16-03-2012

Nieuwe aanvraagronde Lerarenbeurs

De nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs gaat weer van start op 2 april. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 juni. Op grond van de afspraken in het Convenant Mobiliteit Passend Onderwijs wordt eenmalig 16 miljoen euro (van het beschikbare budget van 40 miljoen in 2012) met voorrang toegekend aan leraren in het voortgezet (speciaal) onderwijs die met ontslag bedreigd worden als gevolg van de voorgenomen bezuiniging op passend onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over de Lerarenbeurs