Wie wij zijn

CNV Onderwijs is de vakvereniging voor iedereen die werkt in een van de onderwijssectoren. Van het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs. Ook studenten van pabo’s en lerarenopleidingen kunnen lid worden, net als gepensioneerden, werkzoekenden en anders actieven (arbeidsongeschikten etc.) en het personeel uit de onderwijsdienstverlening. CNV Onderwijs telt ruim 52.000 leden en is onderdeel van CNV Connectief

Missie
CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen van onderwijspersoneel. CNV Onderwijs is jouw partner in de school op het gebied van beroepsinhoud, individuele (rechts)bijstand en collectieve belangenbehartiging. De organisatie is geworteld in de joods-christelijke traditie. Van daaruit is CNV Onderwijs een vereniging voor onderwijspersoneel die geïnspireerd wordt door de kernwaarden rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Vanuit deze kernwaarden wil de vereniging onderwijspersoneel weerbaar en wendbaar maken, en in staat stellen om talenten verder te ontwikkelen. 

De vrijheid van onderwijs ziet de organisatie als een randvoorwaarde voor goed onderwijs, waarin de bovengenoemde kernwaarden ook op schoolniveau kunnen worden ingevuld. CNV Onderwijs is een open en toekomstgerichte vereniging die in beginsel altijd zal kiezen voor de dialoog. De vereniging staat open voor iedereen die in het onderwijs werkt, heeft gewerkt en gaat werken en die zich aangetrokken voelt tot de kernwaarden en doelstellingen. 

Om richting te geven aan deze doelstellingen heeft CNV Onderwijs een visienota opgesteld. Deze is online te raadplegen.

Downloads
Algemene voorwaarden CNV Connectief januari 2016
Algemene voorwaarden Connectief Academie
Reglement IBB CNV Connectief december 2015
Polisvoorwaarden CNV Gezinsrechtshulpverzekering

Statuten
Statuten_CNV_Connectief_maart_2015_incl_slotverklaring

Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk Reglement CNV Connectief juni 2015

Privacy
Het CNV werkt dagelijks binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Wij verwachten dat kaderleden zich houden aan de CNV-regels om de privacy van onze leden te respecteren. Op jouw beurt mag jij er op rekenen dat het CNV zorgvuldig omgaat met joúw persoonlijke gegevens. CNV Connectief gaat er vanuit dat jij als kaderlid van de bond kennis neemt van deze flyer en naar de richtlijnen zult handelen.