• 28-08-2015
  CNV: vlag voor senioren kan nog niet uit
  Naar het hele bericht

  CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt het een goed signaal dat het kabinet de verwachte koopkrachtdaling onder senioren lijkt te gaan repareren, maar vindt het nog veel te vroeg om te juichen. 'De vlag kan nog niet uit.'

  Onder de achterban van het CNV blijft er grote bezorgdheid over de ontwikkeling...

 • 28-08-2015
  Beurs voor masters die leraar willen worden
  Naar het hele bericht

  Universitaire studenten die pas zijn afgestudeerd kunnen een beurs krijgen als zij een opleiding tot leraar gaan volgen. Ook studenten aan een lerarenopleiding die een master gaan volgen, kunnen voor zo'n vergoeding in aanmerking komen.

  Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) hoopt daarmee meer...

 • 26-08-2015
  CNV Onderwijs zwaar teleurgesteld over rentebesluit DNB
  Naar het hele bericht

  De Nederlandsche Bank (DNB) heeft deze zomer een besluit genomen, waardoor pensioenfondsen met een nog lagere rente moeten rekenen. Door dit besluit is de actuele dekkingsgraad van ABP in één klap met bijna 2 procentpunt omlaag gedrukt. Blijft de marktrente op het huidige niveau, dan komt de...

 • 25-08-2015
  Loonakkoord en pensioen, hoe zit het?
  Naar het hele bericht

  In de media lekten berekeningen uit van het ABP over het pensioen. Ten onrechte worden deze berekeningen toegepast op de resultaten uit het loonakkoord. Deze berekeningen zijn gemaakt al voordat het loonakkoord werd gesloten, zodat de loonsverhoging van 5,05% niet is meegenomen.

  Het ABP werkt...

 • 24-08-2015
  Voor 1 oktober duidelijkheid Aloysius College
  Naar het hele bericht

  Uiterlijk 1 oktober moet er duidelijkheid zijn voor de ongeveer zeshonderd leerlingen van het Haagse Aloysius College, dat binnenkort ophoudt te bestaan. Dat is de keiharde eis die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aan het bestuur van de bijna een eeuw oude school stelt.

  Mocht dat niet...

 • 22-08-2015
  Zelfmoord docente na pesterijen
  Naar het hele bericht

  Eind november 2014 constateerde CNV Onderwijs al na een raadpleging onder ruim vierduizend leden dat pestgedrag helaas ook onder collega´s op scholen voor komt. Ongeveer 11% van de respondenten heeft daarmee te maken gehad. Het pesten varieert van roddelen en bijnamen geven tot het negeren of niet...

 • 21-08-2015
  Scholen moeten samenwerken tegen krimp
  Naar het hele bericht

  Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vindt dat middelbare scholen in krimpgebieden beter moeten samenwerken zodat leerlingen in dunbevolkte gebieden naar de school van hun keuze kunnen blijven gaan.

  In gebieden waar de bevolking wegtrekt, zullen ook middelbare scholen de komende jaren steeds...

 • 19-08-2015
  Waarom CNV het loonakkoord positief voorlegt
  Naar het hele bericht

  De leden van CNV Overheid & Publieke Diensten, Onderwijs en Zorg & Welzijn stemmen tot 31 augustus over het loonakkoord publieke sector. CNV heeft het akkoord, dat op 10 juli is gesloten, positief voorgelegd aan de achterban. Wij vinden het belangrijk dat leden zélf kunnen beslissen over hun...

 • 17-08-2015
  Einde PartnerPlusPensioen
  Naar het hele bericht

  De ABP-regeling voor PartnerPlusPensioen (PPP) wordt opgeheven per 1 januari 2016. De regeling heeft dan geen bestaansrecht meer. In het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar werd namelijk afgesproken de opbouw van ABP Partnerpensioen bij overlijden op of na de leeftijd van...

 • 17-08-2015
  Cijfers internetpesten jongeren stabiel
  Naar het hele bericht

  Roddelen en schelden op internetforums, kwetsende foto's en filmpjes op social media. Er is steeds meer aandacht voor pesten op internet, maar voor het derde jaar op rij zijn de cijfers over cyberpesten onder jongeren nauwelijks veranderd, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de...

 • 17-08-2015
  Scholieren weer de schoolbanken in
  Naar het hele bericht

  Voor scholieren in het noorden van Nederland zit de zomervakantie er weer op. Zij moeten vanaf maandag weer de schoolbanken in. De vakantie in Noord-Nederland begon op 4 juli.

  Volgende week moeten de scholen in het midden van het land weer beginnen en als laatste, op 31 augustus, gaan de scholieren...

 • 23-07-2015
  Inspectie verklaart 850 examens ongeldig
  Naar het hele bericht

  De Inspectie van het Onderwijs heeft afgelopen examenperiode 850 examens geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. ,,In sommige gevallen had dit voorkomen kunnen worden als scholen zorgvuldiger waren geweest'', meldt de inspectie donderdag op basis van een eigen inventarisatie.

  Volgens de...

 • 17-07-2015
  Onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel
  Naar het hele bericht

  CNV Overheid, CNV Onderwijs en CNV Zorg & Welzijn hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet op bovensectoraal niveau de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een landelijke onderhandelaarsovereenkomst...

 • 15-07-2015
  Miljoenenbesparing zomerscholen moet naar kleinere klassen
  Naar het hele bericht

  ‘Succesvolle zomerscholen leveren ongeveer 40 miljoen euro per jaar op, omdat er bespaard wordt op de kosten van zittenblijven.  Deze miljoenen moeten worden ingezet voor kleinere klassen in het voortgezet onderwijs.’ Dit bepleit Joany Krijt, voorzitter CNV Onderwijs. 

  Deze zomer nemen 6.750...

 • 10-07-2015
  Vakbonden CCOOP, CMHF en AC sluiten onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel
  Naar het hele bericht

  CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM en ACP), CMHF en Ambtenarencentrum (AC) hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst...

 • 09-07-2015
  CNV Onderwijs juicht trendbreuk hoger onderwijs toe
  Naar het hele bericht

  De honderden miljoenen euro's die minister Bussemaker structureel inzet voor bijna 4.000 extra docenten, voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma's, voor online-onderwijs en voor talentprogramma's komen het onderwijs aan studenten ten goede, mits het geld terecht komt waar het voor bestemd...

 • 06-07-2015
  CNV:'Pensioenplan staatssecretaris stap in de goede richting'
  Naar het hele bericht

  Het kabinet kiest voor de uitwerking van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Dat schetst staatssecretaris Jetta Klijnsma in de Hoofdlijnennota van een toekomstbestendig pensioenstelsel die het kabinet maandag 6 juli naar buiten bracht. 'Het huidige pensioenstelsel staat...

 • 03-07-2015
  Bijna 7000 leerlingen spijkeren bij op zomerschool
  Naar het hele bericht

  Deze zomer leveren 7000 leerlingen een deel van hun vakantie in om naar een zomerschool te kunnen. 3030 havisten, 2035 vmbo’ers en 1859 vwo’ers krijgen 2 weken begeleiding in één of enkele vakken waarin ze een achterstand hebben en kunnen zo voorkomen dat ze een heel jaar moeten overdoen. Na twee...

 • 02-07-2015
  Overleg cao mbo verder in september
  Naar het hele bericht

  De onderwijsvakbonden en de MBO Raad blijven in gesprek over een nieuwe cao voor het mbo. CNV Onderwijs en de andere vakbonden hebben met de MBO Raad in goed en constructief overleg de afgelopen periode de diverse mogelijkheden voor een nieuwe cao onderzocht en besproken. Gisteren hebben de...

 • 02-07-2015
  CNV Onderwijs: School moet leraren helpen bij bespreken moeilijke thema's
  Naar het hele bericht

  Staatssecretaris Dekker presenteerde gisteren een helpdesk voor leraren om ze bij te staan bij het bespreken van moeilijke thema's. CNV Onderwijs-voorzitter Joany Krijt ziet niks in staatshulp.


  Een groot gedeelte van de leraren vindt dat ze onvoldoende gesteund worden om zulke gesprekken aan te gaan,...