23-03-2012

Eerste Kamer naar huis met duidelijke boodschap VO na ‘1040-Reünie’

Docenten, schoolleiders, Eerste Kamerleden en vertegenwoordigers van bonden, werkgevers en het LAKS voerden woensdag in het Johan de Witt College in Den Haag een stevige discussie over het wetsvoorstel Onderwijstijd met daarin het controversiële punt van de 1.040 lesuren. De discussie werd geleid door Rob Kamphues in de setting van het tv-programma De Reünie.

De senatoren kregen van de direct betrokkenen bij het voortgezet onderwijs het dringende advies de impopulaire wet af te keuren. Er is weinig begrip voor de verhoging van 1.000 naar 1.040 lesuren, want voor 1.000 uur was namelijk onderwijsbreed draagvlak. Er kunnen best 40 lesuren bijkomen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar dat werkt alleen als die uren ook worden bekostigd. Nu ligt er een voorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen, maar waar verder niemand echt aan wil.

De discussie met de Eerste Kamerleden vindt plaats in aanloop naar de behandeling van de wet Onderwijstijd in de Eerste Kamer. 

'Waar blijven de pegels?' (Schooljournaal 6, 24 maart 2012, PDF)