• 23-03-2017
  Werkdrukverlichting en meer handen in de klas
  Naar het hele bericht

  Werkdrukverlichting in het onderwijs moet het komende jaar absolute prioriteit krijgen van de vakbond. Daarnaast moeten er onderwijsondersteuners komen op elke school en is het belangrijk dat er geld gereserveerd wordt zodat leraren en onderwijsondersteuners zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit...

 • 21-03-2017
  Groen onderwijsinstellingen Aeres en Wellant willen fuseren
  Naar het hele bericht

  Aeres en AOC Wellantcollege, instellingen voor groen onderwijs, hebben aangekondigd te onderzoeken of een besturenfusie op 1 januari 2018 tot de mogelijkheden behoort. AOC Groenhorst en de Aeres Hogeschool Vilentum maken onderdeel uit van Aeres. Als de fusie doorgaat gaat het nieuwe bestuur...

 • 20-03-2017
  Principeakkoord: verlenging cao-hbo met een jaar
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijs en andere vakbonden en de Vereniging Hogescholen hebben een concept-principeakkoord bereikt over aanpassing van de cao-hbo. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over looptijd, salarisontwikkeling, sociale zekerheid en bovenwettelijke werkloosheidsregeling (BWRHBO) en een aantal...

 • 17-03-2017
  Onderzoek toont aan dat zomerschool werkt
  Naar het hele bericht

  Onderzoek laat wederom zien dat zomerscholen effect hebben: 87%  van de leerlingen ging na deelname toch nog over. Het instituut TIER, van de Universiteit Maastricht, onderzocht vorig jaar het effect van de lente- en zomerscholen. Uit het onderzoek kwam een direct verband naar voren tussen...

 • 14-03-2017
  Meld je aan als spreker voor het Lerarencongres 2017
  Naar het hele bericht

  Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie (waar CNV Onderwijs onderdeel van is) het Lerarencongres bij ROC Midden Nederland in Amersfoort. Twee dagen vol inspirerende workshops en activiteiten.

  Geef jij (of geeft iemand die je kent) workshops waar je collega’s het een week...

 • 14-03-2017
  Wie is volgens jou de Leraar van het Jaar?
  Naar het hele bericht

  De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, waar ook CNV Onderwijs deel van uitmaakt. Jaarlijks kunnen leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren hun favoriete leraar opgeven. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van...

 • 14-03-2017
  Schaal LB voor alle leerkrachten primair onderwijs
  Naar het hele bericht

  Schaal LB voor alle leerkrachten in het primair onderwijs. Dat wil CNV Onderwijs. Al in 2001 ging de vakbond met die boodschap de barricaden op richting politiek, maar toen was de leuze nog: schaal 10 voor het basisonderwijs. Met de functiemix is een deel van de leerkrachten in schaal LB...

 • 09-03-2017
  ‘Verkiezingsprogramma’s opsteker voor onderwijs’
  Naar het hele bericht

  ‘Alle lijsttrekkers spreken waardering uit voor onderwijspersoneel. Ik ervaar dat als een enorme erkenning en opsteker voor iedereen die werkt in het onderwijs’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs.’ Zij zegt dit in reactie op de interviews met lijsttrekkers in het Schooljournaal.

  Loek...

 • 08-03-2017
  Jan de Vries nieuwe voorzitter CNV Connectief
  Naar het hele bericht

  ‘De medewerkers in de zorg, het onderwijs, de overheid en andere publieke diensten verdienen onze waardering en vertrouwen. Ik wil mij daarom graag met hart en ziel voor hen inzetten.’  Lovende en inspirerende woorden van Jan de Vries, de nieuwe voorzitter van CNV Connectief. Volgens het voormalig...

 • 07-03-2017
  Goed idee voor het lerarentekort in jouw regio? Vraag een tegemoetkoming aan!
  Naar het hele bericht

  Heb je een goed idee om het aantal toekomstige leerkrachten te vergroten of hun kwaliteit te verbeteren? Of wil je de organisatie van de aanpak van het groeiend lerarentekort veranderen en bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen werven? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor een financiële steun in de...

 • 07-03-2017
  Cao Dyade 2017 definitief
  Naar het hele bericht

  Op maandag 6 maart is de cao Dyade 2017 (Onderwijsdienstverlening) ondertekend. Daarmee is definitief een einde gekomen aan de cao-loze periode bij Dyade. De vorige cao liep in 2012 af. De tekst van de cao Dyade 2017 vind je hier. Werkgever en bonden zijn al begonnen aan het overleg over de cao na...

 • 07-03-2017
  ‘Blij met aandacht voor salarissen leraren’
  Naar het hele bericht

  ‘We zijn blij met de aandacht voor de salarissen van leraren in het basisonderwijs. Een goede ontwikkeling, die zeker onze aandacht krijgt en verdient!’ zegt Loek Schueler over het initiatief PO in actie op Facebook. Inzet van de actie: hogere salarissen in het primair onderwijs en kleinere klassen....

 • 03-03-2017
  Subsidie korte opleidingen vmbo-leraren 2017
  Naar het hele bericht

  In het vmbo zijn sinds begin van dit schooljaar beroepsgerichte profielen in de bovenbouw ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de vakinhoud is aangepast en een deel van de bevoegde leraren bijgeschoold moet worden. Ook zijn er onbevoegde leraren werkzaam in de beroepsgerichte vakken of leraren met...

 • 27-02-2017
  CNV Onderwijs betreurt uitstel aanpak lerarentekort
  Naar het hele bericht

  CNV Onderwijsvoorzitter Loek Schueler vindt het jammer dat geen haast wordt gemaakt met het terugdringen van het lerarentekort. Dat zegt ze naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, waarin ze aangeven hoe ze uitvoering willen geven aan de...

 • 27-02-2017
  Meer tijd voor leraar door beperking lestijd
  Naar het hele bericht

  ‘We juichen het voorstel van de Kamerleden van D66 en PvdA, Van Meenen en Ypma, toe, om het aantal uren dat docenten lesgeven te beperken tot twintig uur in het voortgezet onderwijs en acht dagdelen in het primair onderwijs’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs. Ze doelt op de brief met...

 • 24-02-2017
  Zorgen om bezuinigingen onderwijsachterstandenbeleid
  Naar het hele bericht

  De bezuinigingen op voorschoolse opvang leiden tot grote zorgen bij gemeenten, onderwijsinstellingen en ouders. De komende jaren wordt er minder geld besteed aan het onderwijs aan peuters die risico lopen op een leerachterstand. Verschillende organisaties hebben daarom nu een brandbrief aan...

 • 23-02-2017
  Onderwijsraad: vluchtelingenonderwijs kan beter
  Naar het hele bericht

  Meer aandacht voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid én goede basisvoorzieningen die kunnen worden opgeschaald bij een piek in de instroom. Daar pleit de Onderwijsraad voor in het vandaag gepubliceerde advies Vluchtelingen en onderwijs. Ondanks aangebrachte verbeteringen in de...

 • 21-02-2017
  Eerste Kamer stemt in met Lerarenregister
  Naar het hele bericht

  Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Beroep Leraar. Daarmee is ook het lerarenregister een feit, dat zich richt op de ontwikkeling van een professionele beroepsgroep.

  Vorige week spraken Eerste Kamerleden af met staatssecretaris Sander Dekker dat hij een jaar meer voorbereidingstijd...

 • 20-02-2017
  Wat willen de verschillende politieke partijen met het onderwijs?
  Naar het hele bericht

  Wat willen de politieke partijen met onderwijs? CNV Onderwijs checkte de verkiezingsprogramma’s en verwerkte de verschillende plannen in dit schema

 • 20-02-2017
  CNV Onderwijs: vervallen vmbo-diploma onwenselijk
  Naar het hele bericht

  In de overgang van het vmbo naar het mbo vallen jaarlijks 8.000 leerlingen uit. CNV Onderwijs vindt het positief als het makkelijker wordt voor leerlingen om deze overstap te maken. Dit voorstel komt uit de verkenning Sterk beroepsonderwijs die minister Bussemaker van Onderwijs vandaag presenteert....