12-03-2012

'Aantal schoolverlaters naar 25.000'

Het aantal voortijdig schoolverlaters moet dalen naar hooguit 25.000 in 2016. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt maakt vanaf maandag nieuwe afspraken met gemeenten en scholen in het hele land om dit voor elkaar te krijgen. De bewindsvrouw tekent in Breda de eerste nieuwe afspraak voor de regionale aanpak.

In 10 jaar tijd is het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat, volgens cijfers van het departement al gedaald van 71.000 in 2002 naar 38.600 in het schooljaar 2010-2011. Jaarlijks is hiervoor in totaal 114 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2013 komt er jaarlijks 150 miljoen euro bij voor kwaliteitsverbetering van het mbo.

Wethouders van de 37 grootste gemeenten en Van Bijsterveldt bekrachtigen ook maandag de gemaakte afspraken om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken. De minister verdeelt de komende jaren extra geld uit het regeerakkoord over de gemeenten voor kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en zomerscholen. Dit jaar gaat het nog om 70 miljoen en vanaf volgend jaar 95 miljoen euro per jaar. ,,Op de lange termijn verdienen deze investeringen zichzelf terug. Door extra in te zetten op taal, verbeteren de kansen van deze jongeren later op de arbeidsmarkt aanmerkelijk”, aldus de bewindsvrouw.

(c) ANP 2012, alle rechten voorbehouden