• 21-07-2016
  'Minder snel werk allochtone schoolverlater'
  Naar het hele bericht

  MAASTRICHT (ANP) - Allochtone schoolverlaters vinden na het behalen van hun diploma in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs minder snel een baan dan autochtone afgestudeerden.

  De etnische afkomst speelt een belangrijke rol bij de kansen op het vinden van werk, constateren onderzoekers van het...

 • 15-07-2016
  Tekst CAO MBO 2016-2017 gereed
  Naar het hele bericht

  De nieuwe CAO MBO is gereed. Nadat de achterban van CNV Onderwijs en de andere cao-partijen had ingestemd met het cao-akkoord is hard gewerkt aan de nieuwe cao-tekst.

  Deze is nu digitaal beschikbaar en zal na de zomervakantie ook nog als cao-boekje verschijnen. Dit cao-boekje kan desgewenst worden...

 • 12-07-2016
  Filmpje over onderwijs en zorg aan kwetsbare kinderen
  Naar het hele bericht

  Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving.
  Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
  Deze film over geïntegreerd onderwijs is een initiatief van LECSO,...

 • 08-07-2016
  Teksten cao voortgezet onderwijs gepubliceerd
  Naar het hele bericht

  Gisteren zijn de teksten voor de cao voortgezet onderwijs gepubliceerd. In de tekst zijn de in het onderhandelaarsakkoord gemaakte afspraken over de loonsverhogingen en de aanpassingen van de werkloosheidsregeling terug te vinden. Klik hier voor de teksten.

 • 07-07-2016
  Zomerschool motiveert
  Naar het hele bericht

  'Dankzij de zomerschool krijg je gemotiveerde leerlingen', zegt Diederik Brink, beleidscoördinator van CNV Onderwijs: 'In korte tijd wordt een leerling bijgespijkerd voor een of twee vakken, zo voorkom je dat ze een heel jaar over moeten doen, omdat ze op een of twee vakken onvoldoende scoren.' 

  CNV...

 • 07-07-2016
  Nieuwsbrief Passend Onderwijs
  Naar het hele bericht
 • 01-07-2016
  Cao primair onderwijs per 1 juli van kracht
  Naar het hele bericht

  De nieuwe cao primair onderwijs is definitief rond en per vandaag, 1 juli 2016, van kracht. Belangrijk onderdeel van de cao zijn de afspraken die gemaakt zijn om invallers meer perspectief te bieden op een vast contract. Speciaal hiervoor heeft CNV Onderwijs een tool ontwikkeld, waarmee invallers...

 • 30-06-2016
  Achterban stemt in met CAO MBO 2016-2017
  Naar het hele bericht

  De achterban van CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de MBO Raad heeft ingestemd met het Onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2016-2017. Dit betekent dat het MBO per 1 juli 2016 weer een cao heeft.
  Op dit moment wordt hard gewerkt aan de cao-tekst, zodat het nieuwe cao-boekje zo snel mogelijk kan...

 • 29-06-2016
  Niet de zorg van de leraar
  Naar het hele bericht

  Leraren mogen niet verantwoordelijk worden voor structureel medische handelingen bij leerlingen. Dat vinden alle sociale partners  in het primair onderwijs. Wouter Prins van CNV Onderwijs: “Met de invoering van passend onderwijs, zijn er meer leerlingen op de basisschool gekomen die medische hulp...

 • 24-06-2016
  Vertrouwen in passend onderwijs dramatisch laag
  Naar het hele bericht

  Twee jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs heeft een grote groep leraren er geen vertrouwen in dat passend onderwijs op hun school in de toekomst een succes wordt. Dit blijkt uit een onderzoek van DUO onder 1.013 leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Veel leraren geven...

 • 20-06-2016
  Nieuwe regels bij ingang pensioen eerder dan 5 jaar vóór de AOW-leeftijd
  Naar het hele bericht

  Bij ABP kan het pensioen al vanaf de leeftijd van 60 jaar ingaan. Vanaf 1 juli 2016 gelden er nieuwe regels van de Belastingdienst voor wie eerder dan vijf jaar vóór de AOW-leeftijd geheel of gedeeltelijk met pensioen wil. Er moet dan voor het deel dat pensioen wordt ontvangen, minimaal een gelijk...

 • 17-06-2016
  OnzeLes app
  Naar het hele bericht

  Makkelijk en veilig feedback geven over een les, dat kan vanaf vandaag via de gratis app #OnzeLes. De app, ontwikkelt door leraren en leerlingen, stimuleert de interactie in de klas en betrekt leerlingen bij de inhoud en kwaliteit van de les. CNV Onderwijs vindt het een goed initiatief, omdat de app...

 • 17-06-2016
  Kleine scholen blijven open
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs is positief over de beslissing van staatssecretaris Dekker om  honderd kleine scholen in krimpregio’s open te laten. Deze -veelal christelijke- scholen hebben een belangrijke functie in de regio en dragen bij aan de leefbaarheid en het onderlinge contact. Kleine scholen, met minder dan...

 • 17-06-2016
  Geef jouw mening over 2032
  Naar het hele bericht

  Commissie Schnabel

  De commissie Schnabel bracht afgelopen januari advies uit over hoe het primair en voortgezet onderwijs er in 2032 uit zouden kunnen zien. Veel leraren waren alleen niet op de hoogte van het advies of voelden zich er niet bij betrokken. De Onderwijscoöperatie heeft daarom met de...

 • 16-06-2016
  Cao primair onderwijs
  Naar het hele bericht

  Het sectorbestuur van CNV Onderwijs heeft unaniem ingestemd met het onderhandelaarsakkoord primair onderwijs. Eerder al stemden de leden in.

  Nu alle vakbonden en de PO-Raad hun akkoord hebben gegeven op de nieuwe cao, gaat deze definitief van kracht op 1 juli 2016.

  Zie ook : Leden CNV Onderwijs...

 • 14-06-2016
  CNV Belastingservice zoekt vrijwilligers
  Naar het hele bericht

  CNV Belastingservice, onderdeel van de Ledenservice van CNV Vakcentrale, zoekt voor de uitbreiding van het vrijwilligersteam belastinginvullers in de regio's Overijssel, Gelderland, Zeeland, Flevoland, Friesland en Noord-Brabant Oost.

  - Heb je plezier in het invullen van je eigen belastingaangifte en...

 • 14-06-2016
  Uitslag stemming GVO/HVO
  Naar het hele bericht

  Op 1 juni hebben CNV Onderwijs, de AOb en de werkgevers een gezamenlijke brief gestuurd aan alle medewerkers op wie de cao GVO/HVO van toepassing is. In die gezamenlijke brief werd opgeroepen om te stemmen over:
  - alleen de loonsverhoging van 2015 uit de cao primair onderwijs direct laten uitbetalen...

 • 14-06-2016
  Digitaal meepraten over Onderwijs 2032
  Naar het hele bericht

  Moet er een kerncurriculum met keuzeonderdelen voor scholen komen? Welke vaardigheden en vakken verdienen daarin een prominente plek? Is meer samenhang tussen vakken nodig? Moet persoonsvorming inderdaad meer aandacht krijgen?  En hoe werkbaar zijn deze veranderingen? Je kunt daarover meepraten in...

 • 14-06-2016
  Onderhandelaarsakkoord bereikt over nieuwe cao mbo 2016-2017
  Naar het hele bericht

  Op 11 juni 2016 zijn CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de MBO Raad tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de nieuwe CAO MBO 2016-2017. De CAO MBO 2014-2015 eindigde al op 30 juni 2015. De nieuwe cao gaat in op 1 juli 2016.
  In deze nieuwe cao zijn onder andere de verslechteringen in de...

 • 13-06-2016
  200 miljoen voor onderwijs
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs is positief dat de PvdA volgend jaar toch extra geld wil investeren in onderwijs. Vanmiddag maakte de coalitie bekend dat zij een aantal omstreden bezuinigingen terug wil draaien.

  De PvdA wil 200 miljoen euro extra besteden aan het verkleinen van de kansenongelijkheid bij kinderen. Het...