijk’, maar geeft leraren die kinderen van laagopgeleide ouders een lager advies geven...

 • 28-09-2016
  Kanttekeningen bij publiceren functiebeschrijvingen schoolleiders
  Naar het hele bericht

  De PO-Raad heeft op hun website de functiebeschrijvingen voor schoolleiders gepubliceerd. CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders plaatsen hierbij kanttekeningen.

  Voor de CAO PO 2014–2015 waren er afspraken vastgelegd over het functiehuis schoolleiders. De afspraak was dat er nadere afspraken zouden...

 • 28-09-2016
  Ouderbetrokkenheid en radicalisering: bezoek vandaag onze gratis workshops!
  Naar het hele bericht

  Kom vanmiddag naar onze workshops en praat mee over de thema’s ouderbetrokkenheid en radicalisering. De gratis workshops beginnen om 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur). Hoe kun je op een positieve manier ouders betrekken bij school? Ad Groenee, directeur van basisschool ’t Spectrum, vertelt over de...

 • 28-09-2016
  Pleidooi voor regionale invalpools in onderwijs
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs en CNV Jongeren roepen schoolbesturen om vervanging regionaal te regelen in invalpools. Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs: “Met name in de krimpregio’s is het moeilijk voor jonge leraren om meteen een vaste baan te vinden in het primair onderwijs. De invalpools bieden starters de...

 • 28-09-2016
  Bied leraar professionele ruimte
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs is blij met de conclusie van de Onderwijsraad dat leraren meer professionele ruimte moeten krijgen. Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs: “Onze leden geven in diverse onderzoeken aan dat professionele ruimte voor hen essentieel is om hun werk goed en met plezier te kunnen doen....

 • 23-09-2016
  Tweede Kamer fluit kabinet terug: niet bezuinigen
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs is blij dat de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen een stokje heeft gestoken voor het plan om te bezuinigen op onderwijs. D66,  PvdA, GroenLinks, SP, VVD, ChristenUnie en SGP dienden een motie in omdat ze niet willen dat er voor ongeveer 400 miljoen van de begroting af gaat,...

 • 22-09-2016
  Wil jij als leraar meedenken en -beslissen over het curriculum?
  Naar het hele bericht

  Meld je aan voor de online dialoog over Onderwijs 2032 op maandag 26 september van 20.00 uur tot 21.00 uur.

  Welke rol moeten leraren hebben bij de totstandkoming en vaststelling van het (formele) curriculum? Moeten leraren betrokken zijn bij een verandering in het schoolplan, de inhoud van vakken en...