28-06-2017

Het pensioen van jou... jouw mening telt (Drachten)

Hoe richten we het Nederlandse pensioenstelsel zodanig in dat het nog jaren mee kan? Eerlijk en rechtvaardig. Voor hen die eraan meebetalen, voor hen die ervan profiteren? Dit jaar worden de belangrijkste stappen daarvoor afgerond. Daarna is het tijd om aan de uitvoering te beginnen. Voor die tijd wil het CNV zijn leden informeren en zo bepalen of de uitgestippelde route de juiste is.

Het Nederlandse pensioenstelsel geldt alom als één van de beste stelsels ter wereld. Iedere Nederlander bouwt AOW op. Veel werknemers bouwen daarnaast verplicht aanvullend pensioen op in een pensioenfonds. De werkgever betaalt daar aan mee. Werknemers kunnen daarnaast ook nog zelf geld opzij leggen voor hun oude dag. Dit worden de drie pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel genoemd.

Over pijler twee, de werknemerspensioenen, is de laatste jaren veel discussie. Belangrijkste vraag: kunnen we het behouden tegen aanvaardbare voorwaarden? Door de lage rente staan sommige pensioenfondsen er financieel minder goed voor. Samenleving en arbeidsmarkt zijn in verandering. Mensen wisselen vaker van baan en steeds meer mensen werken niet in een vast dienstverband. Tegelijkertijd wordt de gemiddelde Nederlander ouder, en zal dus ook langer pensioen uitbetaald krijgen. Toezeggingen over pensioenen die zullen worden uitbetaald bleken door dit alles niet meer haalbaar. Dit heeft het vertrouwen in pensioenen beschadigd. 

Waarborg
Om het pensioenstelsel ook op de langere termijn te waarborgen, zijn aanpassingen noodzakelijk. De sterke elementen, zoals risicodeling tussen de verschillende generaties binnen een pensioenfonds en de verplichte inleg van premies door werknemers en werkgevers moeten vooral behouden blijven.

In 2014 begon de regering een brede maatschappelijke discussie over het toekomstig pensioenstelsel: de Nationale Pensioendialoog. De Sociaal Economische Raad (SER) bracht in februari 2015 een advies en in mei 2016 een verkenning uit met daarin zijn visie. Het CNV overlegde het resultaat met de leden in 2016.

Nu, alweer bijna een jaar verder, werken vakbonden en werkgevers in de SER samen aan een nieuw advies over de toekomst van ons pensioenstelsel. Dit advies is een verfijning van al het voorgaande, en aangepast aan de laatste kennis en inzichten.

Voor jou en je ouders of voor je kinderen
Het gaat om het pensioen van ons samen. Een belangrijke kwestie dus. Daarom wil het CNV met jou overleggen. Zodat we, goed afgewogen, een zwaarwichtig besluit kunnen nemen. Meld je vooral aan voor de informatieve bijeenkomst bij jou in de buurt! (zie hieronder voor een overzicht)

Met vriendelijke groet,

Patrick Fey, CNV Overheid & Publieke Diensten 
Loek Schueler, CNV Onderwijs 
Suzanne Kruizinga, CNV Zorg & Welzijn

Ledenbijeenkomsten Pensioenen

7 juni van 16.00-18.00 uur in het restaurant van het CNV-kantoor in Utrecht
CNV-kantoor
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht

12 juni van 19.30-21.30 in Amsterdam 
Aristo Amsterdam
Teleportboulevard 100 
1043 EJ Amsterdam
Let op! Navigeer naar: Tempelhofstraat 2. Parkeren is niet gratis.

13 juni van 19.30-21.30 in Deventer
De Scheg (Sport- en Belevingscentrum)
Piet van Donkplein 1
7422 LW Deventer

19 juni van 19.30-21.30 in Eindhoven 
Van der Valk Hotel Eindhoven
Aalsterweg 322 
5644 RL Eindhoven

22 juni van 19.30-21.30 in Breda 
Apollo hotels
Stationsplein 14
4811 BB Breda

28 juni van 19.30-21.30 uur in Drachten
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4 
9202 PD Drachten