• 22-06-2017
  Kleine wijziging in tekst cao primair onderwijs
  Naar het hele bericht

  De CAO PO 2016-2017 is op één punt gewijzigd. In de nieuwe versie is de benoemingsvolgorde van Bijlage IE in overeenstemming gebracht met de bedoeling van cao-partijen. Dat wil zeggen dat medewerkers met een tijdelijk contract voor een tijdelijke vacature of een vervanging, in de benoemingsvolgorde...

 • 22-06-2017
  Opgelucht over vrijspraak
  Naar het hele bericht

  ‘We zijn opgelucht dat de betreffende leraren zijn vrijgesproken’ zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, in een eerste reactie op de uitspraak van de rechter vandaag. De rechter acht de leerkrachten die aanwezig waren tijdens de zwemles waarbij een Syrisch meisje verdronk, niet schuldig....

 • 22-06-2017
  PO-Front: "Tjeenk Willink en onderhandelaars, kom kennis nemen van wat leeft in het onderwijs"
  Naar het hele bericht

  Het PO-Front nodigt informateur Herman Tjeenk Willink en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nogmaals uit om komende dinsdag de manifestatie voor meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs bij te wonen op het Haagse Malieveld. Ondanks breed maatschappelijk draagvlak...

 • 22-06-2017
  HBO’ers trots op instelling
  Naar het hele bericht

  Een meerderheid van de docenten en onderwijsondersteuners op het HBO is trots op de eigen hogeschool. Dat is één van de uitkomsten van de enquête die CNV Onderwijs onlangs hield onder haar HBO-leden. Ruim 80 procent van de geënquêteerden geeft aan plezier te hebben in het werk. 58 procent is...

 • 21-06-2017
  Nieuwe vacatures bij Onderwijscoöperatie
  Naar het hele bericht

  Bij de Onderwijscoöperatie, waar CNV Onderwijs deel van uitmaakt, zijn twee nieuwe vacatures beschikbaar.

  Zo wordt er gezocht naar een voorzitter van de Onderwijscoöperatie. Een leraar die zijn sporen heeft verdiend in de onderwijswereld en die naast zijn werk in de klas, een boegbeeld van de...

 • 21-06-2017
  Leraren en schoolleiders bezorgd over zwembadzaak
  Naar het hele bericht

  Leraren en schoolleiders maken zich grote zorgen over het feit dat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd voor een ongeval met een leerling tijdens een schoolactiviteit. 85% zegt zich ‘heel veel zorgen’ of ‘redelijk veel zorgen’ te maken. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van EenVandaag en...

 • 20-06-2017
  Ook medische richtlijnen voor mbo beschikbaar
  Naar het hele bericht

  Nadat eerder op deze website al tips en regels werden gepubliceerd over medisch handelen in het voortgezet onderwijs, is er nu een soortgelijke notitie beschikbaar voor het mbo. Onder welke voorwaarden mogen docenten eigenlijk medicijnen verstrekken? Hoe vrijwillig is de keuze? Wat zijn eventuele...

 • 20-06-2017
  POfront stelt politieke partijen ultimatum
  Naar het hele bericht

  In een brief aan alle partijen in de Tweede Kamer stellen de organisaties die samenwerken in het POfront de politiek een duidelijk ultimatum: vóór 23 juni 10.00 uur de schriftelijke garantie dat er de komende periode extra geld gaat naar het primair onderwijs. Zodat de salarissen kunnen worden...

 • 19-06-2017
  Stand van zaken financiering GVO-HVO en plannen voor nieuwe cao
  Naar het hele bericht

  In een gezamenlijke nieuwsbrief van werkgevers en bonden is de stand van zaken terug te lezen van de financiering van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO-HVO) en de plannen voor een nieuwe cao. 

 • 19-06-2017
  Tips en regels over medisch handelen in het voortgezet onderwijs
  Naar het hele bericht

  Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat leerlingen zoveel als mogelijk aan het reguliere onderwijs deelnemen op de school van hun keuze. Dat betekent dat scholen ook te maken krijgen met de medische zorgvraag van leerlingen. Onderwijswerkgevers moeten daarom nadenken over medicijnverstrekking...

 • 19-06-2017
  Uitwerking inkomensmaatregelen cao GAO
  Naar het hele bericht

  Klik hier voor de uitwerking van de inkomensmaatregelen uit het onderhandelingsresultaat over de cao Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO).

  De overige afspraken uit het onderhandelingsresultaat worden nog verwerkt in de cao GAO. Daarna wordt de definitieve tekst gepubliceerd op de...

 • 19-06-2017
  Mogen studiedagen en professionaliseringsuren gebruikt worden voor een ontwikkeltraject van de stichting?
  Naar het hele bericht

  Een casus uit de praktijk:

  “Mijn werkgever wil een ontwikkeltraject voor het personeel invoeren om zo een kwaliteitsslag en professionaliseringsslag te gaan maken. Welke rol heb ik hierin als PMR-lid?
  Met name de invoering van een aantal studiedagen in het al lopende schooljaar baart me zorgen,...

 • 19-06-2017
  Samen voor goed onderwijs!
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs komt in actie voor goed onderwijs, voor nu en de toekomst. Samen met #POinactie, de andere bonden en de PO-Raad laat CNV Onderwijs een duidelijke boodschap horen aan het nieuwe kabinet: ‘Investeer in het basisonderwijs’.  Het POfront pleit voor minder werkdruk en meer salaris.

  Dat is...

 • 19-06-2017
  Wat is de rol van de MR bij sollicitaties op school?
  Naar het hele bericht

  De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) heeft instemmingsrecht op het aanstellings- en ontslagbeleid (WMS 12.1.o). Dat gaat dus om algemene afspraken over procedures en criteria die bij aanstelling en ontslag gehanteerd worden, zoals bijvoorbeeld ook afspraken over...

 • 13-06-2017
  Online video als manifest voor beter imago mbo-student
  Naar het hele bericht

  Het mbo kampt regelmatig met een negatief imago. Ook studenten hebben hier geregeld last van. Onder meer bij het vinden van stages maar ook in hun directe omgeving. Geheel ten onrechte, aldus mbo-leermiddelenleverancier Studers.

  Studers wil juist de mbo-student in haar kracht zetten en de waarde van...

 • 13-06-2017
  Prikactie is geen staking
  Naar het hele bericht

  Na het aankondigen van de prikactie op 27 juni is, met name in de media en bij besturen, het beeld ontstaan dat er die dag gestaakt gaat worden. Dat is niet zo. CNV Onderwijs en de andere bonden roepen hun achterban niet op om op 27 juni het werk te onderbreken. Het gaat om een andere invulling van...

 • 07-06-2017
  Teken petitie POfront
  Naar het hele bericht

  Eerlijk loon en minder werkdruk, dat is de inzet van het POfront waar CNV Onderwijs deel van uitmaakt, samen met #POinactie, de andere bonden en de werkgevers in het basisonderwijs. We roepen iedereen op om samen in actie te komen voor goed onderwijs en de petitie te ondertekenen.

  ‘Het groeiende...

 • 07-06-2017
  Eerst diploma, dan werk
  Naar het hele bericht

  ‘Het is fantastisch als pabostudenten werkgaranties krijgen, maar laat ze wel eerst rustig hun diploma halen’, zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs. Door het groeiende lerarentekort krijgen derde en vierdejaars pabostudenten al betaalde banen aangeboden. Schueler: ‘Maar het leraarschap is...

 • 06-06-2017
  Nieuwe cao Onderwijsadviesbureau Twente (ObT) beschikbaar
  Naar het hele bericht

  De nieuwe cao voor het Onderwijsadviesbureau Twente is nu digitaal beschikbaar. De afspraken hebben een looptijd van twee jaar. Naast een loonsverhoging van 1,5% (2017) en 1% (2018), gaat het vooral om tekstuele wijzigingen.

 • 06-06-2017
  Oproep aan correctoren voortgezet onderwijs: vul enquête vakverenigingen in!
  Naar het hele bericht

  Ook dit jaar organiseren de vakverenigingen in het voortgezet onderwijs een enquête over de tijd die gemoeid gaat met het nakijken van de examens en de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurt. Er is een enquête voor de eerste correctie en voor de tweede correctie. Omdat er ook vragen zijn over hoe de...