Invaller

Rechten en plichten

Nieuwe cao primair onderwijs, wat betekent dit voor jou als invaller?

Op 1 juli 2016 gaat de nieuwe cao primair onderwijs in. Wat betekent dit voor jou als invaller? Even de belangrijkste onderwerpen uit dit akkoord voor jou als invaller op een rijtje:

1. Belangrijkste afspraken 
2. Betere afspraken voor invallers
3. Vervangingsbeleid
4. Salarisverhoging
5. Laat jouw stem horen

Download hier de nieuwsbrief.

Invalcontracten

Vanaf 1 juli 2016 gelden de regels van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het bijzonder onderwijs. Tegelijkertijd gaat ook de nieuwe cao primair onderwijs in. Daarin zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de WWZ die beter passen bij het onderwijs. Een invaller in het bijzonder onderwijs mag nu in drie jaar tijd zes tijdelijke vervangingscontracten hebben. Het gaat hierbij om het aantal contracten per werkgever. Hierna heb je recht op een vast contract.

Vanaf 1 juli moet ieder bestuur in het bijzonder onderwijs met de Personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (PMR) een vervangingsbeleid opstellen. Hierin moet onder andere worden vastgelegd welke contracten worden ingezet voor vervanging. Daarbij geldt een vaste volgorde:

1. Vaste contracten voor invallers

2. Tijdelijke uitbreidingen van die vaste contracten

3. (Langdurige) tijdelijke aanstellingen voor invallers

4. Tijdelijke uitbreidingen van die tijdelijke aanstellingen

5. Min-max-contracten

6. Bindingscontracten

De onderste twee contractvormen zijn nieuw in het onderwijs.

Een min-max-contract is een tijdelijk contract met een vastgelegd minimaal aantal uren. In het primair onderwijs is dat minimaal 8 uur per week. Tegelijkertijd wordt afgesproken dat je daarbovenop voor nog eens 1,5 keer dat aantal uren beschikbaar bent. Bij een baan van 8 uur betekent dit dat je dus in totaal 20 uur beschikbaar moet zijn. Binnen die uren mag je geen werk weigeren als je opgeroepen wordt. Min-max-contracten mogen alleen maar worden afgesproken voor vervanging. Een collega die (ook) vast voor de klas staat mag geen min-max-contract hebben.

Een bindingscontract is een contract van minimaal één uur. Als met de PMR wordt afgesproken dat er gewerkt wordt met bindingscontracten, kunnen de collega’s met zo’n contract alleen maar ingezet worden als vervanging op een andere manier niet geregeld kan worden. Je zou het kunnen zien als een soort calamiteitencontract. Bij een bindingscontract mag je werk wel weigeren als je opgeroepen wordt. Op het moment dat je invalt, wordt je contract tijdelijk uitgebreid. Dit geldt dus niet als een nieuw contract in de keten van contracten.

De collega met een bindingscontract, moet zich in dat ene uur bezighouden met professionele ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en/of teamactiviteiten. Dat hoeft niet stipt iedere week een uurtje.

Invallersbijeenkomsten

Gedurende het schooljaar worden er in verschillende regio's in Nederland invallersbijeenkomsten georganiseerd door CNV Onderwijs. Deze bijeenkomsten bestaan uit workshops en een maaltijd. De workshops gaan onder andere over klassenmanagement, wet en regelgeving, de toekomst van het onderwijs, de Wet Werk en Zekerheid en nog veel meer. 

De bijeenkomsten zijn gevalideerd door het Lerarenregister. Door het bijwonen van deze bijeenkomsten kun je dus punten krijgen voor het Lerarenregister.  

Voor leden is de toegang gratis. Niet-leden betalen € 5,-.  

Zie voor een overzicht van de komende (invallers)bijeenkomsten de agenda op de homepage.

Werkgroep invallers

Bij CNV Onderwijs bestaat er sinds een aantal jaren de werkgroep Invallers. Deze werkgroep bestaat uit werknemers van CNV Onderwijs en uit invallers zelf. De werkgroep is in het leven geroepen om de behoeften, rechten en plichten van invallers te beschermen. Dit doen we door invallers tijdig te informeren over belangrijke informatie, bijeenkomsten te organiseren voor scholing en invallers te organiseren als klankbordgroep.

Wil je ook graag meedenken in de werkgroep en de invallers vertegenwoordigen? Mail dan naar werkgroepinvallers@cnv.nl

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan aan bij de invallersgroep op LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/CNV-Onderwijs-Invallers-4459608/about

Graag willen wij voor volgend schooljaar een klankbordgroep organiseren van invallers die mee willen praten over de Wet Werk en Zekerheid. Hoe gaat het in de praktijk? Waar liggen de zorgen? Waar liggen de mogelijkheden?

Wanneer je hier graag over mee zou willen praten, stuur dan een e-mail naar werkgroepinvallers@cnv.nl .

tips/tools

Administratie
Als invaller krijg je te maken met verschillende werkplekken en vele contracten. Dan is het fijn om voor jezelf alles goed bij te houden.

Om je hierbij te helpen heeft CNV Onderwijs een handig Excel-bestand gemaakt, waarin je alle administratie rondom jouw invalwerk bij kunt houden!

Praktijkmap invallers – Hetty Hospes
Ik ben Hetty Hospes - van Rijn, auteur van diverse boeken en artikelen voor en over invallers, contactpersoon en adviseur invallers binnen mijn eigen bestuur, opleider / begeleider van invallers door het hele land. Ik help je graag met alles wat je in de praktijk van het invallen tegen komt! 

Hier kun de je mijn gratis Praktijkmap Invallers aanvragen, vol kopieerbladen en handige sites waar je vast veel toepassingen voor vindt. Veel plezier er mee!