30-06-2017

Cao primair onderwijs opgezegd

CNV Onderwijs en de overige vakbonden hebben de lopende cao voor het primair onderwijs opgezegd. Met deze formele handeling richting de PO-Raad wordt voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk.

In de huidige cao voor het primair onderwijs – die van kracht blijft tot en met 30 september van dit jaar – is bepaald dat de overeenkomst drie maanden voor het verstrijken van de looptijd moet worden opgezegd om verlenging te voorkomen. CNV Onderwijs, AOb, AVS, FNV Overheid en FvOv namen geen risico en stuurden hun opzegging 28 juni al naar de werkgeversorganisatie. De PO-Raad bevestigde de brief met een eigen opzegging. De in de cao gemaakte afspraken werken nog twee jaar door.

De opzegging is noodzakelijk om de risico’s van een mogelijk stakingsverbod in het primair onderwijs in te perken: bij een lopende cao is het immers lastig om te claimen dat er een loonconflict is.

Verenigd in het PO-Front voeren werkgevers en werknemers actie tegen de hoge werkdruk en de salarisachterstand in het primair onderwijs ten aanzien van andere sectoren. Er wordt een forse investering geëist van een volgend kabinet om te voorkomen dat door het lerarentekort de komende jaren de kwaliteit van het primair onderwijs verder onder druk komt te staan.

Komt een nieuwe regering niet tot een akkoord waarin serieuze stappen worden gezet, dan worden de acties in het primair onderwijs scherper en zijn stakingen niet uitgesloten.​