20-04-2017

Blij met OESO-resultaten, maar niet achterover leunen

CNV Onderwijs is blij met de topprioriteiten die staan aangegeven in het vandaag door de OESO gepresenteerde Skills Strategy Diagnostic report: Netherlands. Internationaal gezien doet Nederland het goed, zowel economisch als in het onderwijs. Zo concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Maar dat betekent niet dat Nederland achterover kan leunen.

Blijvend leren en ontwikkelen is een topprioriteit voor zowel het onderwijs zelf als in het aanbod van postinitieel onderwijs. Extra aandacht moet daarbij zijn voor kwetsbare groepen en studerenden en werkenden met een migratieachtergrond. Ontwikkeling van skills is bij deze groep niet vanzelfsprekend.

De OESO wil daarnaast dat medewerkers in Nederland in grote en kleine bedrijven hun talenten, kennis en vaardigheden volop kunnen benutten. En wil het blijvend leren voor volwassenen bevorderen zodat zij zich kunnen aanpassen aan veranderingen en nieuwe kansen grijpen wanneer die zich voordoen.

CNV Onderwijs onderschrijft de conclusie van de OESO dat voorwaarden als tijd, geld en ondersteuning door het management bij het leren op de werkplek in orde moeten zijn. Verder is CNV Onderwijs positief over het opstellen en uitvoeren van een nationaal skills-actieprogramma, met alle betrokken partijen. CNV Onderwijs draagt hier graag aan bij.