• 24-04-2015
  Nieuwe lesmethode
  Naar het hele bericht

  Er wordt op een basisschool een nieuwe lesmethode ingevoerd. Heeft de MR daar iets over te zeggen?
  Vooropgesteld: lesgeven is een vak. Van een docententeam mag je verwachten dat er professionele keuzes gemaakt worden als het gaat om leermiddelen en methoden. Dat neemt niet weg dat de keuze voor een...

 • 24-04-2015
  Hoe kom je tot een activiteitenplan van de MR?
  Naar het hele bericht

  Begin met het vergaderrooster
  April is de maand waarin het handig is om bovenschools de vergaderroosters weer te maken voor toezicht, bestuur, directies, MR'en en GMR. Het heeft de voorkeur als deze op elkaar aansluiten in een logische volgorde van doorloop van beleid. Als die data in de gele vakken...

 • 21-04-2015
  CNV: Eerste Kamer, wijs versnelde verhoging AOW-leeftijd af!
  Naar het hele bericht

  Het CNV heeft, samen met de andere vakcentrales, de Eerste Kamer met klem opgeroepen het sneller verhogen van de AOW-leeftijd te verwerpen. De vakcentrales stellen in hun brief dat mensen zich onvoldoende kunnen voorbereiden op deze onverhoedse verdere verhoging van de AOW-leeftijd, die niet getuigt...

 • 20-04-2015
  Overleg nieuwe CAO MBO verloopt constructief
  Naar het hele bericht

  De nieuwe CAO MBO
  De huidige cao mbo heeft een looptijd tot 1 juli 2015. CNV Onderwijs heeft zijn leden in het MBO eind 2014 gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe cao. Een meerderheid van de leden gaf aan loonontwikkeling van groot belang vinden. Verder dient de positie van flexwerkers en...

 • 17-04-2015
  Meldpunt Flexwet
  Naar het hele bericht

  Met de nieuwe Wet werk en zekerheid verandert er veel voor werknemers en werkgevers. Per 1 juli gaat met de zogenoemde flexwet, de volgende fase in. Nu die datum dichterbij komt, stijgt het aantal vragen van o.a. onderwijsprofessionals met een flexibel contract. Helaas stijgt ook het aantal...

 • 16-04-2015
  Achtergrondinformatie cao voortgezet onderwijs
  Naar het hele bericht

  Wat is het belang van een cao?
  Het arbeidsrecht geeft regels om werknemers te beschermen tegen willekeur van werkgevers. De verhouding tussen werkgever en werknemer is immers per definitie niet gelijkwaardig. In het Burgerlijk Wetboek staan daarom minimumbepalingen over vakantie en verlof en de...

 • 16-04-2015
  Wil jij een bijdrage leveren aan het Lerarencongres 2015?
  Naar het hele bericht

  Op woensdag 7 oktober vindt voor de derde keer het Lerarencongres plaats. Noteer deze datum in je agenda, bespreek dit met je collega’s en schoolleider. De bijeenkomst vindt plaats in Den Bosch. Het Lerarencongres is van, voor en door de leraar. We zijn daarom op zoek naar leraren die bereid zijn om...

 • 15-04-2015
  Reactie CNV Onderwijs op de Staat van het Onderwijs
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs herkent de drie trends die de Onderwijsinspectie afgeeft in het de Staat van het Onderwijs: een sterkere focus op kwaliteitsborging en kwaliteitszorg, de druk op de schoolloopbaan en overgangen en de grote verschillen tussen scholen in het realiseren van kwaliteit. ‘Ruimte en...

 • 13-04-2015
  Nieuwsbrief Stuurgroep Passend Onderwijs
  Naar het hele bericht
 • 10-04-2015
  Goede scholen mét visie zónder groepsplannen
  Naar het hele bericht

  Scholen hoeven écht niet bang te zijn voor de Inspectie, zo bezwoer hoofdinspecteur primair onderwijs Arnold Jonk onlangs in Schooljournaal. Maar ze moeten wel visie hebben en kunnen uitleggen wat ze doen en waarom ze dat doen. In het nieuwe Schooljournaal getuigen twee basisscholen van die vise:...

 • 08-04-2015
  Cao voortgezet onderwijs vastgelopen
  Naar het hele bericht

  Het overleg over een nieuwe cao voortgezet onderwijs is vastgelopen. “Wat de VO-Raad aan loon aanbiedt is volstrekt onvoldoende”, zegt de voorzitter van CNV Onderwijs Joany Krijt. “Verder onderhandelen heeft op dit moment geen zin”. 

  De afgelopen maanden is met de werkgevers gesproken  over een...

 • 08-04-2015
  CNV Onderwijs: ‘Schoolbesturen moeten cao-afspraken correct uitvoeren’
  Naar het hele bericht

  Schoolbesturen en directies leggen de nieuwe cao primair onderwijs niet altijd goed uit aan hun team, zo blijkt uit tientallen reacties van leden van CNV Onderwijs. Voorzitter Joany Krijt: ‘Ik schrik enorm van al die reacties. De 40-urige werkweek is bedoeld als instrument om de werkdruk...

 • 02-04-2015
  Top 5 veelgestelde juridische vragen
  Naar het hele bericht

  De afdeling Individuele Belangenbehartiging maakt maandelijks een inventarisatie van de top 5 van veelgestelde vragen die binnenkomen.

  1. Wanneer de werkgever een studiedag inroostert op een bapo-dag en je wordt "verplicht" deze bij te wonen, moet deze dag dan gecompenseerd worden?
  Het uitgangspunt...

 • 01-04-2015
  Rotterdam pakt thuisonderwijs aan
  Naar het hele bericht

  In Rotterdam wordt het moeilijker om nog thuisonderwijs te volgen. Het college van burgemeester en wethouders gaat strenger optreden tegen ouders die om onjuiste redenen hun kind van school houden om het thuis les te geven.

  De laatste vier jaar groeit het aantal kinderen uit Rotterdam dat...

 • 31-03-2015
  Tweede Kamer akkoord met versnelde verhoging AOW-leeftijd
  Naar het hele bericht

  Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt, ondanks de felle afwijzing door het CNV en FNV, het nog sneller verhogen van de AOW-leeftijd. Deze nare maatregel was al aangekondigd in het Regeerakkoord van VVD en PvdA. Als ook de Eerste Kamer ermee instemt, gaat de AOW-leeftijd van 2016 tot en...

 • 26-03-2015
  Vakcentrales: ‘Versnellen verhoging AOW-leeftijd onverstandig en onzinnig’
  Naar het hele bericht

  De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel Versnelling verhoging AOW-leeftijd verwerpen. Dat zeggen de vakcentrales CNV en FNV in een brief voorafgaand aan het debat dat de Kamer vandaag voert over dit onderwerp met staatssecretaris Klijnsma. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vergroot de...

 • 18-03-2015
  CNV Onderwijs geschokt door mishandeling lerares in Zwolle
  Naar het hele bericht

  ‘Het is terecht dat politie en justitie de zaak van de door een ouder mishandelde lerares hoog opnemen’, reageert Joany Krijt, voorzitter van CNV Onderwijs op het incident op het schoolplein van een basisschool in Zwolle. ‘Ouders moeten met hun handen van onderwijspersoneel afblijven.’

  Joany Krijt:...

 • 18-03-2015
  Nederland voorop met aanpak radicale leerling
  Naar het hele bericht

  Nederland heeft een voorsprong op andere landen als het gaat om de begeleiding van leerlingen die mogelijk radicaliseren. Dat zei minister Jet Bussemaker (Onderwijs) dinsdag in Parijs na een conferentie over de rol van onderwijs bij het tegengaan van extremisme.

  Aanleiding voor het beraad van de 25...

 • 17-03-2015
  Subsidieaanvraag zomerscholen verlengd
  Naar het hele bericht

  De periode om subsidie aan te vragen voor een zomerschool in 2015 is op 12 maart jl. verstreken. Intussen zijn ruim honderd aanvragen ingediend. We hebben signalen ontvangen dat nog meer scholen een aanvraag zouden willen indienen, of de reeds ingediende aanvraag nog zouden willen uitbreiden. Ook is...

 • 17-03-2015
  Gratis training voor leraren tegen extremisme
  Naar het hele bericht

  Leraren kunnen gratis trainingen krijgen om dreigende radicalisering onder hun leerlingen te herkennen. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) en een speciale eenheid van het ministerie van Sociale Zaken biedt de trainingen aan.

  Dat schrijven minister Jet Bussemaker en...