De cao primair onderwijs

Sinds 1 januari 2014 zijn alle afspraken over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs vastgelegd in één cao. In die cao staan afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder de primaire arbeidsvoorwaarden vallen het salaris, de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en de normjaartaak. Alle andere arbeidsvoorwaarden zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden.  De arbeidsvoorwaarden die van kracht zijn, staan in de verlengde cao primair onderwijs 2013.

Klik hier voor de verlengde cao primair onderwijs 2013 (PDF)

Tegelijkertijd zijn er tussen CNV Onderwijs, de andere bonden en de PO-Raad intensieve gesprekken en onderhandelingen geweest over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een onderhandelaarsakkoord.

Klik hier voor het onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs (PDF)

In dat akkoord zijn afspraken gemaakt over loon, professionalisering, werkdruk, duurzame inzetbaarheid (vervanging bapo) en nog meer onderwerpen. Dat akkoord wordt aan de leden ter  (in)stemming voorgelegd. Leden van CNV Onderwijs van wie bekend is dat zij werken in de sector primair onderwijs krijgen daarvoor een uitnodiging. Ter voorbereiding op die bijeenkomsten is een nieuwsbrief verschenen met vragen en antwoorden naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord.

Klik hier voor de nieuwsbrief met vragen en antwoorden over het onderhandelaarsakkoord (PDF)

Daarnaast wordt op de site nog een aanvullende lijst met vragen en antwoorden bijgehouden, die wordt aangevuld zodra daar aanleiding voor is.

Klik hier voor aanvullende vragen en antwoorden over het onderhandelaarsakkoord (PDF)

Voor vragen of opmerkingen over de cao primair onderwijs, kun je een e-mail sturen naar cao-po@cnvo.nl