• 11-02-2016
  Overleg passend onderwijs in Tweede Kamer: oplossingen knelpunten passend onderwijs blijven uit
  Naar het hele bericht

  Op 10 februari debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Dekker over het passend onderwijs. Uit talloze onderzoeken en geluiden uit het onderwijsveld is duidelijk dat er in veel scholen knelpunten zijn. Grote klassen, kinderen met gedragsproblemen en te weinig handen in de klas, zijn de meest...

 • 11-02-2016
  Inspectie verandert de beoordeling van tussenresultaten
  Naar het hele bericht

  Met ingang van 1 februari 2016 hanteert de inspectie voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school.

  De inspectie blijft in het toezicht...

 • 11-02-2016
  Wijziging toezicht door de Onderwijsinspectie in 2015-2016
  Naar het hele bericht

  In 2014 en 2015 heeft CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders (samen met de Onderwijsinspectie) een aantal succesvolle bijeenkomsten georganiseerd waar leden en niet-leden kritisch hebben gekeken naar de concept standaarden en de portretten van het nieuwe waarderingskader.

  In 2015 is de initiatiefwet van...

 • 11-02-2016
  Kabinet compenseert opslag pensioenpremie in 2016
  Naar het hele bericht

  Het kabinet heeft besloten de werkgevers in het onderwijs te compenseren voor de opslag van 1 procentpunt op de pensioenpremie vanaf 1 april 2016. Het werkgeversdeel van deze opslag wordt over 2016 eenmalig extra vergoed. Daarmee komt het kabinet voor een belangrijk deel tegemoet aan de dringende...

 • 10-02-2016
  Toch spellingscontrole voor dyslecten
  Naar het hele bericht

  UTRECHT (ANP) - Scholieren met dyslexie mogen voorlopig toch gebruik maken van spellingscontrole bij hun eindexamen. Onlangs ontstond ophef toen bleek dat de spellingscheck op de computer niet meer was toegestaan. ,,Kandidaten zijn niet gebaat bij verwarring en onduidelijkheid'', liet het College...

 • 09-02-2016
  Meer inspraak studenten en docenten
  Naar het hele bericht

  DEN HAAG (ANP) - Studenten en docenten in het hoger en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen op verschillende manieren meer invloed binnen hun onderwijsinstelling. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met tal van wijzigingen die ze had ingediend op een plan van onderwijsminister Jet Bussemaker.

  De...

 • 08-02-2016
  Moet er een lerarenpool komen voor vluchtelingenkinderen?
  Naar het hele bericht

  Door de groeiende toestroom van vluchtelingenkinderen neemt de vraag naar onderwijs, zoals voor vluchtelingenklassen, toe. Hiervoor zijn extra en gespecialiseerde leraren nodig die schoolbesturen niet altijd voorhanden hebben. Is de komst van een pool met daarin de juiste leraren hiervoor een goede...

 • 08-02-2016
  Samen werken aan passend onderwijs: meer handen in de klas nodig
  Naar het hele bericht

  Komende woensdag bespreekt de Tweede Kamer de 8e voortgangsrapportage Passend Onderwijs. Voorafgaand aan en sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 monitort CNV Onderwijs de gevolgen voor het personeel op de scholen. Daarbij zijn de signalen van leden wisselend. Soms heeft...

 • 08-02-2016
  Dekker breidt proef met versneld vwo uit
  Naar het hele bericht

  DEN HAAG (ANP) - Een proef met versneld vwo wordt volgend schooljaar uitgebreid. Leerlingen kunnen op deze middelbare scholen in vijf in plaats van zes jaar hun opleiding afmaken, maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag bekend.

  Momenteel is versneld vwo al mogelijk op twee scholen....

 • 05-02-2016
  Overleg cao mbo weer hervat
  Naar het hele bericht

  Woensdag 3 februari hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de MBO Raad het overleg over de nieuwe CAO MBO weer hervat. Partijen hebben tijdens dit overleg de onderwerpen vastgesteld die de komende tijd aan bod zullen komen, zoals de loonsverhoging (afspraak uit het loonakkoord), het...

 • 04-02-2016
  CNV Onderwijs tegen splitsing ABP
  Naar het hele bericht

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft het onderzoek Eenvoud loont naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt gepleit om de pensioenregeling en de benodigde premie meer per sector te laten bepalen. Hiermee is de discussie terug over het opknippen van de ABP-pensioenregeling of zelfs van het...

 • 03-02-2016
  Aantal leerplichtige thuiszitters gedaald
  Naar het hele bericht

  DEN HAAG (ANP) - Het aantal leerplichtige kinderen dat voor korte of langere tijd niet naar school ging, is vorig schooljaar afgenomen van 10.680 naar 9.972 leerlingen. Van hen stond 40 procent wel op een school ingeschreven, maar werd deze langer dan vier weken niet bezocht. Dat percentage is in...

 • 02-02-2016
  Kabinet moet niet praten over werkdruk, maar erkennen en aanpakken
  Naar het hele bericht

  Keer op keer blijkt dat de werkdruk in het onderwijs te hoog is. Het leidt tot werkstress, ziekte, burnout en gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Niet alleen werkt onderwijspersoneel structureel over, daarbij komt ook nog piekbelasting in bepaalde perioden en het werken onder hoge...

 • 02-02-2016
  CNV: 2016 begint voor senioren met een kater
  Naar het hele bericht

  Het CNV maakt zich boos over het koopkrachtbeleid van het kabinet, nu veel gepensioneerden er opnieuw op achteruit blijken te gaan. CNV-voorzitter Maurice Limmen: ‘We krijgen veel signalen van oudere leden dat ze dit jaar toch weer koopkracht moeten inleveren. De zorgverzekering en de huur gaan...

 • 28-01-2016
  Stand van zaken loonsverhoging 2016
  Naar het hele bericht

  In het loonakkoord is een loonsverhoging van 3% afgesproken per 1 januari 2016. CNV Onderwijs gaat de werkgevers daar ook zeker aan houden. Door een extra verhoging van de premie van het ABP dreigt er echter een financieel gat te ontstaan. De vakbonden en de werkgeversraden hebben aan de minister...

 • 27-01-2016
  Medewerkers Onderwijscoöperatie gezocht
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs zoekt gemotiveerde leraren, die naast hun werk op school hun ervaring en expertise ook willen inzetten in een breder verband. Binnen de Onderwijscoöperatie, waarvan CNV Onderwijs ook deel uitmaakt, zijn op dit moment verschillende functies beschikbaar. Vergoeding voor je inzet vindt...

 • 23-01-2016
  Eindadvies Platform 2032
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs is tevreden over het eindadvies van het Platform 2032. Leraren en scholen krijgen veel ruimte om het onderwijs te moderniseren. De commissie complimenteert de goede initiatieven die er al zijn voor toekomstgericht onderwijs. De scholen en leraren zijn aan zet en dat is een goede zaak.

  ...

 • 20-01-2016
  Zwaar gehandicapt kind naar gewone school
  Naar het hele bericht

  AMSTERDAM (ANP) - Ouders van zwaar gehandicapte kinderen richten steeds vaker zelf klassen op in gewone scholen zodat het kind toch onderwijs krijgt. Dat bevestigde een woordvoerder van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) woensdag naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

  In...

 • 19-01-2016
  Korting door afkoop klein pensioen toch hersteld
  Naar het hele bericht

  Staatssecretaris Klijnsma is door de bocht. Jarenlang weigerde ze de onrechtvaardige inkomensgevolgen bij afkoop van een klein pensioen voor alle benadeelden te repareren. Nu komt ze toch nog met een volledige herstelactie.

  Tot 1 december 2014 bracht de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de...

 • 19-01-2016
  130 excellente scholen hangen de vlag uit
  Naar het hele bericht

  DEN HAAG (ANP) - Trots en feest op 44 basisscholen, 67 middelbare scholen en 19 scholen voor speciaal onderwijs. Ze mogen zich de komende jaren 'excellent' noemen. Ze kregen de eretitel maandag.

  De 130 scholen komen uit het hele land, van de St. Michaëlschool in Harlingen tot basisschool St. Pieter...