06-04-2017

Geef jouw mening over invoering cao-po

Om een goede evaluatie van de cao voor het primair onderwijs te kunnen maken, hebben we jouw input nodig.  We zouden het daarom heel fijn vinden als je voor 24 april een vragenlijst invult.

In de laatste cao’s voor het primair onderwijs is afgesproken dat een aantal nieuw afspraken worden geëvalueerd. Daarbij gaat het om de invoering van de 40-urige werkweek, het werken met het basis- of overlegmodel en de afspraken over vervanging. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Anderson Elffers Felix (AEF).

In februari ontvingen alle schoolbesturen van AEF een vragenlijst. Uiteindelijk hebben bijna 400 schoolbesturen deze vragenlijst beantwoord. De schoolbesturen vertegenwoordigen ongeveer 2400 scholen. De schoolleiders van de besturen die aan de eerste ronde meededen, hebben inmiddels een uitgebreide vragenlijst van AEF ontvangen. Het is de bedoeling dat de schoolleiders deze vragenlijst doorgeven aan het personeel. Voor schoolleiders is een eigen vragenlijst gemaakt. Ook schoolbesturen wordt gevraagd een aantal nieuwe vragen te beantwoorden.

Om een goed inzicht te krijgen in hoe de cao-afspraken worden uitgevoerd is het van belang dat zoveel mogelijk personeelsleden en schoolleiders de vragenlijst invullen. Informeer daarom bij uw directeur of hij/zij de vragenlijst van AEF heeft ontvangen. Wijs ook uw collega’s op de vragenlijst en zorg dat zij de vragen ook beantwoorden. De vragen moeten voor 24 april beantwoord zijn.