Samen voor goed onderwijs

Het primair onderwijs voert actie. Onder de naam PO-front komt CNV Onderwijs samen met andere partijen in het primair onderwijs op voor een beter salaris en minder werkdruk.

Eerlijk salaris, minder werkdruk

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk. Leraren in het primair onderwijs hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat lager is dan in andere sectoren. Daarbij dreigt er een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs. CNV Onderwijs pleit daarom voor:

 • Eerlijk salaris: te beginnen met afschaffing van de laagste schaal in het primair onderwijs.
 • Minder werkdruk: meer handen in de klas, om de werkdruk te verlichten.
  Dat is belangrijk voor de leraren van nu, en voor de toekomst van het onderwijs.

Wat is er tot nu toe gedaan?

 1. Petitie: meer dan 350.000 handtekeningen.
  Nederland maakt zich massaal zorgen om het oplopend lerarentekort. Al meer dan 350.000 leraren, ouders en sympathisanten ondertekenden de petitie.
 2. Prikactie: Ruim 90% van de scholen start de schooldag een uur later.
  Wij riepen alle scholen in het primair onderwijs op, om op dinsdag 27 juni het eerste uur de deuren dicht te houden. Ruim 90% van de scholen deed mee!
 3. Manifestatie: 3.000 leraren, ouders en sympathisanten op het Malieveld.
  Op 27 juni werd de petitie overhandigd aan de politiek. 3.000 leraren, ouders en sympathisanten waren hierbij aanwezig.

Acties 27 juni

De actiedag primair onderwijs op 27 juni is een succes geworden! Ongeveer 90% van de scholen deed mee aan de prikactie. In heel Nederland bleven veel schoolpleinen leeg op het tijdstip waarop normaal de bel gaat. Het uur werd goed benut om de roep om een eerlijk salaris en minder werkdruk zichtbaar te maken. Van samen ontbijten tot yoga, van een herrieoptocht door de stad tot het inzetten van een digi-juf als voorbode van het naderende lerarentekort. Daarmee is een stevig signaal afgegeven voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

Manifestatie Malieveld

In de middag werd dit signaal nog eens krachtig bevestigd door 3.000 leraren, ouders en sympathisanten op het Malieveld. De petitie van het PO-front is massaal ondertekend. De 351.860 handtekeningen zijn door het PO-front (waaronder CNV Onderwijs) aangeboden aan de politiek.

Lees nu het verslag van de actiedag in het Schooljournaal.

Vervolg

CNV Onderwijs is blij met de massale steun van leraren, ouders en sympathisanten voor de acties in het primair onderwijs. Tegelijk zijn we teleurgesteld dat de politiek tot nu toe geen concrete oplossingen biedt. Na een succesvolle eerste stap én brede steun uit de samenleving, kunnen politieke partijen niet doof en blind blijven voor dit signaal. Wij gaan in ieder geval door!

Hoe en wat volgt binnenkort. Houd hiervoor deze website in de gaten.

Vraag en antwoord

Verberg alles / Toon alles

 • Doel van de acties, waar gaat het om?

  Primair onderwijs biedt kinderen het fundament om in onze samenleving mee te kunnen komen. Kwaliteit van onderwijs bestaat alleen als je genoeg goede leraren hebt. Er dreigt nu echter een ernstig tekort aan leraren. Daarom maakt het POfront zich sterk voor:

  • Een eerlijk salaris
  • Lagere werkdruk
 • Voor wie?

  Leraren in het basisonderwijs en leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs (primair onderwijs).

 • Hoe gaan we dit doel bereiken?

  Het POfront roept de politiek op om te komen met een deltaplan voor kwalitatief goed basisonderwijs. Het deltaplan is een investeringsplan dat direct bij de start van een nieuw kabinet zichtbaar wordt en vier jaar lang wordt volgehouden. Doel van het plan is de kwaliteit van het basisonderwijs. Dit kan alleen door een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Daarmee wordt het beroep weer aantrekkelijk voor studenten en voor leraren die inmiddels buiten het onderwijs een andere baan hebben gevonden.

 • Wie zijn het POfront?

  Het POfront is een brede samenwerking van betrokkenen bij het primair onderwijs. Wij werken samen aan hetzelfde doel: goede kwaliteit van het onderwijs, door meer salaris en minder werkdruk.

  • Leraren (POinactie)
  • Schoolleiders (CNV Schoolleiders en AVS)
  • Werkgeversorganisatie (PO-raad)
  • Werknemersorganisaties (CNV Onderwijs, AOb en FvOv)
 • Hoe komt het dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat?

  Basis- en speciaal onderwijs biedt kinderen het fundament om in onze samenleving mee te kunnen komen. Kwaliteit van onderwijs bestaat alleen als je genoeg goede leraren hebt. Er dreigt nu echter een ernstig tekort.

  De oorzaak is helder: door lage salarissen en hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. De huidige leerkrachten proberen met man en macht goed onderwijs te leveren. Deze situatie is niet langer vol te houden. Het primair onderwijs kent meer werknemers met een burn out dan welke sector ook.

 • Welke acties worden ingezet om het doel te behalen?

  06 juni 2017  Petitie POfront
  Dinsdag 6 juni 2017 is in het tv-programma ‘Jinek’ bekend gemaakt dat er een petitie wordt gestart door het POfront.
  Deze petitie roept de politiek op om te komen met een investeringsplan voor het primair onderwijs (basisonderwijs) dat direct bij de start van een nieuw kabinet van start gaat, voor de duur van vier jaar. Doel van deze investering is goede kwaliteit van basisonderwijs te blijven behouden. Dit kan alleen door te investeren in:
  • Een eerlijk salaris
  • Lagere werkdruk

  De petitie kan alleen digitaal ondertekend worden via www.pofront.nl.

  27 juni 2017 Manifestatie in Den Haag: aanbieden petitie
  Dinsdagmiddag 27 juni wordt de petitie door het POfront aangeboden aan de politiek. Het aanbieden van de petitie gebeurt in Den Haag. Wij vragen van iedere school in het basis- en speciaal onderwijs (primair onderwijs) om minimaal twee mensen af te vaardigen naar Den Haag. Op deze manier laten we zien dat het menens is. De vertegenwoordigers van de scholen moeten zich voor de manifestatie inschrijven via www.pofront.nl.

  27 juni 2017 Acties op scholen (prikacties)
  Wij vragen daarnaast alle basisscholen om op dinsdag 27 juni het eerste uur actie te voeren. Dit betekent dat de basisscholen op deze dag een uur later open gaan. Deze acties heten ook wel prikacties. Op deze manier willen we de gevolgen van het lerarentekort zichtbaar maken. Alle scholen die meedoen zullen de ouders en leerlingen van deze actie op de hoogte stellen. Door het POfront is daarvoor een modelbrief gemaakt die scholen kunnen gebruiken. Die brief is in ieder geval te vinden op www.samenvoorgoedonderwijs.nl.

  Vervolg acties na 27 juni
  Waar nodig zullen er na het manifest, de petitie en de lokale acties op scholen ook verdere acties volgen. CNV Onderwijs houdt haar leden hiervan op de hoogte. De meest actuele informatie is ook te vinden op de speciale actiewebsite van CNV Onderwijs, www.samenvoorgoedonderwijs.nl.

 • 27 juni prikactie: is deze actie een vorm van staking of werkonderbreking?

  Nee, dit is een gezamenlijke actie van werknemers en werkgevers en daarmee GEEN STAKING. De bonden doen dus (nog) geen formele oproep aan de leden om het werk te onderbreken. Het gaat op 27 juni om een andere invulling van één uur lesgeven. Daardoor zal de school op 27 juni één uur later opengaan.
  Hoe dat uur wordt ingevuld is aan het team, de schoolleiding en het bestuur. Het is niet de bedoeling dat teamleden voor de opvang van leerlingen zorgen. Op de website van het POfront (www.pofront.nl) staan suggestie om dat ene uur te vullen.
  Omdat er geen sprake is van een werkonderbreking of staking kan er dus ook geen sprake zijn van inhouding van salaris. Er wordt gewoon gewerkt. Er wordt alleen geen les gegeven.

 • Wordt er loon ingehouden tijdens de prikactie?

  Wij organiseren deze collectieve actie als werknemers en werkgevers samen. De schoolbesturen zijn door PO-raad ook opgeroepen tot deze collectieve actie. En dus zal er als het goed is geen uur loon worden ingehouden. Wil de directie van jouw school dit wel doen? Dan is het zaak om zo snel mogelijk contact met CNV Onderwijs op te nemen via info@cnv.nl.

 • Wat vinden CNV Onderwijs en haar leden van de acties?

  Heel goed dat wij gezamenlijk aandacht vragen en krijgen voor beter salaris en minder werkdruk in het PO. Daar maken wij ons al jaren hard voor.
  De actiebereidheid onder de leden in het primair onderwijs is groot. Als het nieuw te vormen kabinet geen geld vrijmaakt voor meer salaris en minder werkdruk is het volgens 93% van de leden van CNV Onderwijs tijd om actie te voeren. Dat blijkt uit een peiling van CNV Onderwijs. Uit de peiling blijkt daarbij dat het salaris en de werkdruk voor leraren even zwaar wegen.

 • Wat heeft CNV Onderwijs de afgelopen jaren bereikt als het gaat om meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs?

  Meer salaris
  5,25% loonstijging in twee jaar tijd.
  Functiemix: ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden voor leraren, met daarbij ook extra salaris. Zie ook www.meerverdieneninhetonderwijs.nl.

  Minder werkdruk
  Langdurige inzet bij politiek voor meer handen in en om de klas. Daar hebben werkgevers en overheid geld voor vrijgemaakt, helaas werken onze leraren en OOP’ers hier zelf veel te weinig van. Met passend onderwijs en groter wordende klassen zijn die extra handen essentieel om het werk goed te kunnen doen. Zie ook www.maakwerkvanwerkdruk.nl.

 • Aanbieding lidmaatschap: nu eerste 6 maanden 50% korting

  Leraren in het primair onderwijs verdienen meer! Meer tijd om het werk uit te kunnen voeren en een eerlijk salaris. Daar gaan we voor. Doe mee en word lid! Nu de eerste 6 maanden 50% korting.
  www.samenvoorgoedonderwijs.nl
  Let op: deze speciale actie geldt alleen voor nieuwe leden die werkzaam zijn in het primair onderwijs!

 • Waar is alle informatie te vinden?

  Alle informatie over de acties is te vinden op de speciale actiewebsite van CNV Onderwijs: www.samenvoorgoedonderwijs.nl en op de site van het POfront: www.pofront.nl

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  Mail ons je vraag via: info@cnv.nl of bel ons: 030 751 1003.Word nu lid

Word nu lid! Eerste 6 maanden 50% korting!

Leraren in het primair onderwijs verdienen meer! Meer tijd om het werk uit te kunnen voeren en een eerlijk salaris. Daar gaan we voor strijden. Wil jij ook meestrijden, op de hoogte blijven van het laatste nieuws en profiteren van alle ledenvoordelen?

Word nu lid!

 

Collega lid maken?

Wil jij een collega lid maken? Dan ontvang je een cadeaubon t.w.v. €25,-. Geef hem of haar op via www.cnv-actie.nl

Let op: de eerste 6 maanden 50% korting is een speciale actie die alleen geldt voor nieuwe leden die werkzaam zijn in het basisonderwijs! De korting wordt niet vermeld op het aanmeldformulier maar wordt automatisch toegepast bij alle nieuwe leden die in het basisonderwijs werkzaam zijn, ongeacht de functie.

Actiemateriaal

Doe mee en maak de actie zichtbaar op jouw school!
Je kunt hier verschillende posters downloaden. Hang ze op in jouw school, of deel ze via social media.

Klik op de afbeelding om de poster te downloaden.