Op het werk

Soms kun je wel juridisch advies gebruiken op het werk. Zoals bij conflicten over salarisbetalingen, ruzie of meningsverschillen op de werkvloer over bijvoorbeeld arbeidstijden of vakantiedagen, toetsen van een arbeidsovereenkomst, verschil in uitleg van cao-artikelen, reorganisatie of ontslag, vraagstukken over promotie of opslag, een klacht- of tuchtzaak op de werkvloer, non-actief stelling of terugzetting in je functie. Klik hier voor de voorwaarden.

Rechtshulp gericht op arbeidskwesties wordt aangeboden door juristen van CNV Onderwijs. Het voordeel hiervan is dat zij verstand hebben van de onderwijscao’s en de verhoudingen binnen de sector. Deze expertise zul je niet snel vinden bij een commerciële rechtsbijstandsverzekeraar.

Mediation
CNV Onderwijs realiseert zich dat mensen vaak heel goed in staat zijn om problemen op te lossen voordat ze dreigen uit te lopen tot een echt conflict. Vaak kunnen ze dat alleen, soms is een buitenstaander die meekijkt of professionele hulp biedt daarbij welkom. Mediation is daarvoor een uitstekend instrument. Steeds vaker helpt een mediator mensen of partijen die in een conflict dreigen te komen of al een conflict hebben, om dat probleem samen op te lossen.

De mediator probeert de partijen door middel van gesprekken naar een aanvaardbare oplossing te leiden van een probleem. Een oplossing die de betrokkenen zelf vinden en waar ze dus ook allen achter staan. De mediator begeleidt dat proces en zorgt dat partijen naar elkaar luisteren. De praktijk wijst uit dat op deze manier problemen snel en efficiënt, en daarmee ook relatief goedkoop kunnen worden opgelost.

Misschien wil je graag meer informatie over mediation ontvangen. Bijvoorbeeld omdat je met de andere partij wilt overleggen of dit voor jullie een oplossing is. Stuur dan een e-mail met adresgegevens, telefoonnummer en onderwijssector o.v.v. aanvraag mediationfolder naar aanvraagacademie@cnv.nl De mediators waar CNV Onderwijs mee werkt, bieden mediation tegen een zeer voordelig tarief, maar meestal betaalt de werkgever.

Actueel: Vast contract in het bijzonder onderwijs?
De rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 oktober 2016 geoordeeld over de vraag of een schoolbestuur in het bijzonder onderwijs mocht afwijken van de wettelijke regeling rondom opeenvolgende tijdelijke dienstverbanden (ketenregeling) die per 1 juli 2015 geldt. Volgens de kantonrechter werd na het aflopen van de cao-PO 2014-2015 direct de nieuwe wettelijke ketenregeling (onderdeel van de WWZ) van kracht. Er kan in de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 dus volgens deze rechter geen beroep meer worden gedaan op de oude ruimere ketenregeling zoals die in de cao-PO 2014-2015 was opgenomen. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor werknemers in het primair onderwijs die meerdere tijdelijke dienstverbanden in het bijzonder onderwijs hebben gehad. Werknemers in het openbaar onderwijs vallen nog steeds onder het ambtenarenrecht, voor hen geldt de ketenregeling WWZ niet.

Heb je:
- vóór 1 juli 2016 meer dan 3 tijdelijke dienstverbanden bij dezelfde werkgever  gehad?
- vóór 1 juli 2016 meer dan 24 maanden in tijdelijke dienst voor dezelfde werkgever gewerkt?
Dan kom je misschien in aanmerking voor een dienstverband voor onbepaalde tijd (vast contract). In dat geval kun je contact opnemen via telefoonnummer 030- 7511003