• 02-07-2015
  Overleg cao mbo verder in september
  Naar het hele bericht

  De onderwijsvakbonden en de MBO Raad blijven in gesprek over een nieuwe cao voor het mbo. CNV Onderwijs en de andere vakbonden hebben met de MBO Raad in goed en constructief overleg de afgelopen periode de diverse mogelijkheden voor een nieuwe cao onderzocht en besproken. Gisteren hebben de...

 • 02-07-2015
  CNV Onderwijs: School moet leraren helpen bij bespreken moeilijke thema's
  Naar het hele bericht

  Staatssecretaris Dekker presenteerde gisteren een helpdesk voor leraren om ze bij te staan bij het bespreken van moeilijke thema's. CNV Onderwijs-voorzitter Joany Krijt ziet niks in staatshulp.


  Een groot gedeelte van de leraren vindt dat ze onvoldoende gesteund worden om zulke gesprekken aan te gaan,...

 • 01-07-2015
  Nieuwsbrief Stuurgroep Passend Onderwijs
  Naar het hele bericht
 • 01-07-2015
  Hulp voor leraren bij bespreken beladen thema
  Naar het hele bericht

  Veel leraren vinden het moeilijk om met hun leerlingen te praten over gevoelige thema's, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, fundamentalisme of de Holocaust. Bovendien worden ze onvoldoende ondersteund om die gesprekken wel aan te gaan, zo vindt een groot gedeelte. Stichting School en Veiligheid...

 • 30-06-2015
  Cao-overleg voor het voortgezet onderwijs vastgelopen
  Naar het hele bericht

  Na een moeizaam onderhandelingstraject is dinsdagmiddag 30 juni het overleg over een nieuwe cao in het voorgezet onderwijs (VO) opnieuw vastgelopen. 

  De VO-raad, die namens de werkgevers optreedt, heeft zich vanaf het begin hard opgesteld, met een eerste loonbod van 0.2% en diverse verslechteringen...

 • 30-06-2015
  Oplossing voor kinderen zonder school
  Naar het hele bericht

  Kinderen voor wie geen passende school is te vinden, moeten geholpen worden zodat ze toch onderwijs krijgen. Dat kan via individuele begeleiding, kleinschalig onderwijs of door het kind naar een school buiten de eigen regio te laten gaan waar meer mogelijkheden zijn.

  De regeringspartijen VVD en PvdA...

 • 30-06-2015
  CNV, FNV en VCP: Overbruggingsregeling moet reëler
  Naar het hele bericht

  De vakcentrales CNV, FNV en VCP pleiten maandag 29 juni in een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een realistische overbruggingsregeling AOW. De centrales willen dat de maximale overbruggingsuitkering voor mensen met een partner zonder inkomen omhoog...

 • 26-06-2015
  Leerlingen maken rekentoets beter
  Naar het hele bericht

  Scholieren maakten hun rekentoets dit jaar beter dan vorig jaar. Gemiddeld halen ze nog steeds een mager zesje, maar het is met een 6,1 in ieder geval 0,2 punten hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar van dit jaar, in de Voortgangsrapportage Rekenen.

  De...

 • 25-06-2015
  Vacatures Onderwijscoöperatie
  Naar het hele bericht

  De Onderwijscoöperatie (waar CNV Onderwijs ook deel van uitmaakt) heeft weer verschillende vacatures beschikbaar:

  Leraar Backoffice
  Registersubcommissies
  Ambassadeur peer review
  Gespreksleider van dialogen over het onderwijs
  Coach Onderwijs Pioniers
  Ambassadeur
  Klankbordgroep

  Leden van CNV...

 • 24-06-2015
  Taakbeleid volgens de cao PO 2014-2016
  Naar het hele bericht

  Als personeelslid in de MR of GMR bepaal jij of je collega’s straks met een realistische tijdsplanning voor het komende schooljaar kunnen werken, of dat ze met een onuitvoerbaar takenpakket zitten opgescheept.

  Hoe dat zit? Het bestuur stelt, na instemming van de PGMR, de lijst van taken vast. En op...

 • 24-06-2015
  Dekker: eigen leraar kijkt examen eerst na
  Naar het hele bericht

  Leraren blijven de eindexamens van hun eigen leerlingen als eerste nakijken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wilde dat een externe docent voortaan de eerste correctie doet waarna de eigen docent de tweede controle zou uitvoeren. Maar hij ziet er in ieder geval het komende jaar van af om...

 • 24-06-2015
  Rotterdam waarschuwt voor zwakke school
  Naar het hele bericht

  De gemeente Rotterdam heeft een brief gestuurd aan de ouders van leerlingen op basisschool De Verbinding om te waarschuwen voor de slechte kwaliteit van de school. De ouders krijgen in de brief de suggestie om nog voor het nieuwe schooljaar te kiezen voor een andere basisschool.

  Het gebeurt niet vaak...

 • 24-06-2015
  Omkering correctievolgorde met een jaar uitgesteld
  Naar het hele bericht

  Het plan om centrale eindexamens eerst door een docent van een andere middelbare school en daarna door de eigen docent na te laten kijken is met een jaar uitgesteld. Dat heeft Staatssecretaris Dekker van OCW mede op aandringen van CNV Onderwijs besloten. 

  CNV Onderwijs wees in een brief aan de...

 • 23-06-2015
  Redding ROC Leiden minst slecht voor docent en leerling
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs vindt de redding van ROC Leiden het meest in het belang van leerlingen en docenten. Dit biedt meer zekerheid voor de werkgelegenheid van het onderwijspersoneel. ‘Deze reddingsoperatie mag echter geen vrijbrief zijn voor besturen om geld voor onderwijs aan vastgoed te besteden’, zegt...

 • 23-06-2015
  'Meer onderwijs over kinderrechten nodig'
  Naar het hele bericht

  Kinderen zouden op school structureel les moeten krijgen over mensen- en kinderrechten. ,,Elk kind moet weten wat zijn rechten zijn als je ouders scheiden, als je gepest wordt of wat het recht op privacy is'', zegt Kirsja Oudshoorn van Amnesty International. Amnesty zit samen met UNICEF Nederland en...

 • 19-06-2015
  Bevoegdheid bewegingsonderwijs halen met nieuwe subsidie
  Naar het hele bericht

  Ben je leraar in het primair onderwijs en wil je graag groep 3 tot en met 8 gymnastiekles geven? Via een subsidieregeling kun je nu je bevoegdheid halen. De aanvraagperiode start op 1 juli. Via de website OCW/DUO vraag je de subsidie aan.

  Wat houdt de subsidie in?
  De subsidie vergoedt het collegegeld...

 • 15-06-2015
  Promotie: leer kinderen in groep 8 hoe ze zelf hun leren kunnen sturen
  Naar het hele bericht

  De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een van de grootste veranderingen in een schoolloopbaan. Door kinderen in groep 8 te leren hoe ze zélf hun leren kunnen sturen, zijn ze beter voorbereid op die overstap. Dat blijkt uit het onderzoek van Kelly Meusen, pabo-docent bij Avans...

 • 12-06-2015
  Eindexamens
  Naar het hele bericht

  De vlag kan uit of er moet opnieuw de studieboeken ingedoken worden. Donderdag horen de eindexamenleerlingen of ze geslaagd of gezakt zijn, of volgende week aan de herexamens moeten. Ruim 200.000 leerlingen hebben dit jaar eindexamen gedaan. De meesten zitten op het vmbo (110.270), de rest doet...

 • 12-06-2015
  Bussemaker: betere overgang vmbo'ers naar mbo
  Naar het hele bericht

  Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wil maatregelen nemen om te voorkomen dat vmbo-leerlingen na het behalen van hun diploma niet naar het mbo gaan. Bussemaker wil de aanmelddatum voor het mbo vervroegen naar 1 april, zodat vmbo-leerlingen gedwongen worden voor hun eindexamen al na te denken over...

 • 10-06-2015
  Peiling #Leraar2032: Doe mee!
  Naar het hele bericht

  Op initiatief van de staatssecretaris wordt dit jaar druk gedebatteerd over curricula in het funderend onderwijs. Leraren zijn in dit traject #Onderwijs 2032 een van de vele partijen die mee mogen praten. Maar erg veel of luid roeren zij zich tot nog toe niet…

  Met een groep mensen zijn we actief op...