Beeldbeschrijving

Kun jij meer verdienen? Check je eigen plan!

  • Functiemix
  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs

Wat is de functiemix?

De functiemix betekent dat er binnen een school functies voor leraren op verschillende niveaus naast elkaar (gaan) bestaan. In het Convenant Leerkracht is afgesproken dat er meer functies voor leraren met een hogere salarisschaal in het Primair en Voortgezet Onderwijs komen. Er is geen sprake van vrijwilligheid, de scholen moeten hieraan voldoen en krijgen structureel extra geld om leraren in hogere functies en salarisschalen te plaatsen.

PO in actie
CNV Onderwijs heeft samen met PO in actie, de andere bonden en de PO-Raad (de werkgeversbond) het manifest ‘Vijf voor twaalf” ondertekend. Het manifest roept op leerkrachten in het primair onderwijs een eerlijk salaris te geven. In de cao PO staan afspraken over de hoeveelheid LB/LC-functies in de formatie. Dat moet minimaal 40/14 % zijn. CNV Onderwijs heeft een functiemixscan waarmee u kunt nagaan of u misschien in aanmerking zou kunnen komen voor een LB/LC-functie. Doe nu de scan om te zien of je in aanmerking komt voor een LB/LC-functie.
 

Kun jij meer verdienen?

Wil jij weten wat jouw kans is om promotie te maken naar een functie met een hogere schaal en tegelijkertijd de kwaliteit van jouw school verbeteren? Volg ons stappenplan:

Stap 1  Doe de functiescan op deze site om te kijken hoeveel kans je maakt op een hogere functie.

Stap 2 Elke school heeft een eigen invoeringsplan functiemix waarin de functies zijn omschreven met de bijbehorende salarisschalen. Dit plan ziet er per school anders uit.

Bekijk het invoeringsplan op jouw school om te zien hoe de functies omschreven zijn en of je binnen de omschrijving van een hogere functie past.

Stap 3 Ben je (toekomstig) lid dan kun je ons bellen voor extra advies: 030 751 1003.

Ons streven is om jou voor de klas carrière te kunnen laten maken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Hoeveel kun jij meer verdienen?

Wanneer je als leraar promotie maakt via de Functiemix ga je meer verdienen. Afhankelijk van je salarisschaal kan het over een periode van vijftien jaar al gauw gaan om enkele tienduizenden euro’s.

Nieuwsgierig hoe groot die salarisverbetering precies is? En hoeveel die bedraagt na 5, 10 of zelfs 25 jaar?

CNV Onderwijs heeft een rekenprogramma gemaakt waarin je precies voor jouw situatie kunt zien hoeveel bruto salaris je meer kunt verdienen over zo’n periode . Om een beeld van het netto voordeel te krijgen – dit is afhankelijk van je eigen fiscale situatie – kun je grofweg uitgaan van 2/3 deel van het bruto bedrag (1/3 deel gaat naar de fiscus).

Klik hier voor het berekenen van jouw bruto salarisvoordeel.

 

Meer informatie per sector