Taakbeleid PO

Verberg alles / Toon alles

 • Ik werk normaliter op maandag en dinsdag, moet ik dan terugkomen voor een studiedag op woensdag?

  Hier is vaak nog veel onduidelijkheid over. De regelgeving die hierbij van toepassing is, staat in artikel 2.4 van de CAO-PO. In beginsel hoeven deeltijders niet terug hoeven te komen op een voor hen niet reguliere werkdag behalve als er sprake is van incidentele, onvoorziene werkzaamheden van onderwijskundige of schoolorganisatorische aard. Dit kan een plotseling zieke collega zijn, een inbraak of andere noodsituaties.

  Reguliere werkdagen zijn dagen of dagdelen waarop deeltijders aan het begin van het jaar zijn ingeroosterd. De werkgever dient elk jaar, voorafgaand aan het schooljaar, in overleg met de werknemer vast te stellen welke dagen als reguliere werkdagen worden ingeroosterd. U kunt niet alleen ingeroosterd worden voor lesgebonden taken, maar ook voor niet lesgebonden taken zoals een vergadering of een studiedag. Bij het inroosteren dient de werkgever rekening te houden met de verplichtingen van de werknemer, waaronder zowel verplichtingen bij een andere werkgever als verplichtingen in de privé sfeer.
  Bijvoorbeeld: U hebt een deeltijdbenoeming bij een werkgever en bent voor het komende jaar ingeroosterd om les te geven op woensdag, donderdag en vrijdag. Ook bent u ingeroosterd om elke eerste maandag van de maand van 16:00 tot 18:00 een vergadering bij te wonen. Dit zijn dan allemaal reguliere werkdagen waarbij u dus aanwezig moet zijn.

  Vaak ontstaan er misverstanden, omdat gedacht wordt dat men alleen hoeft te werken op dagen dat men voor de klas staat. Ook als u niet voor de klas staat, kunt u aan het begin van het jaar ingeroosterd worden voor andere taken. Dit zijn ook reguliere werkdagen.

  Voorwaarde is voorts dat de aan u opgedragen werkzaamheden passen binnen het beschik-baarheidschema en binnen uw (norm)jaartaak. Het beschikbaarheidschema ziet er als volgt uit:

  Inzetbaarheid per week:

  Werktijdfactor - max. aantal dagdelen - max. aantal dagen

  Tot en met 0,1 - 2 - 1
  Tot en met 0,2 - 2 - 2
  Tot en met 0,3 - 3 - 3
  Tot en met 0,4 - 4 - 3
  Tot en met 0,5 - 5 - 3
  Tot en met 0,6 - 6 - 4
  Tot en met 0,7 - 7 - 4
  Tot en met 0,8 - 8 - 5
  Tot en met 0,9 - 9 - 5
  > 0,9 - 10 - 5

  Voor de toepassing van het schema wordt de werktijdfactor rekenkundig afgerond op één cijfer achter de komma. (Een werktijdfactor van 0,4499 en kleiner wordt afgerond naar 0,4. Een werktijdfactor van 0,4500 en hoger wordt afgerond naar 0,5 enzovoort.)
  Bijvoorbeeld: Uw werktijdfactor is afgerond 0,6. Dat betekent dat u maximaal 6 dagdelen ingezet kunt worden, verspreid over 4 dagen. U werkt maandag, dinsdag en donderdagochtend. Dit betekent dat u nog voor 1 dagdeel ingezet kunt worden op woensdag, donderdag of vrijdag.

  Ook dient de ingeplande vergadering of studiedag binnen uw (norm)jaartaak te vallen. De normjaartaak voor een fulltimer is 1659 uur en voor deeltijders is de jaartaak naar rato (wtf x 1659). Uw (norm)jaartaak is het aantal uur wat aan u kan worden opgedragen afhankelijk van uw werktijdfactor. Als u door de studiedag of vergadering meer uren maakt dan u op grond van uw (norm)jaartaak kan worden opgedragen, bent u in beginsel niet verplicht te komen, tenzij uw werkgever andere taken schrapt. Uiteraard kunt u in overleg met uw werkgever een regeling treffen waarbij u extra betaald wordt of de uren op een andere dag kunt compenseren, maar dit is niet verplicht.

  Kortom: Studiedagen, vergaderingen of andere activiteiten zijn verplicht als ze voorafgaand aan het schooljaar zijn ingeroosterd, binnen het beschikbaarheidschema vallen en binnen uw (norm)jaartaak vallen.

   

  Categorie: Taakbeleid PO
 • Hoe ziet mijn normjaartaak eruit?

  Op de normjaartaak staan dus alle uren die u in een schooljaar moet maken. Daar zijn enkele vaste waarden voor afgesproken, die worden onderverdeeld volgens het op school geldende taakbeleid. De vaste waarden zijn (voor deeltijders naar rato):
  Totale jaartaak = 1659 uur
  Lesuren = 930 uur (maximaal)
  Deskundigheidsbevordering = 166 uur
  Overige uren = 563 uur

  Categorie: Taakbeleid PO
 • Wat is precies een normjaartaak?

  Omdat in het onderwijs wordt gewerkt met een jaartaak is er in de CAO afgesproken dat de werknemers elk jaar voorafgaand aan het nieuwe schooljaar van de werkgever een normjaartaak krijgen. De normjaartaak is een formulier waarop staat hoeveel uur je in het jaar moet werken en hoe die uren onderverdeeld zijn.

  Categorie: Taakbeleid PO