• 23-07-2015
  Inspectie verklaart 850 examens ongeldig
  Naar het hele bericht

  De Inspectie van het Onderwijs heeft afgelopen examenperiode 850 examens geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. ,,In sommige gevallen had dit voorkomen kunnen worden als scholen zorgvuldiger waren geweest'', meldt de inspectie donderdag op basis van een eigen inventarisatie.

  Volgens de...

 • 17-07-2015
  Onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel
  Naar het hele bericht

  CNV Overheid, CNV Onderwijs en CNV Zorg & Welzijn hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet op bovensectoraal niveau de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een landelijke onderhandelaarsovereenkomst...

 • 15-07-2015
  Miljoenenbesparing zomerscholen moet naar kleinere klassen
  Naar het hele bericht

  ‘Succesvolle zomerscholen leveren ongeveer 40 miljoen euro per jaar op, omdat er bespaard wordt op de kosten van zittenblijven.  Deze miljoenen moeten worden ingezet voor kleinere klassen in het voortgezet onderwijs.’ Dit bepleit Joany Krijt, voorzitter CNV Onderwijs. 

  Deze zomer nemen 6.750...

 • 10-07-2015
  Vakbonden CCOOP, CMHF en AC sluiten onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel
  Naar het hele bericht

  CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM en ACP), CMHF en Ambtenarencentrum (AC) hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst...

 • 09-07-2015
  CNV Onderwijs juicht trendbreuk hoger onderwijs toe
  Naar het hele bericht

  De honderden miljoenen euro's die minister Bussemaker structureel inzet voor bijna 4.000 extra docenten, voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma's, voor online-onderwijs en voor talentprogramma's komen het onderwijs aan studenten ten goede, mits het geld terecht komt waar het voor bestemd...

 • 06-07-2015
  CNV:'Pensioenplan staatssecretaris stap in de goede richting'
  Naar het hele bericht

  Het kabinet kiest voor de uitwerking van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Dat schetst staatssecretaris Jetta Klijnsma in de Hoofdlijnennota van een toekomstbestendig pensioenstelsel die het kabinet maandag 6 juli naar buiten bracht. 'Het huidige pensioenstelsel staat...

 • 03-07-2015
  Bijna 7000 leerlingen spijkeren bij op zomerschool
  Naar het hele bericht

  Deze zomer leveren 7000 leerlingen een deel van hun vakantie in om naar een zomerschool te kunnen. 3030 havisten, 2035 vmbo’ers en 1859 vwo’ers krijgen 2 weken begeleiding in één of enkele vakken waarin ze een achterstand hebben en kunnen zo voorkomen dat ze een heel jaar moeten overdoen. Na twee...

 • 02-07-2015
  Overleg cao mbo verder in september
  Naar het hele bericht

  De onderwijsvakbonden en de MBO Raad blijven in gesprek over een nieuwe cao voor het mbo. CNV Onderwijs en de andere vakbonden hebben met de MBO Raad in goed en constructief overleg de afgelopen periode de diverse mogelijkheden voor een nieuwe cao onderzocht en besproken. Gisteren hebben de...

 • 02-07-2015
  CNV Onderwijs: School moet leraren helpen bij bespreken moeilijke thema's
  Naar het hele bericht

  Staatssecretaris Dekker presenteerde gisteren een helpdesk voor leraren om ze bij te staan bij het bespreken van moeilijke thema's. CNV Onderwijs-voorzitter Joany Krijt ziet niks in staatshulp.


  Een groot gedeelte van de leraren vindt dat ze onvoldoende gesteund worden om zulke gesprekken aan te gaan,...

 • 01-07-2015
  Nieuwsbrief Stuurgroep Passend Onderwijs
  Naar het hele bericht
 • 01-07-2015
  Hulp voor leraren bij bespreken beladen thema
  Naar het hele bericht

  Veel leraren vinden het moeilijk om met hun leerlingen te praten over gevoelige thema's, zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, fundamentalisme of de Holocaust. Bovendien worden ze onvoldoende ondersteund om die gesprekken wel aan te gaan, zo vindt een groot gedeelte. Stichting School en Veiligheid...

 • 30-06-2015
  Cao-overleg voor het voortgezet onderwijs vastgelopen
  Naar het hele bericht

  Na een moeizaam onderhandelingstraject is dinsdagmiddag 30 juni het overleg over een nieuwe cao in het voorgezet onderwijs (VO) opnieuw vastgelopen. 

  De VO-raad, die namens de werkgevers optreedt, heeft zich vanaf het begin hard opgesteld, met een eerste loonbod van 0.2% en diverse verslechteringen...

 • 30-06-2015
  Oplossing voor kinderen zonder school
  Naar het hele bericht

  Kinderen voor wie geen passende school is te vinden, moeten geholpen worden zodat ze toch onderwijs krijgen. Dat kan via individuele begeleiding, kleinschalig onderwijs of door het kind naar een school buiten de eigen regio te laten gaan waar meer mogelijkheden zijn.

  De regeringspartijen VVD en PvdA...

 • 30-06-2015
  CNV, FNV en VCP: Overbruggingsregeling moet reëler
  Naar het hele bericht

  De vakcentrales CNV, FNV en VCP pleiten maandag 29 juni in een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een realistische overbruggingsregeling AOW. De centrales willen dat de maximale overbruggingsuitkering voor mensen met een partner zonder inkomen omhoog...

 • 26-06-2015
  Leerlingen maken rekentoets beter
  Naar het hele bericht

  Scholieren maakten hun rekentoets dit jaar beter dan vorig jaar. Gemiddeld halen ze nog steeds een mager zesje, maar het is met een 6,1 in ieder geval 0,2 punten hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten over het eerste halfjaar van dit jaar, in de Voortgangsrapportage Rekenen.

  De...

 • 25-06-2015
  Vacatures Onderwijscoöperatie
  Naar het hele bericht

  De Onderwijscoöperatie (waar CNV Onderwijs ook deel van uitmaakt) heeft weer verschillende vacatures beschikbaar:

  Leraar Backoffice
  Registersubcommissies
  Ambassadeur peer review
  Gespreksleider van dialogen over het onderwijs
  Coach Onderwijs Pioniers
  Ambassadeur
  Klankbordgroep

  Leden van CNV...

 • 24-06-2015
  Taakbeleid volgens de cao PO 2014-2016
  Naar het hele bericht

  Als personeelslid in de MR of GMR bepaal jij of je collega’s straks met een realistische tijdsplanning voor het komende schooljaar kunnen werken, of dat ze met een onuitvoerbaar takenpakket zitten opgescheept.

  Hoe dat zit? Het bestuur stelt, na instemming van de PGMR, de lijst van taken vast. En op...

 • 24-06-2015
  Dekker: eigen leraar kijkt examen eerst na
  Naar het hele bericht

  Leraren blijven de eindexamens van hun eigen leerlingen als eerste nakijken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wilde dat een externe docent voortaan de eerste correctie doet waarna de eigen docent de tweede controle zou uitvoeren. Maar hij ziet er in ieder geval het komende jaar van af om...

 • 24-06-2015
  Rotterdam waarschuwt voor zwakke school
  Naar het hele bericht

  De gemeente Rotterdam heeft een brief gestuurd aan de ouders van leerlingen op basisschool De Verbinding om te waarschuwen voor de slechte kwaliteit van de school. De ouders krijgen in de brief de suggestie om nog voor het nieuwe schooljaar te kiezen voor een andere basisschool.

  Het gebeurt niet vaak...

 • 24-06-2015
  Omkering correctievolgorde met een jaar uitgesteld
  Naar het hele bericht

  Het plan om centrale eindexamens eerst door een docent van een andere middelbare school en daarna door de eigen docent na te laten kijken is met een jaar uitgesteld. Dat heeft Staatssecretaris Dekker van OCW mede op aandringen van CNV Onderwijs besloten. 

  CNV Onderwijs wees in een brief aan de...