• 06-10-2015
  Joany Krijt bezoekt scholen op Dag van de Leraar
  Naar het hele bericht

  Natuurlijk besteedde ook Joany Krijt, voorzitter van CNV Onderwijs, aandacht aan de Dag van de Leraar. Ze bezocht gisteren twee scholen: het AOC Helicon Nijmegen en het ROC Nijmegen. CNV Onderwijs hoopt dat iedereen een fijne Dag van de Leraar heeft gehad!

 • 06-10-2015
  Rekentoets in mbo enkele jaren uitgesteld
  Naar het hele bericht

  De omstreden rekentoets gaat pas in het schooljaar 2020-2021 meetellen in het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer dinsdag is er in het mbo nog een ,,forse verbetering van het rekenonderwijs...

 • 05-10-2015
  Veel leraren willen aanpak tegen incidenten
  Naar het hele bericht

  Leraren hebben regelmatig last van incidenten met ouders of leerlingen. Het varieert van een grote mond tot een duw of zelfs een tik. Uit onderzoek van CNV Onderwijs en EenVandaag onder 1100 leraren en schoolleiders in het primair onderwijs blijkt dat een aanpak tegen deze incidenten gewenst is: 77%...

 • 02-10-2015
  Bussemaker wil overleg tussen OV en onderwijs
  Naar het hele bericht

  Het openbaar vervoer en het onderwijs moeten met elkaar om tafel gaan zitten om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen. Dat zei minister Jet Bussemaker van Onderwijs vrijdag in reactie op een oproep van NS-topman Roger van Boxtel aan scholen en universiteiten om hun lesuren meer te gaan spreiden...

 • 01-10-2015
  Uitslag kort geding loonakkoord
  Naar het hele bericht

  'Het is goed dat de rechter heeft bevestigd dat het loonakkoord geldig is. Wij hebben altijd de overtuiging gehad dat er sprake is geweest van open en reëel overleg. Er is wekenlang door werkgevers en alle vakbonden onderhandeld over het loonakkoord. Nu is het de hoogste tijd dat de salarisverhoging...

 • 30-09-2015
  Overleg CAO MBO weer hervat
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs, alle andere onderwijsvakbonden en de MBO Raad hebben op 24 september het formele overleg over de CAO MBO weer hervat. Dit was de afspraak die de onderhandelingspartijen vóór de zomervakantie hadden gemaakt.

  Inmiddels is in juli het bovensectorale loonruimteakkoord ook voor de...

 • 30-09-2015
  Veelgestelde vragen aan onze juristen
  Naar het hele bericht

  Regelmatig maakt onze juridische afdeling een overzicht van de meest gestelde vragen door leden. Hieronder een selectie uit de afgelopen periode.

  1. Is er vanuit de cao primair onderwijs een budget voor persoonlijke ontwikkeling?
  Ja, in artikel 9.7, lid 1 van deze cao is afgesproken dat de werkgever...

 • 29-09-2015
  Ik mag niet in de MR, omdat ik daar te weinig taakuren voor zou hebben. Mag dat?
  Naar het hele bericht

  Om eerst maar kort en krachtig de vraag van de titel te beantwoorden: Nee, dat mag niet. Al is je aanstelling nog zo klein, je hebt het recht om je kandidaat te stellen voor de MR. En als je dan gekozen wordt, mag je deelnemen aan de MR en heb je recht op je uren voor medezeggenschap.

  Personeelsled...

 • 29-09-2015
  De ondersteuningsplanraad
  Naar het hele bericht

  OPR heeft adviesrecht op competentieprofielen RvT
  De RvT of het algemeen bestuur van een samenwerkingsverband bestaat vrijwel altijd uit vertegenwoordigers van de deelnemende besturen. Dat is in de statuten van het samenwerkingsverband vastgelegd. Maar welke competenties zou een lid van een...

 • 29-09-2015
  MR in het voortgezet onderwijs: WMS gewijzigd
  Naar het hele bericht

  Aan de WMS is een aantal bevoegdheden toegevoegd. MR-en in het voortgezet onderwijs hebben de volgende bevoegdheden gekregen als gevolg van de invoering van de Wet Onderwijstijd Voortgezet Onderwijs.

  Met de Wet Onderwijstijd Voortgezet Onderwijs  worden de artikelen 8 (informatie), 10 (instemming...

 • 29-09-2015
  Per 1 januari 2016 andere invulling regiospreekuren Individuele Belangenbehartiging
  Naar het hele bericht

  De afdeling Individuele Belangenbehartiging behoudt de spreekuren in de huidige vorm tot 1 januari 2016. Vanaf die datum worden de spreekuren vervangen door maatwerk in het contact tussen jou en de adviseur over je kwestie.

  Dit betekent dat jij en de adviseur steeds samen bekijken wanneer en waar...

 • 28-09-2015
  Onderzoek naar loopbaan OOP-ers in het voortgezet onderwijs
  Naar het hele bericht

  Welke loopbaanmogelijkheden en -wensen hebben ondersteuners in het voortgezet onderwijs en welke stappen zijn gemaakt? En hoe staat het eigenlijk met de ontwikkeling van de taken van ondersteuners? Naar deze en aanverwante vragen laat CNV Onderwijs samen met andere vakbonden (AOb, FNV Overheid en...

 • 22-09-2015
  Regiobijeenkomsten over het voorkomen van rugklachten en omgaan met agressie
  Naar het hele bericht

  De regiobijeenkomsten rondom veilig en gezond werken in het primair onderwijs behandelen dit jaar twee actuele thema’s:

  Rugklachten en fysieke belasting
  Hoe kunnen preventiemedewerkers deze onderwerpen effectief aan de orde stellen en aanpakken?

  Omgaan met agressie
  Wat staat hierover in de Arbo-wet en...

 • 22-09-2015
  Lagere WW-uitkering?
  Naar het hele bericht

  Het CNV heeft actie ondernomen om de verlaging van de WW-uitkeringen, die zeker nadelig uitpakt voor flexwerkers, starters en herintreders, terug te laten draaien. 

  Naar aanleiding van de brief, die CNV-voorzitter Maurice Limmen hierover heeft geschreven, is er een debat in de Tweede Kamer geweest....

 • 21-09-2015
  Asscher maakt koopkrachttoezegging niet waar
  Naar het hele bericht

  Minister Asscher meldde enkele weken geleden trots dat hij er in was geslaagd een nieuwe koopkrachtdaling voor de niet (meer) werkenden te voorkomen. De werkelijkheid is helaas anders. De claim van het kabinet klopt alleen voor de zogenaamde mediane persoon met een uitkering of pensioen. Maar grote...

 • 17-09-2015
  Geen Zwarte Piet meer op Haagse basisscholen
  Naar het hele bericht

  Basisscholen in Den Haag hebben afgesproken dat voortaan rond 5 december neutrale Zwarte Pieten langskomen. Het gaat om een collectieve afspraak van alle 150 openbare, protestants-christelijke en katholieke basisscholen om de klassieke zwarte knecht met kroeshaar, dikke rode lippen en gouden...

 • 15-09-2015
  CNV Onderwijs: meevallers onderwijs naar werkgelegenheid
  Naar het hele bericht

  De meevallers in de onderwijsbegroting 2016 lopen op tot structureel 426 miljoen euro. ‘Dat geld is nu broodnodig om extra handen in de klas te krijgen’, zegt Joany Krijt, voorzitter van CNV Onderwijs. ‘Het onderwijs heeft te maken met een teruglopende werkgelegenheid terwijl er over een paar jaar...

 • 15-09-2015
  Reactie CNV Onderwijs op plannen kabinet
  Naar het hele bericht

  Joany Krijt, voorzitter van CNV Onderwijs, is tevreden over de loonruimte voor onderwijspersoneel en het ontbreken van grote beleidsveranderingen in het onderwijs. Leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel verdienen het vertrouwen en de ruimte op hun vakgebied. De sector komt in 2016 en...

 • 15-09-2015
  Nieuwe arbeidsmarktrapportages voor het voortgezet onderwijs
  Naar het hele bericht

  Groeit of krimpt het aantal leerlingen in Nederland? En bij welke vakken kunnen knelpunten worden verwacht bij het vervullen van vacatures? En hoe zit dat dan in de verschillende regio’s? De arbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs kent namelijk grote regionale verschillen. Op de website van Voion...

 • 15-09-2015
  Nieuwsbrief Stuurgroep Passend Onderwijs
  Naar het hele bericht