• 09-07-2014
  Ledenraadplegingen onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs
  Naar het hele bericht

  Op 3 juli hebben CNV Onderwijs, de andere bonden en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord gesloten. Dat akkoord vormt de basis voor een nieuwe cao in het primair onderwijs. Na (of aan het eind van) de zomervakantie ontvangen de leden van CNV Onderwijs meer informatie over hoe zij hun stem over het...

 • 09-07-2014
  Eerste teksten nieuwe CAO MBO 2014-2015 gereed
  Naar het hele bericht

  Hieronder vind je alvast de eerste teksten van het nieuwe boekje van de CAO MBO 2014-2015. Dit zijn de hoofdstukken en teksten die voortvloeien uit het akkoord dat de sociale partners, met instemming van de achterban, hebben gesloten. De financiële paragraaf - met onder andere de aangepaste...

 • 08-07-2014
  Nieuwe pensioenregels schieten ernstig tekort
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs is ontevreden over de nieuwe pensioenregels die staatssecretaris Klijnsma voorstelt. Positief effect van de regels is dat pensioenfondsen bij financiële tegenslag niet meer gedwongen kunnen zijn grote, abrupte kortingen door te voeren. Maar daar staat tegenover dat het perspectief op...

 • 08-07-2014
  Regiobijeenkomsten over veilig, gezond en prettig werken
  Naar het hele bericht

  Een plan. En dan?
  Nieuwe serie regiobijeenkomsten op 5, 12, 19 en 26 november

  Je herkent het vast wel: er is een mooi plan gemaakt, maar vervolgens verdwijnt het in de kast en wordt geen actiepunt uitgevoerd. Wat kun je daaraan doen? Hoe zorg je ervoor dat een plan niet voor niets wordt gemaakt, maar...

 • 04-07-2014
  Achterban stemt in met cao-mbo
  Naar het hele bericht

  Een meerderheid van de (v)mbo-leden van CNV Onderwijs heeft ingestemd met het Onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2014-2015. De afgelopen twee weken konden de leden uit het (v)mbo digitaal hun stem uitbrengen over het op 4 juni bereikte Onderhandelaarsakkoord over de CAO MBO 2014-2015. Eind juni/begin...

 • 04-07-2014
  Veranderingen AOW-partnertoeslag
  Naar het hele bericht

  De komende tijd treden er veranderingen op in de AOW-partnertoeslag. Tot eind juni lag er een voorstel van het kabinet om de AOW-gerechtigde en zijn of haar partner extra te korten op hun partnertoeslag als zij gezamenlijk meer dan € 46.000 aan inkomsten hebben. Dit voorstel is van tafel, mede door...

 • 02-07-2014
  Werknemers basis- en speciaal onderwijs krijgen er 1,2% bij
  Naar het hele bericht

  Voor de 170.000 werknemers in basis- en speciaal onderwijs hebben werkgevers en werknemers een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao bereikt. Er komt 1,2% loonsverhoging en een regeling voor de begeleiding van startende leraren. Om de werkdruk aan te pakken en professionalisering te versterken...

 • 02-07-2014
  CNV Onderwijs volgt ontwikkeling passend onderwijs
  Naar het hele bericht

  In het meest recente onderzoek onder betrokkenen bij passend onderwijs constateert CNV Onderwijs dat:
  ·         de informatievoorziening nog altijd beter kan;
  ·         er een duidelijke behoefte aan ondersteuning in de klas is;
  ·         en leraren en schoolleiders twijfelen of ze wel klaar zijn voor...

 • 01-07-2014
  CNV Onderwijs bezoekt Honduras
  Naar het hele bericht

  Op dinsdag 24 juni is een team van trainers naar Latijns-Amerika gevlogen om daar een training voor leraren en vakbondsleden te verzorgen. De reis, via Panama, naar Honduras heeft grotendeels hetzelfde karakter als de reizen naar Benin en Niger. Het draait om het versterken van de leraren en...

 • 01-07-2014
  Zomerscholen weer van start
  Naar het hele bericht

  Het tweede jaar van de pilot Zomerscholen is gestart. Vijfhonderd leerlingen hopen dit jaar dankzij het volgen van een zomerschool te voorkomen dat zij blijven zitten. Nieuw dit jaar is dat twee regionale zomerscholen meedoen. Daarnaast onderzoekt Rijksuniversiteit Groningen tijdens de pilot of en...

 • 26-06-2014
  Leraren tevreden over hun werk, maar ontevreden over status van hun beroep
  Naar het hele bericht

  De resultaten van het TALIS onderzoek, het enige internationale onderzoek naar de leer- en werkomgeving in 34 landen, zijn gepubliceerd. Het onderzoek bevestigt de dilemma’s bij leraren die al eerder door CNV Onderwijs zijn aangesneden.

  Helen van den Berg, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Het is fijn...

 • 20-06-2014
  Vakcentrales: nieuwe pensioenregels zijn broos voor jong en oud
  Naar het hele bericht

  De vakcentrales CNV, FNV en VCP maken zich grote zorgen over de effecten van de nieuwe pensioenregels waarover vandaag in de ministerraad is besloten. Diverse generaties zullen dit nu en later in hun portemonnee gaan voelen en aan koopkracht gaan inleveren.

  De vakcentrales gaan het wetsontwerp...

 • 20-06-2014
  Overleg cao primair onderwijs gaat verder
  Naar het hele bericht

  Bonden en PO-Raad hebben deze week constructief overleg gevoerd over een nieuwe cao primair onderwijs voor 2014 en verder. Partijen besloten vandaag dat overleg volgende week voort te zetten. De aard van het overleg is zodanig dat voorzitter Peter Gortzak heeft besloten ook volgende week het overleg...

 • 20-06-2014
  Jaarverslag (G)MR
  Naar het hele bericht

  De vraag die CNV Onderwijs regelmatig gesteld wordt is: wat moet er in een jaarverslag worden opgenomen? De WMS is daar niet echt duidelijk in. Volgens deze wet moet de (G)MR ‘jaarlijks verslag doen van zijn werkzaamheden’. Je kunt het dus zo uitgebreid of beknopt houden als je wilt. Wij kunnen...

 • 20-06-2014
  Cao en de rol van de (G)MR
  Naar het hele bericht

  Er is een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs en er wordt druk onderhandeld over de cao voor het primair onderwijs. Een cao is belangrijk omdat daar een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden beschreven wordt, zoals salarissen, gronden voor aanstelling en ontslag, verlofregelingen en regelingen...

 • 17-06-2014
  Locaties ledenraadplegingen onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2014-2015
  Naar het hele bericht

  In de nieuwsbrief (v)mbo over het onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2014-2015 werd al aangekondigd dat de exacte locaties van de ledenraadplegingen nog via de site bekend zouden worden gemaakt. Hieronder vind je de juiste data en locaties.   

  Ledenraadplegingen CAO MBO 2014-2015 van 17.00 uur tot...

 • 17-06-2014
  Nieuwsbrief Special Eigen Wijs, Wijzer, Wijst
  Naar het hele bericht
 • 13-06-2014
  Uitgebreide nieuwsbrief onderhandelaarsakkoord cao mbo
  Naar het hele bericht

  Op 4 juni 2014 hebben de vakbonden en de MBO Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO MBO 2014-2015. Deze cao is van toepassing op de medewerkers in het MBO, de Volwasseneneducatie en de VO-afdelingen van scholen voor beroepsonderwijs die onder de CAO MBO vallen. In dit akkoord zijn de...

 • 11-06-2014
  Voorrang voor mannen bij gelijke geschiktheid moet mogelijk worden
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs wil een aanpassing van de Nederlandse wet, zodat het mogelijk wordt om bij gelijke geschiktheid voorrang te geven aan mannen in selectieprocedures. Nu is het mogelijk om bij gelijke geschiktheid een voorkeur te hebben voor vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Voor mannen mag dit...

 • 10-06-2014
  Twijfel Senaat om afschaffen verplichte stage
  Naar het hele bericht

  In de Senaat bestaat grote twijfel om de maatschappelijke stage voor leerlingen voortaan niet meer te verplichten, maar op vrijwillige basis voort te zetten. In ieder geval PvdA, CDA, SP, GroenLinks en ChristenUnie neigen ernaar het voorstel af te wijzen en stelden dinsdag kritische vragen aan...