• 01-12-2015
  Top 5 veelgestelde juridische vragen
  Naar het hele bericht

  PRIMAIR ONDERWIJS

  Wat is mijn werktijdfactor als ik dinsdag, woensdag en donderdag ga werken?
  In het taakbeleid van de school (op te vragen bij de directie of P(G)MR) staat de hoeveelheid arbeidsuren per dag vermeld. Dit aantal wordt bij elkaar opgeteld en gedeeld door 40 uur per week. Stel dat in het...

 • 01-12-2015
  OPR Partnerschap
  Naar het hele bericht

  Je wilt je werk in de ondersteuningsplanraad goed doen. Dat geeft namelijk voldoening. Maar dat werk is niet altijd eenvoudig. De regels zijn complex en vragen dringen zich op. Hoe zorg je als OPR bijvoorbeeld voor een goede relatie met het bestuur van het samenwerkingsverband? En hoe beoordeel je...

 • 01-12-2015
  De MR: verschillende geledingen, maar één geheel
  Naar het hele bericht

  De MR bestaat uit verschillende geledingen:
  de oudergeleding, 
  de personeelsgeleding
  de leerlinggeleding (in het voortgezet onderwijs) 


  Daar zitten verschillende belangen achter, maar ook een gedeeld belang: samen werken aan goed onderwijs. Zo komen verschillende perspectieven samen en leveren een...

 • 01-12-2015
  Medezeggenschap: Anti-pestwet in werking
  Naar het hele bericht

  De Wet sociale veiligheid op school is op 1 augustus jl. in werking getreden. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen.

  Zij mogen zelf bepalen hoe. De wet is niet helemaal nieuw. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten. In de wet...

 • 27-11-2015
  Pensioenfonds ABP stelt pensioenpremie voor 2016 vast
  Naar het hele bericht

  Het ABP-bestuur heeft de pensioenpremie voor 2016 vastgesteld. De pensioenpremie gaat komend jaar omlaag van 19,6 procent naar 17,8 procent. Daarnaast kondigde ABP aan de (opgebouwde) pensioenen in 2016 niet te verhogen als gevolg van de huidige financiële situatie.  

  De verlaging van de...

 • 26-11-2015
  CNV Onderwijs positief over kleinschaliger mbo
  Naar het hele bericht

  Al jaren pleit CNV Onderwijs voor een kleinschalig mbo, waarin deelnemers door hun docenten gekend, gehoord en gemist worden. Docenten vinden een goede relatie met deelnemers het belangrijkst en ontlenen hun beroepstrots aan de resultaten die zij vervolgens met deelnemers bereiken, zo blijkt uit het...

 • 25-11-2015
  Amsterdamse asielzoekerskinderen naar school
  Naar het hele bericht

  Kinderen van vluchtelingen die in de noodopvang in Amsterdam verblijven, kunnen binnenkort naar school. Dat heeft het stadsbestuur besloten nu blijkt dat de noodopvang van asielzoekers langer duurt dan gedacht. ,,Alle kinderen van vijf tot achttien jaar vallen onder de leerplichtwet'', aldus de...

 • 24-11-2015
  OESO: onderwijs in Nederland scoort goed
  Naar het hele bericht

  Nederland presteert op het gebied van onderwijs goed in vergelijking met andere landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Scholieren krijgen meer les, ze zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt en later minder vaak werkloos ten opzichte van mensen met dezelfde...

 • 24-11-2015
  'Banenkrimp onderwijs zet stevig door'
  Naar het hele bericht

  De banenkrimp in het onderwijs zet voorlopig flink door. Het aantal voltijdsbanen in het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en in het mbo daalt de komende vijf jaar naar verwachting met een extra 7000, blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van uitkeringsinstantie UWV.

  Het banenverlies hangt...

 • 23-11-2015
  'Neem film op in het onderwijs'
  Naar het hele bericht

  Via een petitie willen partijen in de filmwereld en scholen ervoor zorgen dat film een belangrijkere rol krijgt in het onderwijs. De initiatiefnemers vinden het hoog tijd dat wordt erkend dat overdracht van informatie allang niet meer alleen via tekst plaatsvindt, laten ze maandag weten.

  Volgens hen...

 • 19-11-2015
  Afspraken loonruimteakkoord nu ook uitbetaald in het primair onderwijs
  Naar het hele bericht

  Vorige week hebben wij gemeld dat CNV Onderwijs, de FvOv, de AVS en de PO-Raad afspraken hebben gemaakt over het uitbetalen van de afspraken voor 2015 en 2016 uit het loonruimteakkoord. 

  De werkgeversorganisatie, de PO-Raad, heeft inmiddels schoolbesturen gevraagd om nog in november uit te betalen....

 • 18-11-2015
  Meer ruimte voor talent basisscholier
  Naar het hele bericht

  Basisschoolleerlingen met bijzondere talenten op de gebieden van cultuur en sport krijgen meer mogelijkheden om zich daarin buiten de school verder te ontwikkelen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  In het voortgezet onderwijs zijn al voldoende mogelijkheden voor...

 • 17-11-2015
  Zinvolle CNV-ABP-informatiebijeenkomst
  Naar het hele bericht

  Na afloop van de CNV-ABP-informatiebijeenkomst op 10 november kon worden vastgesteld dat de bijeenkomst nuttig, zinvol, noodzakelijk en in een goede sfeer verlopen is. Er waren ruim honderd leden aanwezig die kritisch doch constructief gediscussieerd hebben met de CNV-vertegenwoordiger in het...

 • 13-11-2015
  Salaristabellen primair onderwijs aangepast
  Naar het hele bericht

  Op grond van de afspraken tussen CNV Onderwijs,  FvOv, AVS en de PO-Raad over de structurele salarisverhoging in het primair onderwijs van het loonakkoord voor 2015, zijn de salaristabellen aangepast. Het betreft de salarisverhoging van 1,25% met terugwerkende kracht tot 1 september 2015. Deze...

 • 12-11-2015
  Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam beschreven
  Naar het hele bericht

  Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de cao PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze zullen, met het ingaan van een nieuwe cao, als bijlage XVII hierin worden opgenomen. 

  De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek...

 • 12-11-2015
  Sectorvergadering CNV Onderwijs droomt en besluit
  Naar het hele bericht

  ‘Waarom kijken we niet met een groen potlood na en strepen we alle goede antwoorden aan?’ Met deze vraag prikkelde Dolf van den Berg, emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de leden van CNV Onderwijs op de sectorvergadering op 11 november. Hij daagde ze uit te dromen over een...

 • 05-11-2015
  Cao mbo-overleg verder na duidelijkheid pensioenpremie
  Naar het hele bericht

  Op woensdag 4 november jl. hebben werkgevers en werknemers in het mbo overleg gevoerd over de te sluiten cao mbo. Tijdens dit overleg is door partijen gezamenlijk geconstateerd dat de onduidelijkheid met betrekking tot de hoogte van de pensioenpremie voor 2016 het voeren van inhoudelijk overleg op...

 • 04-11-2015
  Afspraken loonruimteakkoord nu ook uitbetaald in het Primair Onderwijs
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs, de FvOv, de AVS en de PO Raad hebben afspraken gemaakt over het uitbetalen van de afspraken voor 2015 en 2016 uit het loonruimteakkoord.

  De werkgeversorganisatie, de PO Raad, heeft inmiddels schoolbesturen gevraagd dit in november uit te betalen. Dit betekent dat werknemers in het...

 • 29-10-2015
  Nieuwbouw of verbouwen?
  Naar het hele bericht

  WMS artikel 11n geeft de hele MR adviesrecht over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Dat betekent natuurlijk dat je mee kunt gaan praten over de kleur van de gordijnen, maar meestal spelen er wezenlijker zaken als er gebouwd of verbouwd gaat worden.
  Nadenken over nieuwbouw gaat...

 • 29-10-2015
  CNV Onderwijs op het WMS-congres 11 november 2015
  Naar het hele bericht

  Het jaarlijkse WMS-congres vindt plaats op 11 november in de ReeHorst in Ede. Het is het moment om in één dag veel informatie tot je te nemen over allerlei onderwerpen die de medezeggenschap betreffen.
  Het thema dit jaar is ambitie en versterking, waarbij de nadruk ligt op samenwerken aan sterke...