10-08-2017

Onderwijsinspectie wijzigt toezicht ingrijpend

De Onderwijsinspectie wijzigt vanaf deze maand ingrijpend haar toezicht. Er zijn nieuwe onderzoekskaders opgesteld. Deze bevatten zowel de nieuwe waarderingskaders, als een beschrijving van de veranderde werkwijze. In beide onderdelen heeft de inspectie haar nieuwe, meer stimulerende rol vormgegeven.

Waarderingskader
In de nieuwe waarderingskaders maakt de Onderwijsinspectie onderscheid tussen de beoordeling van de wettelijke vereisten, en de doelen die een school zichzelf heeft gesteld. Dit onderscheid in het waarderingskader heeft ook geleid tot wijziging van de beoordeling. Zo kan de inspectie bij een school die voldoet aan de wettelijke vereisten én goed bezig is met de eigen doelen, de waardering 'goed' geven.  Gebrekkige realisatie van de eigen doelen leidt niet tot een ‘onvoldoende’, maar tot het oordeel ‘kan beter’. Door de school of het bestuur een spiegel voor te houden, hoopt de inspectie onderwijsinstellingen te stimuleren om op eigen wijze doelgericht te verbeteren.

Werkwijze
Een belangrijke wijziging in de waarderingskaders is de nadruk op het presteren van het bestuur. In het vierjaarlijks onderzoek is de centrale vraag: zorgt het bestuur voor onderwijs van kwaliteit en voert het bestuur deugdelijk financieel beheer? Het bestuur wordt beoordeeld met behulp van de volgende vragen:
•    Heeft het bestuur zicht op kwaliteit van het onderwijs?
•    Stuurt het bestuur op verbetering daarvan?
•    Is het bestuur financieel gezond?

Met het onderzoek op de school zoekt de inspectie naar antwoord op de vragen:
•    Leren leerlingen genoeg?
•    Krijgen ze goed les?
•    Is er een veilige omgeving?

Het onderzoek op een school start vanaf 2017 met het verzoek van de Onderwijsinspectie aan het team om de eigen visie, ambities, doelen en beoogde/behaalde resultaten te presenteren aan de inspectie. Dit is een verzoek, geen verplichting. 

Lees meer over het vernieuwde toezicht van de Onderwijsinspectie. Hier staan ook de nieuwe onderzoekskaders per sector.

In september organiseren CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders verschillende bijeenkomsten over het nieuwe onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. Kijk voor meer informatie in de agenda.