19-06-2017

Tips en regels over medisch handelen in het voortgezet onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat leerlingen zoveel als mogelijk aan het reguliere onderwijs deelnemen op de school van hun keuze. Dat betekent dat scholen ook te maken krijgen met de medische zorgvraag van leerlingen. Onderwijswerkgevers moeten daarom nadenken over medicijnverstrekking en medisch handelen. Wat mogen we, wat moeten we, wat kunnen we en wat wil de school qua extra medische zorg voor z'n rekening nemen?

In dit VO-Signaal (uitgave van Voion, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds in het voortgezet onderwijs, waar ook CNV Onderwijs deel van uitmaakt) worden de verschillende vormen van medisch handelen toegelicht en wordt uitgelegd hoe het met de aansprakelijkheid zit als er iets fout gaat.

Ook biedt dit VO-Signaal betrokkenen binnen scholen handvatten en tips om aan de slag te gaan met het opstellen van beleid rondom dit thema.