01-03-2012

Onderhandelaarsakkoord cao Dyade

Op 1 maart hebben CNV Onderwijs en AbvaKabo FNV ingestemd met het principe-akkoord over een nieuwe cao voor Dyade. De cao-afspraken lopen tot 1 januari 2013. Afgesproken is met terugwerkende kracht de lonen met 1% te verhogen. De eindejaarsuitkering wordt met 0,5% verhoogd naar 5,2%.

Regiobestuurder Joop Witteveen voerde namens CNV Onderwijs de onderhandelingen: 'Behalve met de loonafspraken ben ik blij met de verbeteringen die in de scholingsfaciliteiten zijn aangebracht. Zo zal scholing die in opdracht van Dyade moet worden gevolgd, vanaf nu volledig in tijd en kosten worden vergoed. Het principe "opgedragen scholing = werktijd" ligt nu in de cao verankerd.'

Het principe-akkoord zal nu met een positief advies aan de leden worden voorgelegd. Uiterlijk 18 maart zal bekend zijn of het onderhandelaarsakkoord in een definitief akkoord kan worden omgezet.