04-04-2017

Steun van schoolbesturen, woorden of ook daden?

Het draagvlak voor de doelen van het manifest van #POinactie wordt steeds groter. Na vakbonden en werkgevers melden ook steeds meer individuele schoolbesturen de actiedoelen van harte te ondersteunen. Dat is goed, maar CNV Onderwijs wil geen woorden maar daden. Een van de speerpunten in het manifest is een eerlijk en rechtvaardig salaris in het PO dat vergelijkbaar is met het VO, en daarmee de afschaffing van de lagere LA schaal in het basisonderwijs. In de huidige cao staat dat minimaal 40 % van de lesgevende functies in het basisonderwijs een LB-functie moet zijn. Landelijk blijkt dat nog maar 24 % te zijn. CNV Onderwijs zal daarom nagaan of schoolbesturen die zich nu solidair verklaren met het manifest dat ook in daden hebben omgezet. Als die schoolbesturen het minimum van 40 % LB-functies nog niet gehaald hebben, zal CNV Onderwijs duidelijk maken dat alleen het sturen van een brief niet voldoende is om de actiedoelen te steunen. Steun aan de actie betekent ook minimaal 40 % LB-functies in de formatie voor het schooljaar 2017-2018.