• 23-05-2017
  Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht
  Naar het hele bericht

  Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht.  Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 januari 2017 zijn (G)MR en toezichthouder verplicht...

 • 22-05-2017
  CNV Onderwijs bezorgd over strafzaak
  Naar het hele bericht

  ‘Het mag niet zo zijn dat leraren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als er ongelukken op of rondom school gebeuren. De school is eindverantwoordelijk’,  zegt Loek Schueler van CNV Onderwijs in een eerste reactie op de strafzaak die vandaag begint tegen leraren en badmeesters die aanwezig waren...

 • 19-05-2017
  Knelpunten correctie eindexamens? Meld het!
  Naar het hele bericht

  De examens zijn in volle gang. Net zoals vorig jaar hebben de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad een meldpunt ingesteld. Heb jij genoeg tijd om alle examens goed na te kijken? Welke knelpunten ervaar je of heb je suggesties? Laat het weten!

  Alle partijen – docenten, schoolleiding, ouders en...

 • 19-05-2017
  CNV Connectief zoekt leden voor Europese vakbondslobby
  Naar het hele bericht

  Ben je een netwerker, communicatief vaardig en sta je open voor verschillende culturen en gebruiken? Interesseert belangenbehartiging op het gebied van werk en inkomen je? Dan is het lidmaatschap van de klankbordgroep “Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (CESI)” in Brussel misschien...

 • 19-05-2017
  Staken, hoe werkt dat ook alweer?
  Naar het hele bericht

  Het woord ‘staken’ klinkt de laatste tijd regelmatig in het onderwijs. De laatste grote staking in het onderwijs is alweer even geleden. Hoe zit het nu precies met staken en rechten van leden van vakbonden? Lees er hier alles over!

 • 18-05-2017
  Starters sluiten leergang af
  Naar het hele bericht

  ‘Je wordt vanaf de pabo in het diepe gegooid en met een training als deze leer je veel nuttige dingen. Het was erg leuk en interessant.’ Dat zegt Sharina Vermeulen, leerkracht groep 3/4 van basisschool De Wiekslag in Rijswijk over de Leergang Professioneel Meesterschap van CNV Onderwijs. Gisteren...

 • 17-05-2017
  Onduidelijke besteding geld passend onderwijs
  Naar het hele bericht

  ‘Dit vergroot onze vrees dat het geld voor passend onderwijs niet terecht komt waar het hoort, namelijk in de klas‘, zegt voorzitter Loek Schueler in een eerste reactie op het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer. Uit dit rapport blijkt dat het onduidelijk is waar 2,4 miljard euro die het...

 • 16-05-2017
  Grote actiebereidheid leraren basisonderwijs
  Naar het hele bericht

  Als het nieuw te vormen kabinet geen geld vrijmaakt voor meer salaris en minder werkdruk is het volgens 93% van de leden van CNV Onderwijs tijd om actie te voeren. Dat blijkt uit een peiling van de vakbond onder leden die werken in het basisonderwijs. 'Het doet mij zeer dat met stakingen de...

 • 16-05-2017
  CNV Onderwijs stemt in met onderhandelaarsresultaat CAO GAO
  Naar het hele bericht

  Leden van CNV Onderwijs hebben unaniem ingestemd met het onderhandelaarsresultaat voor de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO). Ook het bestuur van CNV Onderwijs, de andere bonden en de werkgevers hebben ingestemd.

  Het onderhandelingsresultaat houdt in hoofdlijnen in:
  -...

 • 11-05-2017
  CNV Onderwijs: nu tijd om actiebereidheid leden te peilen
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs is ronduit teleurgesteld over de opbrengst van het debat over werkdruk in het basisonderwijs, woensdagmiddag 10 mei in de Tweede Kamer. Hoewel verschillende Kamerleden complimenten gaven aan de leraren voor hun belangrijke werk, ontbraken harde toezeggingen voor meer geld om werkdruk...

 • 10-05-2017
  Betrek leraar bij digitalisering
  Naar het hele bericht

  Betrek leraren bij de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal. Dat is een van de adviezen van de Onderwijsraad. Dinsdag 9 mei publiceerde de raad een advies aan de Eerste Kamer over digitalisering in het onderwijs.

  Afgelopen najaar stuurde CNV Onderwijs na overleg met leden een brief aan de...

 • 10-05-2017
  Gevolgen vanaf 1 augustus door van kracht worden Wet Beroep Leraar
  Naar het hele bericht

  De wet Beroep Leraar en Lerarenregister treedt in werking op 1 augustus 2017. De registratie van leraren in het nieuwe register start op 1 augustus 2018. De komende periode wordt volop gewerkt aan de inrichting en bouw van het nieuwe register. Hieronder een overzicht.

  Aanmelden bij vrijwillig...

 • 10-05-2017
  Tweedegraads lerarenopleidingen van Inholland naar Hogeschool van Amsterdam
  Naar het hele bericht

  Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben afspraken gemaakt over de lerarenopleidingen van beide instellingen. Nieuwe studenten die zich aanmelden bij Inholland zullen met ingang van het volgende studiejaar doorverwezen worden naar de HvA. Studenten die al studeren bij...

 • 08-05-2017
  Minder werkdruk
  Naar het hele bericht

  “Het is noodzakelijk dat de politiek geld vrijmaakt om de werkdruk in het basisonderwijs aan te pakken. Werkdruk is een structureel probleem, dat blijkt uit elk onderzoek dat wij onder onze leden houden”, zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs. In een brief aan Tweede Kamerleden roept zij...

 • 08-05-2017
  Kom cao-afspraken basisonderwijs na
  Naar het hele bericht

  ‘Werkgevers die onze oproep voor meer salaris steunen moeten zelf ook de cao-afspraken nakomen. Afspraak is afspraak’, zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs.

  In de cao primair onderwijs spraken bonden en werkgevers af dat minimaal 40% van de leraren in een school in de hogere LB schaal...

 • 03-05-2017
  Addendum en errata cao mbo nu beschikbaar
  Naar het hele bericht

  Zoals al was aangekondigd in Schooljournaal 6 van 29 april, is de volledige tekst van het addendum en de errata behorende bij de cao mbo 2016-2017 nu beschikbaar. In deze tekst zijn enkele foutjes in de cao-tekst hersteld, zijn bepalingen en artikelen verduidelijkt, nader toegelicht of weer in...

 • 02-05-2017
  Knelpunten correctie eindexamens? Meld het!
  Naar het hele bericht

  De examens zijn in het vmbo al begonnen, deze maand volgen havo en vwo. Net zoals vorig jaar hebben de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad een meldpunt ingesteld. Heb jij genoeg tijd om alle examens goed na te kijken? Welke knelpunten ervaar je of heb je suggesties? Laat het weten!

  Alle...

 • 25-04-2017
  Stemmen over nieuwe cao GAO
  Naar het hele bericht

  Je kunt als lid van CNV Onderwijs tot uiterlijk 14 mei 2017 stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao GAO (Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus) dat CNV Onderwijs en de andere vakbonden hebben bereikt via het mailadres: c.hermans@cnv.nl, onder vermelding van...

 • 21-04-2017
  Vacatures in de Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs)
  Naar het hele bericht

  Op grond van de cao po en cao vo is er één landelijke Commissie van beroep waar alle bijzondere scholen en instellingen voor primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs bij zijn aangesloten. De Commissie van beroep geldt ook voor scholen en instellingen onder samenwerkingsbesturen voor...

 • 21-04-2017
  Nieuwe Rechtspositiegids verschenen
  Naar het hele bericht

  Hoe zit het met de cao-afspraken en waar zijn alle arbeidsvoorwaarden terug te vinden? In de jaarlijkse Rechtspositiegids vind je heel gemakkelijk antwoorden op vragen over arbeidsvoorwaarden, regelgeving, cao-afspraken, recente salaristabellen en meer. Zo blijf je goed op de hoogte van je rechten...