Medezeggenschapsraden

Wat heb je als medezeggenschapsraad aan CNV Onderwijs?

 

Wil je jouw eigen MR-adviseur?

Klik hier!