19-07-2017

Zomerscholen gestart

Ruim honderd scholen geven leerlingen de kans om een zogenaamde zomerschool te bezoeken en daarmee alsnog over te gaan naar het volgende schooljaar. In totaal krijgen ruim 4.000 leerlingen deze zomer een of twee weken extra les. Het gaat daarbij om scholieren die een onvoldoende hebben voor één of twee vakken. De zomerscholen blijken een goed middel om onnodig zittenblijven tegen te gaan. In 2016 ging 87% van de deelnemende leerlingen alsnog over naar het volgende schooljaar.

Het is het derde jaar dat middelbare scholen landelijk subsidie aan kunnen vragen voor het organiseren van een zomerschool. Na twee succesvolle pilotjaren werd het initiatief van de VO-raad en CNV Onderwijs in 2015 landelijk uitgerold. Vanaf 2016 zijn op verzoek van het onderwijs ook lentescholen in de overheidssubsidie opgenomen, waar dit jaar 10.000 leerlingen aan deelnamen.

Tijdens de zomerschool wordt in kleine groepen een intensief programma gevolgd, afgesloten met een toets. De school bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor het zomerprogramma, stelt de overgangstoets samen en beslist uiteindelijk ook of de leerling doorgaat naar het volgende leerjaar.

Kijk voor meer informatie op www.zomerscholenvo.nl.