28-02-2012

CNV Onderwijs: Bezuinigen op deeltijdopleidingen zet Nederlandse werknemers op afstand

Het is alsof je tegen voetballers zegt: "we verwachten dat je dit jaar promoveert naar de eerste klasse, maar om kosten te besparen hebben we de training afgeschaft." Willem Jelle Berg, bestuurder bij CNV Onderwijs heeft geen goed woord over voor de via ScienceGuide uitgelekte mogelijke kabinetsplannen om de deeltijdopleidingen aan hbo-instellingen en universiteiten niet langer publiek te financieren.

'De ambities van dit kabinet staan in schril contrast met de maatregelen die voorgesteld worden. Een Kamerbreed aanvaarde motie stelt het doel ons land in de top vijf van de kenniseconomieën te brengen, en dit is ook vastgelegd in het regeerakkoord. Het idee, ook van de Lissabondoelstellingen, van een leven lang leren sluit daarbij aan. In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat deelname aan postinitiële scholing gestabiliseerd is. Hij wil het gat met de koplopers zoals Zweden en Finland dichten. Dan past zo’n bezuiniging dus echt niet.'

'Maar ook in het met dit kabinet gesloten pensioenakkoord staan afspraken over de inzetbaarheid van werknemers. Doorwerken tot je 67ste kan alleen als werknemers, werkgevers en de overheid blijven investeren in de scholing van mensen. In het akkoord staan afspraken over een loopbaanscan, waarmee werknemers advies kunnen krijgen welke scholing ze zouden kunnen volgen om actief en inzetbaar te blijven. Het is wel heel cru als de overheid eerst besluit om mensen langer door te laten werken en aan de andere kant mogelijkheden om ze langer inzetbaar te houden om zeep helpt.'

In de onderwijssector is de Lerarenbeurs ingesteld. Bedoeld om leraren op te scholen en een carrière in het onderwijs te laten maken. Jaarlijks maken daar zo’n 4.000 mensen gebruik van. En ook hier sneuvelt de ambitie van dit kabinet. Deze bezuiniging haalt indirect de investering in leerkrachten onderuit. En let op: een ruwe schatting laat zien dat eenderde van alle deeltijdstudenten op hbo en universiteiten studenten zijn, die werkzaam zijn in het onderwijs, of een baan in het onderwijs ambiëren. ‘Juist iets waar we als sociale partners trots op waren! De Lerarenbeurs gaf docenten juist de mogelijkheid door te studeren en te groeien in het onderwijs.'

'En na alle lippendienst dat het onderwijs na alle stelselwijzigingen rust nodig heeft, volgt met deze bezuiniging de volgende stelselwijziging. Want met het dichtbranden van de deeltijdstudiemogelijkheden wordt de hbo master die hoofdzakelijk in deeltijd gegeven wordt, de nek omgedraaid. Het is te hopen dat de Kamer de regering heel snel duidelijk maakt dat deze mogelijke plannen meteen de papierversnipperaar in kunnen.'