Werkloos, wat nu?

Het einde van het schooljaar betekent helaas voor een flink aantal onderwijswerknemers ook het einde van hun baan. Maar je kunt ook op andere momenten werkloos worden. 

Naast de emoties die het verlies van je baan met zich meebrengt, zeker als je gedurende vele jaren hebt gewerkt, moet er ook heel wat geregeld worden. Uiteraard ga je aan de slag om zo snel mogelijk een andere baan te vinden, maar helaas lukt het niet altijd om aansluitend op het ontslag weer ergens anders aan de slag te kunnen. Je bent dan aangewezen op een werkloosheidsuitkering.

Het aanvragen van zo’n uitkering is niet ingewikkeld als je je aan de volgende richtlijnen houdt:
-    Start tijdig met het aanvragen
-    Handel volgens de juiste procedure en volgorde
-    Zorg dat je de juiste, volledige informatie verstrekt aan de uitkeringsinstanties

Als je je houdt aan het bovenstaande is de kans erg groot dat je uitkering vlot en goed tot stand komt.

Om je te helpen hebben we alle belangrijke zaken bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering op een rij gezet.

Lees meer (PDF)

Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie
Geef wijzigingen in de arbeidssituatie altijd door aan de ledenadministratie: ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl. Bij 100% werkloosheid of als je meer dan 80% bent afgekeurd, zullen we je registreren als Anders Actief-lid. De contributie voor Anders Actieven is €11,10 per maand. De regeling fiscaal voordeel vakbondscontributie is alleen van toepassing voor de periode dat je nog werkzaam bent. Let er dus op dat je het formulier op tijd aanvraagt. Je kunt dit formulier bij de salarisadministratie van je werkgever inleveren, zodat deze het bij de uitbetaling van het laatste salaris kan verrekenen.

Stuurgroep Andersactieven
Binnen CNV Onderwijs bestaat de stuurgroep Andersactieven. Dit is een stuurgroep voor leden die afkomstig zijn uit alle soorten onderwijs en die ongewild gedeeltelijk of helemaal niet meer werkzaam zijn in de onderwijssector. Klik hier voor meer informatie (PDF)