• 21-08-2017
  Lerarentekort vraagt geld van politiek
  Naar het hele bericht

  “Het noodzakelijk dat er genoeg leraren zijn, daarom moet de politiek investeren in het onderwijs”, zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs. Zij reageert daarmee op de berichtgeving van NOS dat het veel basisscholen in Midden-Nederland met moeite voldoende leraren konden vinden voor de start...

 • 16-08-2017
  'Overheid heeft voorbeeldfunctie en moet banenafspraak nakomen'
  Naar het hele bericht

  De overheid heeft een voorbeeldfunctie en moet de banenafspraak nakomen. Dat schrijft het CNV vandaag in een ingezonden brief in dagblad Trouw. Eerder spraken overheid en bedrijfsleven af om 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers bij de overheid lijken nu van die...

 • 10-08-2017
  Onderwijsinspectie wijzigt toezicht ingrijpend
  Naar het hele bericht

  De Onderwijsinspectie wijzigt vanaf deze maand ingrijpend haar toezicht. Er zijn nieuwe onderzoekskaders opgesteld. Deze bevatten zowel de nieuwe waarderingskaders, als een beschrijving van de veranderde werkwijze. In beide onderdelen heeft de inspectie haar nieuwe, meer stimulerende rol...

 • 25-07-2017
  Speciaal vmbo wil meer ruimte geven aan jongenstalent
  Naar het hele bericht

  Het gaat niet zo goed met jongens in het onderwijs. Ze halen slechtere resultaten, blijven vaker zitten en stoppen eerder dan meisjes. Onderwijskundigen en -vernieuwers pleiten voor een speciale didactiek en zelfs gescheiden klassen. In Amsterdam staat een ‘jongens-vmbo’ op het punt van starten.

  Kim...

 • 19-07-2017
  Zomerscholen gestart
  Naar het hele bericht

  Ruim honderd scholen geven leerlingen de kans om een zogenaamde zomerschool te bezoeken en daarmee alsnog over te gaan naar het volgende schooljaar. In totaal krijgen ruim 4.000 leerlingen deze zomer een of twee weken extra les. Het gaat daarbij om scholieren die een onvoldoende hebben voor één of...

 • 18-07-2017
  Zet een rem op stijging van AOW-leeftijd
  Naar het hele bericht

  “Het CNV vindt dat de pensioenleeftijd te snel stijgt waardoor veel werknemers de pensioendatum niet halen. Het is goed dat werkgevers dat nu ook  inzien’, aldus Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, in reactie op de oproep van werkgevers in het Financieel Dagblad de verhoging van de...

 • 14-07-2017
  Schoolleiders: geen begrip voor uitspraak klassenfoto
  Naar het hele bericht

  Schoolleiders hebben geen begrip voor ouders die een rechtszaak aanspanden vanwege het ontbreken van hun kinderen op een klassenfoto. Dat blijkt uit een flitspeiling van CNV Schoolleiders onder de achterban. ‘Van de zotte’, ‘Te gek voor woorden’, ‘Door de uitspraak is het einde zoek, ouders kunnen...

 • 13-07-2017
  Nieuwe acties primair onderwijs in voorbereiding
  Naar het hele bericht

  Het is (bijna) vakantie. Maar de noodzaak om te investeren in een eerlijk salaris en minder werkdruk gaat niet met vakantie. #POfront bereidt nieuwe acties voor. Houd in de zomer www.samenvoorgoedonderwijs.nl en de Facebookpagina van CNV Onderwijs in de gaten.

  Foto: Annelie Pijnenburg

 • 12-07-2017
  Ouders wil is wet
  Naar het hele bericht

  ‘Ik zie wel dat steeds meer ouders vinden dat als zij iets willen, het ook zo moet gebeuren. En dat als dat problemen oplevert, de school die problemen maar moet oplossen’, zegt Rijk van Ommeren van CNV Schoolleiders. Hij zegt dit in een reactie op de uitspraak van de kantonrechter dat de Maria...

 • 12-07-2017
  Onderwijslonen primair onderwijs fors lager in vergelijking met marktsector
  Naar het hele bericht

  Het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt 14 procent onder dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Ook schoolleiders in het primair onderwijs verdienen minder (12 procent) dan vergelijkbare werknemers in de marksector. Deze verschillen zijn sinds 2006 vrijwel...

 • 11-07-2017
  Wil jij de pensioenbelangen behartigen van 3 mln. Nederlanders?
  Naar het hele bericht

  Drie miljoen werknemers en gepensioneerden in de (semi-) overheid en het onderwijs bouwen pensioenrechten op of ontvangen pensioen via het pensioenfonds ABP. Omdat het om grote belangen gaat, bestaat er een Verantwoordingsorgaan dat het ABP bestuur adviseert over beleid. Ook beoordeelt het...

 • 07-07-2017
  Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling
  Naar het hele bericht

  Gisteren hebben overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van...

 • 07-07-2017
  Leraren en schoolleiders gaan curriculum ontwikkelen
  Naar het hele bericht

  Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wat vaardigheden van leerlingen moeten zijn. Belangrijk daarbij is dat er meer samenhang komt tussen de verschillende leergebieden. Eind 2018 presenteren de lerarenteams hun resultaten, die de basis leggen voor...

 • 07-07-2017
  Pabostudenten tevreden over opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding
  Naar het hele bericht

  Pabostudenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. Beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Het aandeel instromende pabostudenten met een niet-westerse achtergrond loopt terug. Dit blijkt uit de eerste Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding van het...

 • 07-07-2017
  Werkdruk als thema voor de medezeggenschapsraad
  Naar het hele bericht

  Werkdruk is een actueel thema, het komt overal in het nieuws, maar op scholen hoeft men het nieuws niet te lezen om te weten dat de werkdruk inderdaad hoog is. Wat kan de medezeggenschapsraad hier nu mee? In elk geval is er het terugkerend taakbeleid, wat natuurlijk meteen invloed heeft op de...

 • 07-07-2017
  Veiligheid en aansprakelijkheid
  Naar het hele bericht

  Heeft jouw school de aspecten rond veiligheid, gezondheid en welzijn op orde? Nog belangrijker: is het een vanzelfsprekendheid bij de mensen in school om erop te letten? Onlangs zag je hoe diep het kan ingrijpen bij de rechtszaak over de aansprakelijkheid bij het schoolzwemmen. Veiligheid en...

 • 07-07-2017
  Hulp nodig bij het opstellen van het professioneel statuut?
  Naar het hele bericht

  Binnenkort worden scholen verplicht om een professioneel statuut op te stellen. Een professioneel statuut regelt de zeggenschap van de leraar over het ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig beleid en het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Volgens de wet moet de...

 • 06-07-2017
  Nieuwe regels voor jouw gezondheid!
  Naar het hele bericht

  Werken in het onderwijs betekent in te veel gevallen werkdruk, voortdurend reorganiseren en agressie in de beroepsuitoefening. Daarom is de nieuwe Arbowet voor jou en je collega’s extra belangrijk. CNV zet de hoofdpunten op een rij.

  De Arbowet is er om werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het...

 • 04-07-2017
  Salaris en werkdruk blijft onbesproken
  Naar het hele bericht

  De Tweede Kamer stemt niet in met de motie van Westerveld (GroenLinks), Van Raan (PvdD), Kwint (SP), Van Brenk (50Plus) en Kuzu (Denk) om in de begroting van 2018 ruimte te maken voor meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. ‘Ongelooflijk dat de politiek niet luistert naar dit...

 • 03-07-2017
  Strafzaak verdronken Syrisch meisje ‘wake up call scholen’
  Naar het hele bericht

  De dood van de 9-jarige Syrische Salam in 2015 was een schok en groot
  verdriet voor alle betrokkenen. Leerkrachten en badmeesters werden op het
  strafrechtelijke matje geroepen: op 22 juni werden de leerkrachten vrijgesproken,
  de badmeesters veroordeeld. Een zucht van verlichting ging door de hele...