10 tips tegen werkdruk

Verberg alles / Toon alles

 • Wees alert bij de jaarplanning

  Het voorkomen van een te hoge werkdruk op schoolniveau begint bij de jaarplanning. Door een realistische jaarplanning kan de hoeveelheid taken van een school worden afgestemd op de beschikbare formatie. Er komt heel veel op scholen af. Daarom moet ook een school prioriteiten stellen en keuzes maken. Dit kan door ook als school af en toe nee te zeggen.

 • Wees kritisch op vergaderingen

  Efficiënt vergaderen vermindert de werkdruk. Van tijd tot tijd met collega’s overleggen is natuurlijk noodzakelijk, maar dat betekent niet dat alle overleg even doelmatig is. Door op schoolniveau kritisch te kijken naar de hoeveelheid vergaderingen, naar de duur van de vergaderingen en naar de aanwezigen kan veel tijd worden bespaard.

 • Bewaak het takenpakket

  Het voorkomen van werkdruk op individueel niveau begint bij een realistische invulling van het takenpakket. De totale hoeveelheid taken moet passen in de individuele normjaartaak. Daarnaast is het natuurlijk zaak ook gedurende het jaar het eigen takenpakket goed in de gaten te houden. Voorkom dat er taken bijkomen zonder dat er andere taken afgaan.

 • Plan en stel prioriteiten

  Verminderen van werkdruk is vooral een kwestie van prioriteiten stellen en keuzes maken. Een goede planning maakt het makkelijker om prioriteiten te stellen en nee te zeggen tegen minder belangrijke zaken. Door te plannen kan voldoende ruimte worden gemaakt voor zaken die echt belangrijk zijn en dat geeft rust.

 • Denk positief en denk rationeel

  Verminderen van werkdruk is ook mogelijk door alleen maar anders naar dingen te kijken en anders met dingen om te gaan. Maak er een gewoonte van vooral oog te hebben voor alle positieve kanten van de zaak. Denk rationeel en stel geen irreëel hoge eisen aan jezelf of aan anderen. Wees geen perfectionist of controlfreak. Het is belangrijk ook gewoon plezier te hebben in het werk.

 • Zorg voor een goede balans tussen werk en privé

  Het handhaven van een duidelijke scheidslijn tussen werk en privé kan de werkdruk verminderen. Neem het werk zo min mogelijk letterlijk of figuurlijk mee naar huis. En stel voor zover het toch nodig is om thuis te werken duidelijke grenzen aan de tijd. Let er ook altijd op voldoende tijd voor ontspanning in te plannen. 

 • Speciaal voor deeltijders

  Voor deeltijders zijn er enkele extra aandachtspunten om te hoge werkdruk te voorkomen. Wees extra alert op het bewaken van het takenpakket en maak duidelijke afspraken over deelname aan vergaderingen en studiedagen. Laat de samenwerking met een eventuele duopartner zo efficiënt mogelijk verlopen. Zorg er voor dat je voldoende tijd hebt voor je privé leven.

 • Speciaal voor starters

  Voor beginnende werknemers in het onderwijs is het extra van belang alert te zijn op een te hoge werkdruk. Het is goed om enthousiast te zijn, maar realiseer je dat je niet even makkelijk aan alles mee kunt doen als iemand met jarenlange ervaring. Vraag als starter om een goede begeleider met wie je zaken kunt bespreken.

 • Schakel de MR in

  De werkdruk op schoolniveau terugbrengen gaat het beste als je dat samen met collega’s doet. Via de MR kan het onderwerp werkdruk op school bespreekbaar worden gemaakt en op de agenda worden gezet. De MR kan bijvoorbeeld het taakbeleid aan de orde stellen. De MR heeft initiatiefrecht en de MR heeft ook instemmingsrecht bij belangrijke zaken. De MR kan ook CNV Onderwijs inschakelen voor advisering.

 • Volg een cursus bij CNV Onderwijs

  Interesse in meer tips? Behoefte aan uitwisseling van ideeën of persoonlijke adviezen? CNV Onderwijs verzorgt cursussen die je helpen om de werkdruk terug te brengen. Zoals de individuele cursussen Werkdruk en balans en de cursus Timemanagement. CNV Onderwijs kan op verzoek ook op teamniveau een cursus op maat verzorgen.