Beeldbeschrijving

ACTIE PRIMAIR ONDERWIJS:

 • 27 juni manifestatie
 • Malieveld Den Haag
 • Aanbieden petitie

Samen voor goed onderwijs

Het primair onderwijs voert actie. Onder de naam POfront komt CNV Onderwijs samen met andere partijen in het primair onderwijs op voor een beter salaris en minder werkdruk.

Eerlijk salaris, minder werkdruk

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Leraren in het primair onderwijs hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat lager is dan in andere sectoren. Daarbij dreigt er een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs.
CNV Onderwijs pleit daarom voor:

 • Eerlijk salaris: te beginnen met afschaffing van de laagste schaal in het primair onderwijs.
 • Minder werkdruk: meer handen in de klas, om de werkdruk te verlichten.
  Dat is belangrijk voor de leraren van nu, en voor de toekomst van het onderwijs.

Wat kun jij doen?!

 1. Teken de petitie. We vragen iedereen die zich zorgen maakt over het lerarentekort en de gevolgen daarvan onze petitie te steunen. Onderwijspersoneel, ouders en sympathisanten: teken hier de petitie!
 2. Manifestatie 27 juni, kom naar Malieveld, Den Haag! Dinsdagmiddag 27 juni overhandigen wij de petitie aan de politiek. Wij vragen iedere school ten minste twee vertegenwoordigers af te vaardigen, om ons geluid te laten horen. Kom op 27 juni naar de manifestatie op het Malieveld in Den Haag! Geef je op voor de manifestatie.
 3. Doe mee met de prikactie. Wij roepen alle scholen in het primair onderwijs op dinsdag 27 juni het eerste uur de deuren dicht te houden.

Manifestatie 27 juni

Kom naar het Malieveld in Den Haag! Dinsdagmiddag 27 juni overhandigen wij de petitie aan de politiek. Wij roepen alle scholen voor basis- en special onderwijs op om minimaal twee mensen af te vaardigen naar het Malieveld Den Haag. Dat kan met leraren, ondersteunend personeel, ouders, de directie of bestuurders. Zo laten we zien dat deze petitie breed wordt gesteund.

Meld je hier aan!

Wij horen graag of jouw school (de hoofdvestiging) vertegenwoordigd is en met hoeveel mensen.
Wordt er vanuit school een bus geregeld? Geef ook dat aan ons door ivm een parkeerplaats.

Programma manifestatie 27 juni Malieveld Den Haag:

15.00 Inloop met band Copycat
16.00  Opening, spreker, muziek, film
16.30 Overhandiging petitie 
16.45 Afsluiting, uitloop met band Copycat

Meld je aan!

Prikactie

1 uur voor goed onderwijs

Om onze zorgen kracht bij te zetten, roepen wij alle scholen in het primair onderwijs op om dinsdagochtend 27 juni hun deuren een uur later te openen.

Wat kun je als school in dat uur doen? Een paar suggesties, maar wij rekenen op de creativiteit van alle schoolteams in Nederland om er iets moois van te maken:

 • Het personeel kan op school arriveren, de deuren blijven dicht.
 • Leerkrachten gaan met ouders in gesprek op het schoolplein over de actie-eisen.
 • Er is een extra teamvergadering, waar leerkrachten met elkaar spreken over de werkdruk.

Doe mee!

1 uur actie voor goed onderwijs. Zet dinsdag 27 januari een foto van jouw actie op twitter, facebook of instagram met #pofront

Geen opvang van leerlingen

De lessen beginnen een uur later. Tijdens dit uur is het niet de bedoeling dat de school leerlingen opvangt, daartoe heeft het ook geen opvangverplichting. De wet schrijft voor dat er een plicht is als er sprake is van lestaken. Aangezien we juist melden dat er dat eerste uur geen les wordt gegeven, is er ook geen sprake van een lestaak. In die zin kun je het vergelijken met studiedagen. Als die vroeg genoeg van te voren worden aangekondigd bij de ouders en belanghebbenden is er ook geen opvangplicht voor de school. Denk er wel aan om de ouders vroegtijdig te informeren, zodat zij opvang kunnen regelen.

Petitie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat veel lager is dan in andere sectoren. Het aantal burnouts is hoger dan in welke andere sector ook. Dat maakt het werk niet aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen. Dat zie je ook terug in het dalende aantal studenten op de pabo-opleidingen. Wij willen het onderwijs weer aantrekkelijk maken.

Jij kunt ons helpen! Teken de petitie voor goed onderwijs, een eerlijk salaris en minder werkdruk!

Vraag en antwoord

Verberg alles / Toon alles

 • Doel van de acties, waar gaat het om?

  Primair onderwijs biedt kinderen het fundament om in onze samenleving mee te kunnen komen. Kwaliteit van onderwijs bestaat alleen als je genoeg goede leraren hebt. Er dreigt nu echter een ernstig tekort aan leraren. Daarom maakt het POfront zich sterk voor:

  • Een eerlijk salaris
  • Lagere werkdruk
 • Voor wie?

  Leraren in het basisonderwijs en leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs (primair onderwijs).

 • Hoe gaan we dit doel bereiken?

  Het POfront roept de politiek op om te komen met een deltaplan voor kwalitatief goed basisonderwijs. Het deltaplan is een investeringsplan dat direct bij de start van een nieuw kabinet zichtbaar wordt en vier jaar lang wordt volgehouden. Doel van het plan is de kwaliteit van het basisonderwijs. Dit kan alleen door een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Daarmee wordt het beroep weer aantrekkelijk voor studenten en voor leraren die inmiddels buiten het onderwijs een andere baan hebben gevonden.

 • Wie zijn het POfront?

  Het POfront is een brede samenwerking van betrokkenen bij het primair onderwijs. Wij werken samen aan hetzelfde doel: goede kwaliteit van het onderwijs, door meer salaris en minder werkdruk.

  • Leraren (POinactie)
  • Schoolleiders (CNV Schoolleiders en AVS)
  • Werkgeversorganisatie (PO-raad)
  • Werknemersorganisaties (CNV Onderwijs, AOb en FvOv)
 • Hoe komt het dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat?

  Basis- en speciaal onderwijs biedt kinderen het fundament om in onze samenleving mee te kunnen komen. Kwaliteit van onderwijs bestaat alleen als je genoeg goede leraren hebt. Er dreigt nu echter een ernstig tekort.

  De oorzaak is helder: door lage salarissen en hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. De huidige leerkrachten proberen met man en macht goed onderwijs te leveren. Deze situatie is niet langer vol te houden. Het primair onderwijs kent meer werknemers met een burn out dan welke sector ook.

 • Welke acties worden ingezet om het doel te behalen?

  06 juni 2017  Petitie POfront
  Dinsdag 6 juni 2017 is in het tv-programma ‘Jinek’ bekend gemaakt dat er een petitie wordt gestart door het POfront.
  Deze petitie roept de politiek op om te komen met een investeringsplan voor het primair onderwijs (basisonderwijs) dat direct bij de start van een nieuw kabinet van start gaat, voor de duur van vier jaar. Doel van deze investering is goede kwaliteit van basisonderwijs te blijven behouden. Dit kan alleen door te investeren in:
  • Een eerlijk salaris
  • Lagere werkdruk

  De petitie kan alleen digitaal ondertekend worden via www.pofront.nl.

  27 juni 2017 Manifestatie in Den Haag: aanbieden petitie
  Dinsdagmiddag 27 juni wordt de petitie door het POfront aangeboden aan de politiek. Het aanbieden van de petitie gebeurt in Den Haag. Wij vragen van iedere school in het basis- en speciaal onderwijs (primair onderwijs) om minimaal twee mensen af te vaardigen naar Den Haag. Op deze manier laten we zien dat het menens is. De vertegenwoordigers van de scholen moeten zich voor de manifestatie inschrijven via www.pofront.nl.

  27 juni 2017 Acties op scholen (prikacties)
  Wij vragen daarnaast alle basisscholen om op dinsdag 27 juni het eerste uur actie te voeren. Dit betekent dat de basisscholen op deze dag een uur later open gaan. Deze acties heten ook wel prikacties. Op deze manier willen we de gevolgen van het lerarentekort zichtbaar maken. Alle scholen die meedoen zullen de ouders en leerlingen van deze actie op de hoogte stellen. Door het POfront is daarvoor een modelbrief gemaakt die scholen kunnen gebruiken. Die brief is in ieder geval te vinden op www.samenvoorgoedonderwijs.nl.

  Vervolg acties na 27 juni
  Waar nodig zullen er na het manifest, de petitie en de lokale acties op scholen ook verdere acties volgen. CNV Onderwijs houdt haar leden hiervan op de hoogte. De meest actuele informatie is ook te vinden op de speciale actiewebsite van CNV Onderwijs, www.samenvoorgoedonderwijs.nl.

 • 27 juni prikactie: is deze actie een vorm van staking of werkonderbreking?

  Nee, dit is een gezamenlijke actie van werknemers en werkgevers en daarmee GEEN STAKING. De bonden doen dus (nog) geen formele oproep aan de leden om het werk te onderbreken. Het gaat op 27 juni om een andere invulling van één uur lesgeven. Daardoor zal de school op 27 juni één uur later opengaan.
  Hoe dat uur wordt ingevuld is aan het team, de schoolleiding en het bestuur. Het is niet de bedoeling dat teamleden voor de opvang van leerlingen zorgen. Op de website van het POfront (www.pofront.nl) staan suggestie om dat ene uur te vullen.
  Omdat er geen sprake is van een werkonderbreking of staking kan er dus ook geen sprake zijn van inhouding van salaris. Er wordt gewoon gewerkt. Er wordt alleen geen les gegeven.

 • Wat moeten scholen gaan doen in dat ene uur?

  Op www.pofront.nl komen suggesties hoe scholen dat ene uur kunnen invullen. Het is niet de bedoeling dat er een verkapte vorm van opvang voor leerlingen wordt geboden.

 • Wordt er loon ingehouden tijdens de prikactie?

  Wij organiseren deze collectieve actie als werknemers en werkgevers samen. De schoolbesturen zijn door PO-raad ook opgeroepen tot deze collectieve actie. En dus zal er als het goed is geen uur loon worden ingehouden. Wil de directie van jouw school dit wel doen? Dan is het zaak om zo snel mogelijk contact met CNV Onderwijs op te nemen via info@cnv.nl.

 • 27 juni Manifestatie op Malieveld, Den Haag, hoe en waar wordt de petitie aangeboden?

  Dinsdagmiddag 27 juni overhandigen wij de petitie aan de politiek. Wij roepen jou op om samen met je onderwijscollega’s, andere ouders of sympathisanten naar het Malieveld in Den Haag te komen. Het programma duurt van 16.00 – 17.00 uur. Laat zien dat deze petitie breed gesteund wordt en dat investeren in goed onderwijs nu écht nodig is! Meld je direct aan via www.pofront.nl/manifestatie!

 • Wie gaan er naar de manifestatie op 27 juni in Den Haag?

  Voor het aanbieden van de petitie zullen scholen zelf moeten bepalen wie er roostertechnisch in de gelegenheid is naar Den Haag af te reizen. Dit kan een leraar, directielid of ouder van de school zijn. Het PO-front roept op om ten minste twee afgevaardigden per school te sturen. Hoe groter de opkomst hoe beter. Meld je aan op www.pofront.nl/manifestatie.

 • Hoe kunnen we als school meedoen aan deze collectieve actie?

  • Alle scholen in het primair onderwijs worden opgeroepen om dinsdag 27 juni a.s. het eerste uur de deuren voor de leerlingen dicht te houden.
  • Daarnaast is er een manifestatie in Den Haag waar de petitie aan de politiek wordt overhandigd. Het PO-front vraagt alle scholen om die dag tenminste twee vertegenwoordigers af te vaardigen naar Den Haag. Meld je aan op www.pofront.nl/manifestatie
  • Iedereen die zich zorgen maakt over het lerarentekort en de gevolgen daarvan wordt opgeroepen de petitie te steunen. Ga hiervoor naar: www.pofront.nl/petitie

 • Zijn wij als school verplicht om de leerlingen opvang te bieden tijdens de collectieve actie?

  De school heeft geen opvangverplichting. De lessen beginnen een uur later. De wet schrijft voor dat er een plicht is als er sprake is van lestaken. Aangezien we juist melden dat er dat eerste uur geen les wordt gegeven, is er ook geen sprake van een lestaak. In die zin kun je het vergelijken met studiedagen. Als die een week van te voren worden aangekondigd bij de ouders en belanghebbenden is er ook geen opvangplicht voor de school.

 • Is deze collectieve actie ook bedoeld voor het (voortgezet) speciaal onderwijs?

  Ja, het voortgezet speciaal onderwijs en het speciaal onderwijs vallen onder dezelfde cao als het basisonderwijs.

 • Mijn werkgever doet niet mee aan de actie. Kan ik dan wel meedoen als individu?

  Zoals gezegd wordt deze actiedag door werknemers en werkgevers in het primair onderwijs georganiseerd. Dat betekent dat de PO-raad, CNV Schoolleiders en de AVS ook hun leden oproepen om mee te doen. Aangezien iedereen in het primair onderwijs de urgentie onderkent, gaan wij er van uit dat alle scholen in Nederland meedoen. Maar natuurlijk kan een individueel schoolbestuur of directie beslissen dat een bepaalde school of scholengroep niet meedoet. Wij gaan er alles aan doen om te voorkomen dat het zo ver komt. Wij verzoeken je om zo snel mogelijk contact op te nemen als jouw werkgever gen toestemming geeft om deel te nemen aan de actie op 27 juni. Wij zullen dan actie ondernemen.

 • Moeten scholen het uur dat niet wordt lesgegeven inhalen?

  Voor de leraren is dit geen probleem. We staken niet, we werken dus wel. Het uur kan als niet-lesgebonden taak ingezet worden. Dat kan bijvoorbeeld als je gaat vergaderen, oudergesprekken voert door op plein in gesprek te gaan met ouders over de reden en noodzaak van deze actie of andere taken uitvoert die in je jaartaak staan. Voor de leerlingen is het van belang dat op jaarbasis voldaan wordt aan de minimale lessentaak. De meeste scholen hebben een marge voor onverwachte lesuitval (door bijvoorbeeld een staking of calamiteiten). In de meeste gevallen zullen de leerlingen hun lesuren dus nog steeds halen, maar dit moet wel even gecontroleerd worden. Wanneer dit voor problemen zorgt, neem dan contact op met CNV Onderwijs, via info@cnv.nl.

 • Wat vinden CNV Onderwijs en haar leden van de acties?

  Heel goed dat wij gezamenlijk aandacht vragen en krijgen voor beter salaris en minder werkdruk in het PO. Daar maken wij ons al jaren hard voor.
  De actiebereidheid onder de leden in het primair onderwijs is groot. Als het nieuw te vormen kabinet geen geld vrijmaakt voor meer salaris en minder werkdruk is het volgens 93% van de leden van CNV Onderwijs tijd om actie te voeren. Dat blijkt uit een peiling van CNV Onderwijs. Uit de peiling blijkt daarbij dat het salaris en de werkdruk voor leraren even zwaar wegen.

 • Wat heeft CNV Onderwijs de afgelopen jaren bereikt als het gaat om meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs?

  Meer salaris
  5,25% loonstijging in twee jaar tijd.
  Functiemix: ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden voor leraren, met daarbij ook extra salaris. Zie ook www.meerverdieneninhetonderwijs.nl.

  Minder werkdruk
  Langdurige inzet bij politiek voor meer handen in en om de klas. Daar hebben werkgevers en overheid geld voor vrijgemaakt, helaas werken onze leraren en OOP’ers hier zelf veel te weinig van. Met passend onderwijs en groter wordende klassen zijn die extra handen essentieel om het werk goed te kunnen doen. Zie ook www.maakwerkvanwerkdruk.nl.

 • Aanbieding lidmaatschap: nu eerste 6 maanden 50% korting

  Leraren in het primair onderwijs verdienen meer! Meer tijd om het werk uit te kunnen voeren en een eerlijk salaris. Daar gaan we voor. Doe mee en word lid! Nu de eerste 6 maanden 50% korting.
  www.samenvoorgoedonderwijs.nl
  Let op: deze speciale actie geldt alleen voor nieuwe leden die werkzaam zijn in het primair onderwijs!

 • Waar is alle informatie te vinden?

  Alle informatie over de acties is te vinden op de speciale actiewebsite van CNV Onderwijs: www.samenvoorgoedonderwijs.nl en op de site van het POfront: www.pofront.nl

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  Mail ons je vraag via: info@cnv.nl of bel ons: 030 751 1003.Word nu lid

Word nu lid! Eerste 6 maanden 50% korting!

Leraren in het primair onderwijs verdienen meer! Meer tijd om het werk uit te kunnen voeren en een eerlijk salaris. Daar gaan we voor strijden. Wil jij ook meestrijden, op de hoogte blijven van het laatste nieuws en profiteren van alle ledenvoordelen?

Word nu lid!

 

Collega lid maken?

Wil jij een collega lid maken? Dan ontvang je een cadeaubon t.w.v. €25,-. Geef hem of haar op via www.cnv-actie.nl

Let op: de eerste 6 maanden 50% korting is een speciale actie die alleen geldt voor nieuwe leden die werkzaam zijn in het basisonderwijs! De korting wordt niet vermeld op het aanmeldformulier maar wordt automatisch toegepast bij alle nieuwe leden die in het basisonderwijs werkzaam zijn, ongeacht de functie.

Actiemateriaal

Doe mee en maak de actie zichtbaar op jouw school!
Je kunt hier verschillende posters downloaden. Hang ze op in jouw school, of deel ze via social media.

Klik op de afbeelding om de poster te downloaden.