Internationale samenwerking

Bij CNV Onderwijs staat niet alleen de belangenbehartiging van de leden voorop. Ook de solidariteit met collega’s en bonden in ontwikkelingslanden is belangrijk. Opkomen voor onderwijs en goede arbeidsvoorwaarden is nationaal en internationaal een kerntaak van CNV Onderwijs. Om invulling te geven aan deze kerntaak neemt de bond deel aan verschillende initiatieven.

Zo werkt CNV Onderwijs samen in Education International, die wereldwijd dertig miljoen leraren en overig onderwijspersoneel organiseert in 166 landen. Education International komt niet alleen op voor arbeidsrechten, maar ook voor mensenrechten. De wereldfederatie biedt de aangesloten bonden een platform om gezamenlijk te werken aan thema’s als werkdruk, gelijke kansen, pensioenen, bestrijding van racisme en discriminatie.

Samen met ontwikkelingsorganisatie Edukans heeft CNV Onderwijs een solidariteitsprogramma ontwikkeld. Edukans helpt kansarme kinderen naar school door steun te bieden aan kleinschalige onderwijsprojecten van lokale organisaties. Leden van CNV Onderwijs spelen hier vaak een actieve rol bij.

Ook steunt CNV Onderwijs het werk van CNV Internationaal. Dit is het onderdeel van CNV Vakcentrale dat zich richt op het steunen van projecten van onafhankelijke en democratische vakcentrales en beroepsfederaties. Door middel van campagnes en het geven van voorlichting aan leden wordt een steeds grotere groep CNV-leden in Nederland betrokken bij de solidariteit die grenzen overschrijdt.

Klik hier voor meer informatie over de internationale samenwerking van CNV Onderwijs

Living together
Van 10 tot 12 februari 2011 organiseerde CNV Onderwijs met steun van EZA en de Europese Unie een internationaal seminar over het thema Samenleven in een multiculturele school. Klik hier voor de bijdragen van deze bijeenkomst.

Impressie Benin

CNV Onderwijs heeft op uitnodiging van de onderwijsbonden in Benin een trainingsprogramma verzorgd. Hierin wordt aandacht besteed aan onderhandelingstechnieken, strategische afwegingen, communicatie naar pers en achterban en het formuleren van een positieve, constructieve boodschap. Ook is er aandacht besteed aan het Nederlandse poldermodel en de manier waarop CNV Onderwijs is ontwikkeld van vakbond tot vakvereniging.

Voor het eerst zijn de onderwijsbonden in Benin samen gekomen om te praten over het verbeteren van de positie van leraren en de kwaliteit van het onderwijs. Aan het einde van de meerdaagse, intensieve workshops zijn ze samen met een persverklaring gekomen. Deze heeft voor veel media-aandacht gezorgd en is ook positief door de minister van onderwijs ontvangen. De inhoud bestond uit voorstellen tot het herstellen van de sociale dialoog en concrete voorstellen om de onderwijskwaliteit en hygiëne op scholen te verbeteren.

Hieronder een korte video met uitleg over de training.

Vierdaagse training Niger

Op uitnodiging van de onderwijsbond CNT in Niger is een delegatie van CNV Onderwijs en CNV Internationaal afgereisd naar Niamey, de hoofdstad van Niger. Het doel van de reis was het verzorgen van een training op het gebied van onderhandelen en het opzetten en onderhouden van de sociale dialoog. Deze training is eerder ook in Cotonou, Benin verzorgd en de succesvolle ervaringen zijn meegenomen naar Niger. Met projectfinanciering vanuit BuZa en OS heeft CNVI aan CNVO gevraagd om een delegatie te kunnen huren om de succesvolle training uit Benin in Niger te kunnen herhalen.

Onder leiding van Cees Kuiper hebben Esther Droppers (programmaleider CNV Internationaal), Annemieke Schoemaker en Diederik Brink meegewerkt aan een vierdaags trainingsprogramma.


Zie hieronder voor een video-impressie.

Honduras

Op dinsdag 24 juni 2014 is een team van trainers naar Latijns-Amerika gevlogen om daar een training voor leraren en vakbondsleden te verzorgen. De reis, via Panama, naar Honduras heeft grotendeels hetzelfde karakter als de reizen naar Benin en Niger. Het draait om het versterken van de leraren en onderwijsbonden in hun onderhandelingen met de minister. Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden wordt op interactieve wijze gewerkt aan inzicht in de eigen situatie en een plan om van daaruit verder te gaan.

Lees meer (PDF)