15-07-2016

Tekst CAO MBO 2016-2017 gereed

De nieuwe CAO MBO is gereed. Nadat de achterban van CNV Onderwijs en de andere cao-partijen had ingestemd met het cao-akkoord is hard gewerkt aan de nieuwe cao-tekst.

Deze is nu digitaal beschikbaar en zal na de zomervakantie ook nog als cao-boekje verschijnen. Dit cao-boekje kan desgewenst worden verstrekt door de werkgever.

In deze nieuwe cao zijn alle afspraken uit het cao-akkoord verwerkt. Hierin zijn dus onder andere de afspraken opgenomen over de salarisverhoging, de reparatie van de WW, de nieuwe bovenwettelijke werkloosheidsregeling mét overgangsregeling, de ketenbepaling, het overleg met de vakbonden en de participatiebanen.

Klik hier voor de cao (PDF)