29-03-2017

Manifest #POinactie ondertekend

‘Meer loon en minder werkdruk. Met deze handtekeningen bundelen we onze krachten en laten we een duidelijke boodschap horen aan het nieuwe kabinet: investeer in het basisonderwijs’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs. Zij zette samen met de andere bonden en de PO-Raad haar handtekening onder het manifest van #POinactie.

De twee initiatiefnemers van #POinactie, Jan van de Ven en Thijs Roovers, kregen in een paar weken tijd ruim 30.000 likes voor hun Facebook-initiatief. Schueler: ‘Dat is natuurlijk een geweldig bereik en wederom een bevestiging dat de punten waar wij ons al jaren voor inzetten ook echt belangrijk worden gevonden. CNV Onderwijs pleit voor meer handen in de klas, om de werkdruk te verlichten. Uit elke enquête die wij onder onze 53.000 leden houden, staat te hoge werkdruk met stip op één. Onze leden merken niets van de toezegging van het –demissionair- kabinet om te investeren in meer onderwijsassistenten en conciërges. Daarnaast vinden wij ook dat de lonen eerlijker moeten. Te beginnen met afschaffing van de laagste schaal in het primair onderwijs.’

In de cao-afspraken is -na een nullijn van zes jaar- de afgelopen twee jaar een loonstijging van ruim 5% geregeld door bonden en werkgevers, Schueler: ‘En nu de economie weer aantrekt moet het nieuwe kabinet echt ruimte maken voor een fikse loonsverhoging in het primair onderwijs. Dat is belangrijk voor de leraren van nu, maar ook voor de toekomst van het onderwijs. Want over een paar jaar zitten we met een enorm lerarentekort. Minder werkdruk en een beter loon moeten ervoor zorgen dat meer mensen ervoor kiezen om in het basisonderwijs te gaan werken.’  

Volgens Schueler is het te vroeg om te praten over stakingen. ‘We willen nu eerst kijken of het nieuwe kabinet op onze eisen ingaat. Maar wordt er niet meer geld vrijgemaakt voor vermindering van werkdruk en verhoging van salaris, dan gaan we zeker de actiebereidheid peilen onder onze leden. Er moet nu echt wat veranderen.’


Laatste nieuws

Trek portemonnee voor primair onderwijs!
'Wij zijn nu aan de beurt!' 'Wat maakt onze baan minder waard dan die van een docent voortgezet onderwijs?' 'Jullie zijn een one issuegroep, vooruit two issuegroep, wij als vakbond hebben tig issues.' Uitspraken uit een dialoog tussen de initiatiefnemers van facebookgroep PO in Actie en voorzitter en cao-onderhandelaars van CNV Onderwijs. Alle gesprekspartners zijn het eens: kabinet-in-wording, trek de portemonnee voor het primair onderwijs! Lees hier het hele artikel.

6 april 2017:
Geef jouw mening over invoering cao-po lees verder 

4 april 2017:
Extra handen in de klas nodig om voldoende ondersteuning te kunnen bieden. Lees meer


4 april 2017:
Steun van schoolbesturen, woorden of ook daden? Lees meer


Lees meer:
- Schaal LB voor alle leerkrachten primair onderwijs
- ‘Blij met aandacht voor salarissen leraren’

Klik hier voor meer informatie over de cao primair onderwijs.